Hopp til innhold

Kollektivfeltet også under lupen: Advarer regjeringen: – Må unngå å skape usikkerhet

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

VIKTIG FOR KLIMAMÅL: Bompengerabatt for elbil spiler en viktig rolle for å nå norske kommuners nullutslippsmål. Nå setter regjeringen ordningen i spill.

Regjeringen ber Statens vegvesen se på parkeringsfordeler og bruk av kollektivfelt i tillegg til miljørabatten i bomringene.

Forrige uke ble det kjent at regjeringen vurderer å fjerne elbilrabatten ved bompasseringer.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sa til NRK at begrunnelsen for å gå løs på bompengerabatten er todelt:

Skal også se på tilgang til kollektivfeltet

Nå har regjeringen sendt sitt oppdragsbrev til Statens vegvesen. Der ber den om en nærmere vurdering av bruksfordeler for elbiler i og i nærheten av byområdene.

Ved siden av å vurdere bompengebetaling, ber regjeringene om at vegvesenet også vurderer parkering og tilgang til kollektivfelt.

ADVARER: Leder for kommunikasjon o gsamfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge.

– Vi vil advare politikerne mot å tro at elbilsalget går av seg selv. De må unngå å skape usikkerhet om at det vil lønne seg å velge elbil også fremover, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge, og viser til at rekordmange bilister vurderer å bytte ut den forurensende bensin- og dieselbilen med en utslippsfri elbil.

– Men Elbilforeningen får også mange telefoner fra folk og medlemmer som er usikre på hva som vil lønne seg i fremtiden. De spør om det kan komme moms på elbil og om bompengesatsene vil øke fremover, forteller hun.

En arbeidsgruppe koordinert av Statens vegvesen leverte 9. april en rapport der det foreslås tiltak for å få flere til å reise kollektivt. Regjeringen støtter seg på denne rapporten i utformingen av oppdragsbrevet.

Det understrekes at for bompengebetaling og parkering begrenses oppdraget til å gjelde personbiler.

Sår tvil om 50-prosentregelen

Dersom regjeringen ender opp med å gå løs på miljørabatten ved bompasseringer, vil det i såfall være i konflikt med 50-prosentregelen, som sier at elbiler aldri skal betale mer enn halvparten av det bensin- og dieselbiler gjør.

Regelen er et avgjørende element i elbilpolitikken, som skal bidra til å nå målet om 100 prosent elektrisk nybilsalg innen 2025.

«Oppdraget innebærer å foreta vurderinger av elbilenes bruksfordeler i byområder, herunder hvordan endringer/innstramminger i bruksfordelene vil påvirke elbilers konkurransekraft i forhold til kollektivtransporten og fossile kjøretøy og hvordan eventuelle forslag vil påvirke innfasing av elbiler framover», heter det blant annet i oppdragsbrevet.

Regjeringen ber også Statens vegvesen komme med anbefalinger og
konkrete forslag til endringer i elbilenes bruksfordeler i byområdene.

– Det er uheldig at samferdselsministeren vil utrede endringer i miljørabatten for elbiler i bompengeprosjekter. Stortinget har vedtatt en klok og fremtidsrettet regel om at elbil maksimalt skal betale 50 prosent av det de forurensendebilar betalar. Regelen har vært et viktig signal om hva som vil lønne seg også fremover, og den bør ikke regjeringen skape usikkerhet om, understreker Unni Berge.

Elbilforeningen med ny medlemsfordel:

Enklere lading på farten med Ladeklubben

Enige om Oslopakke 3

Det har i vinter pågått knallharde forhandlinger om den såkalte Oslopakke 3, som skal finansiere pågående og fremtidige samferdselsprosjekter i hovedstadsområdet.

Utgiftene knyttet til disse prosjektene, som staten og fylkene Oslo og Viken samarbeider om, har økt formidabelt, og flere har pekt på at man må kutte i elbilfordelene for å få inn mer penger.

Etter å ha forhandlet gjennom store deler av vinteren, kom partene til enighet om en ny Oslopakke 3-avtale fredag forrige uke.

Enighet om Oslopakke 3:

Dyrere for elbiler – men fortsatt halv pris

Den innebærer blant annet at det blir dyrere å passere bomringene inn mot byen – også for elbilister.

Men siden forhandlingene har vært bundet av 50-prosentregelen, lønner det seg fremdeles å kjøre elbil fremfor bensin- og dielsebil i og rundt Oslo.

Frykten nå er at regjeringen gjennom dette arbeidet skal gjøre mindre attraktivt å kjøre elbil relativt til forurensende biler.

– Målet er at innen 2025 skal alle nye biler være utslippsfrie. For å få til det, er det uhyre viktig at myndighetene gir forbrukerne trygghet på at elbil alltid skal lønne seg, sier Berge.

Statens vegvesen er gitt frist til 15. juni med å komme med sin rapport.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!