Hopp til innhold

Vilkår for medlemskap i Norsk elbilforening

  1. Hvem medlemskapet gjelder for

1.1 Medlemskapet og tilhørende fordeler er personlig og til privat bruk. 1.2. Personer under 15 år må ha foresattes godkjennelse. 1.3. Overføring av et medlemskap fra en person til en annen er begrenset til: – Ved dødsfall kan gjenlevende ektefelle eller samboer overta medlemskapet kostnadsfritt frem til neste forfall. – Mellom ektefeller og samboere dersom det foreligger skriftlig fullmakt fra den som er medlem. 1.4. Navneendring skal skje skriftlig.

  1. Gyldighet og kontingent

2.1. Ved nyinnmelding er medlemskapet gyldig fra innmeldingsdato og et år frem i tid. 2.2. Medlemskapet er løpende og fornyes hvert år på innmeldingsdato. Faktura sendes ut i god tid før forfall. Når kontingenten betales innen forfall løper medlemskapet videre med tilhørende fordeler. 2.3. Før kontingenten er betalt kan man ikke gjøre krav på tjenester eller fordeler levert av Norsk elbilforening eller Norsk elbilforenings samarbeidspartnere. 2.4. Innbetalt kontingent regnes som forfalt og refunderes ikke. Dog refunderes normalt kontingent inntil 1 måned etter betalingsdato ved dødsfall eller alvorlig sykdom. 2.5. Ved medlemskap for to personer eller flere vil det kun sendes én samlefaktura per husstand.

  1. Endring av medlemskapet i kontingentåret

3.1. Ved oppgradering av medlemskapet innenfor betalt gyldighetsperiode (kontingentår) betales mellomlegget avregnet etter hvor lang tid som gjenstår av opprinnelig kontingentår.

  1. Behandling og oppbevaring av personopplysninger

Norsk elbilforening behandler og oppbevarer opplysninger om deg som medlem for å kunne; administrere ditt medlemskap, informere og gi tilgang til medlemsfordeler, samt tilpasse utsendelse av tilbud og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Noen av disse medlemsfordelene krever at Norsk elbilforening oppgir nødvendige data om deg til partnere for at de skal kunne levere medlemsfordeler du får tilgang til som medlem i Norsk elbilforening.

Norsk elbilforening er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning. Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg etter denne avtale, samt kreve eventuell feil rettet.

  1. Kommunikasjon

Som medlem i Norsk elbilforening samtykker du i at Norsk elbilforening kan sende deg nyttig informasjon, medlemsfordeler, nyheter og tilbud på produkter og tjenester fra Norsk elbilforening og våre samarbeidspartnere via e-post og mobil. Du kan når som helst reservere deg mot disse utsendelsene ved å endre dine opplysninger på Min Side på elbil.dev05.dekodes.no eller ved å ta kontakt med vår medlemsservice på telefon 90 70 45 45.