Hopp til innhold

Bilimportørenes Landsforening og Elbilforeningen hjertens enige: Ber Stortinget våkne – mener firmabil-skatt truer 2025-målet

BEKYMRET: Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening, mener at firmabil-beskatningen er feil innrettet og at dette kan bidra til at Norge ikke når 2025-målet. – Helt enig, er responsen fra Norsk elbilforening.

Målet om et utslippsfritt nybilsalg i 2025 er truet av at for mange firmabilbrukere nå vil velge en ny bensin- eller dieselbil, fastslår sjefen i Bilimportørenes Landsforening. Elbilforeningen er helhjertet enig.

– Gjeninnføring av skatterabatt for elektriske firmabiler er grepet Stortinget nå må ta, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Utspillet faller i god jord hos Elbilforeningen, som lenge har pekt på at skatteinnretningen som har vært gjeldende siste to år slår skjevt ut – i favør forurensende biler:

Regjeringens budsjettforslag:

Anders risikerer skattesmell fordi han kjører elbil

Har i praksis blitt en fossibil-fordel

I Norsk elbilforening er man helt enig i at fordelsbeskatningen for privat bruk av elektriske firmabiler er fullstendig feil innrettet.  

– Firmabilbeskatningen har i praksis blitt en fossilbil-fordel, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilfforeningen.

ENIG: Kommunikasjonsleder Unni Berge i Elbilforeningen.

– En rekke medlemmer har kontaktet oss, og vært sjokkert over at de to år på rad har fått en betydelig skatteskjerpelse fordi de valgte elektrisk bil. De blir i praksis overbeskattet, fortsetter Berge.

Det har elbil.dev05.dekodes.no skrevet om blant annet her:

Nå er det forhandlinger om statsbudsjettet:

– Ville ikke valgt elbil som firmabil med regjeringens forslag

Fra 2023 har elbiler samme formelle skatteberegning som fossilbiler. I fjor fikk derimot elbiler 20 prosent rabatt i verdsettingsgrunnlaget og 40 prosent året før det igjen.

– Dette slår svært uheldig ut. Problemet er at personer med firmabil beskattes utfra kjøpspris på bilen, selv om arbeidsgiver også dekker drivstoff. Betalt drivstoff er en stor fordel for fossile firmabiler, men for elektriske firmabiler i prat bruk er fordelen liten. Da er lik skattlegging ut fra en sjablongmessig verdi på bilen urettferdig, forklarer Berge.

For få velger elektrisk firmabil

Stortinget har vedtatt at det kun skal selges utslippsfrie biler i Norge etter 2025. I dag står elbilene for 83,1 prosent av det totale nybilsalget.

Men dette tilslører en viktig forskjell:

Mens 89,6 prosent av alle som kjøper en ny bil privat velger en elektrisk drivlinje, er tallet i næringsmarkedet helt annerledes.

Her velger om lag bare 65 prosent helelektrisk.

Firmabilene som også brukes privat, utgjør bare en mindre del av næringsmarkedet, men Elbilforeningen mener det er grunn til å tro at den elektriske andelen i dette markedet i 2023 er enda lavere enn i næringsmarkedet totalt.

– Vi kommer ikke til å nå målet om at hele nybilsalget skal være nullutslipp i 2025 med denne utviklingen, sier Erik Andresen i BIL.

– Og utviklingen er lett å forklare. Mens elbiler er lønnsomt å kjøpe for privatpersoner, er det vesentlig mindre lønnsomt for firmabilfolket – for her er det arbeidsgiver som betaler drivstoff, bompenger og parkering, fortsetter han.

– For å bøte på dette, må firmabilbeskatningen på elbil settes til 80 prosent av satsene for fossilbiler, slik det tidligere har vært, fastslår Andresen.

– Et første skritt, men ikke tilstrekkelig for å løse overbeskatningen

Norges bilbransjeforbund (NBF) støtter et slikt grep i statsbudsjettet for 2024, men mener dette bare er første grep:

«Å gjeninnføre reduksjon av verdsettelsen til 80 prosent for elbiler i statsbudsjettet vil være et første skritt, men er langt fra tilstrekkelig til å løse problemet med overbeskatning av firmabil,» skriver Ida Kragh, leder for næringspolitikk i i NBF i Bilnytt onsdag.

NBF mener det skjer en betydelig overbeskatning av fordelen fri bil i arbeidsforhold, sett opp mot sammenlignbare kostnader ved eget bilhold.

Størst overbeskatning skjer på elektriske biler, som har lavere årlige bilholdkostnader enn fossildrevne og hybrider. Derfor må hele systemet gås gjennom på nytt.

HELE SYSTEMET MÅ SES PÅ: Verdsettelsen av privat bruk av firmabil er grunnleggende feil, og verst slår det ut for elbiler, mener Ida Kragh og NBF.

Mangler insentiver for å få firmabilfolket over på el

Det er ingen tvil om at lavere driftsutgifter er en viktig forklaring på elbilsuksessen i det norske privatmarkedet.

Strøm er billigere som «drivstoff» enn bensin og diesel. I tillegg betaler elbilene en redusert andel av satsene i bomringene, samtidig som mange kommuner fremdeles gir rabatt på parkering.

For en privatperson er det dermed mellom 20.000 og 35.000 kroner å spare i årlige driftskostnader på å velge en elektrisk bil, ifølge Bilimportørenes Landsforening.

Det samme regnestykket gjør seg altså ikke gjeldende for firmabiler.

Her er det arbeidsgiver som plukker opp alle utgifter til drivstoff, bompenger og parkering.

Dermed har ikke firmabilbrukerne noen økonomiske insentiver for å velge elbil.

– Det bør de få, understreker Andresen i BIL. 

Mer som dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
– få elbilstoff rett inn i innboksen!

Appellerer til Stortinget

Andresen kommer derfor med en sterk oppfordring til Stortinget om å se spesielt på utformingen av firmabilbeskatningen når de snart skal behandle statsbudsjettet for 2024, der skatte- og avgiftsopplegget inngår.

– Er det én ting den norske elbilsuksessen har lært oss så er det at økonomiske insentiver virker. Jeg er helt sikker på at det også gjelder i firmabilsegmentet, sier Andresen.

Og Berge i Elbilforeningen legger til:

– Å beregne fordelen av privat bruk av firmabil ut fra 80 prosent av kjøpsprisen for elbil, mot 100 prosent for fossilbil, er ikke egentlig en rabatt. Det er bare et forsøk på å utligne en fossilbilfordel.

Du kan se eksempler på hvordan beskatningen slår ut i denne pressemeldingen som Bilimportørenes Landsforening publiserte onsdag.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også