Hopp til innhold

Høy temperatur på Elbilforeningens folkemøte om gatelading i Oslo: Vil skrote tretimers­regelen og utvide gatelade­tilbudet

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

INNLEDET OM OSLOLADING: Fagsjef Erik Lorentzen i Elbilforeningen konkluderte med at funnene i foreningens «Ladeher»-undersøkelse stemmer godt overens med kartleggingen Oslo kommune gjorde i 2020.

På tirsdagens folkemøte om gatelading var bystyre-politikerne i Oslo skjønt enige om at det må bygges langt flere kommunale ladepunkter enn vi har i dag.

I fjor trappet Oslo og Akershus elbilforening opp arbeidet med å bidra til bedring av det kommunale gateladetilbuet i Oslo.

Arbeidet inkluderte nettsiden ladeher.no, hvor elbilister i Oslo de siste månedene har lagt inn sine ladeønsker på et kart. Hele 1800 ladeønsker har kommet inn i løpet av et par måneder. 

Tirsdag denne uken møtte lokale elbilister en håndfull politikere i Oslo under et folkemøte om gatelading, der blant annet resultatene fra nettundersøkelsen ble presentert.  

OSLO-POLITIKERE PÅ FOLKEMØTE: Morten Edvardsen (Sp), Andreas Halse (Ap), Marit Vea (V), Siavash Mobasheri (R), Sirin Stav (MDG) og Silje Lutro (H) deltok i debatten under Elbilforeningens arrangement om gatelading i Oslo. Foto: Unni Berge / elbil.dev05.dekodes.no

Gatelading er hjemmelading 

Fagsjef i Elbilforeningen, Erik Lorentzen, presenterte tallene fra Ladeher-kampanjen og gjorde rede for gatelade-behovet blant elbilistene i Oslo. 

Kampanjen har skapt mye engasjement og det er ikke så rart.

I Norge er det i gjennomsnitt bare fem prosent av elbilistene som ikke lader hjemme. I Oslo er denne andelen på 16 prosent.  

Kartleggingen har avdekket et særlig stort behov for nye gateladepunkter i særlig fire bydeler: St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Frogner.

I videoen under kan du se hva Frogner-beboer Wenche Brun Bull mener om ladetilbudet:

I disse bydelene er det mellom 30 og 40 prosent av dagens elbilister som ikke lader hjemme.  

– Gatelading er hjemmeladingen til alle elbilister som ikke har egen parkeringsplass. Men kampanjen har også avdekket at det framover er behov for utbygging i hele byen, sa fagsjef Lorentzen under folkemøtet. 

Manglerud, Oppsal, Lambertseter, Tonsenhagen og Kjelsås er andre områder der særlig mange har meldt inn om behov for mer gatelading.  

GIR STAFETTPINNEN TIL POLITIKERNE: Per Maltun i Oslo og Akershus elbilforening utfordret bystyret i Oslo til å ta funnene fra kampanjen med seg videre i utbyggingen av nye ladepunkter.

Lorentzen pekte videre på at det i dag er 300.000 biler i Oslo, og av disse er en tredjedel per i dag elbiler.

Det betyr at det enda er 200.000 biler som skal bli utslippsfrie i årene fram mot 2030, for at byen skal nå målet om utslippsfri transport.  

Byråden: Lovet å ta igjen etterslepet i år 

Blant de frammøtte politikerne var det stor enighet om at det er behov for flere ladepunkter i hovedstaden. Bystyrepolitiker Silje Lutro (H) har selv vært offer for manglende ladeplass. 

– Jeg har selv opplevd å komme hjem fra nattevakt og nesten begynt å gråte fordi jeg ikke fant en ledig plass å lade bilen, fortalte Lutro. 

Elbilist Sigmund Berg bor på Kjelsås, og han forteller også om sene kvelder der det har vært problematisk å finne ladeplass i denne videoen:

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), viste til at utbyggingen av ladepunkter ble forsinket i fjor.

Dette forklarte hun var på grunn av mangel på nødvendige komponenter til ladestolpene som følge av pandemi og krig, og at lokal strømkapasitet også var en utfordring.  

Mange av Elbilforeningens medlemmer har vært oppgitte over at det bare ble bygget 11 ladepunkter i 2022, og at en god del av de eksisterende ladeplassene dessuten ble reservert bildelingstjenester, og dermed utilgjengelige for alle andre. 

På folkemøtet gjentok byråd Stav et løfte om at Oslo kommune skal få på plass 350 nye kommunale ladestolper i år.

Det skal også hente inn etterslepet fra 2022.

Så langt er det bygget 91 nye ladepunkter, fortalte byråden.

HELELEKTRISK HOVEDSTAD: Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, var stolt over å kunne kalle Oslo verdens elbilhovedstad.

Rødts gruppeleder i bystyret, Siavash Mobasheri, minnet om at man ikke burde glemme å bygge ladepunkter i ytre bydeler, og at det ikke er sikkert at alle med behov for ladepunkter har fått med seg Ladeher-kampanjen.  

Vil skrote tretimersregelen 

I en videosnutt som ble vist under folkemøtet, tok Oslo-beboer Gro Elin Hansen til orde for at mangel på ladepunkter ikke er eneste utfordring for gateladende elbilister.  

Videoen kan du se her:

Hun mener det også er fornuftig å øke ladeeffekten på eksisterende ladepunkter, og gi elbilistene mulighet til å lade lenger enn kun tre timer.  

Ved en del kommunale ladestolper i Oslo er det nemlig ikke mulig å stå lenger enn tre timer når du skal lade.

Denne tretimersregelen har lenge vært gjeldende politikk i Oslo, men Elbilforeningens folkemøte avslørte tydelige tegn på at nå er politikerne i ferd med å snu i dette spørsmålet.

Sannsynligvis snur de ikke like raskt som de gjorde forbindelse med ladeprisene sent i fjor:

Gladmelding til gateladende elbilister i Oslo:

Ladeprisene er (helt i det stille) skrudd MYE ned igjen

Andreas Halse (Ap) sa seg i alle fall enig i at tretimersregelen er til hinder for et godt gateladetilbud, og mente den burde skrotes.  

Byråd Stav fulgte opp med å understreke at byrådet skal vurdere om tretimersregelen er hensiktsmessig. 

Og siden MDG, Ap og SV utgjør byrådet i Oslo, bør det altså være gode muligheter for at denne regelen skrotes i nær fremtid.

I rute fra søndag 16. april:

183 nye elbusser i Oslo

Ønsker økt ladehastighet

Et annet tema som kom opp var ønsket om økt ladehastighet for gateladende elbilister. Mange av Oslos ladestolper har i dag en effekt på bare litt over tre kilowatt.

– Det er ikke godt nok, slo Stav fast, og sa at kommunen skal øke effekten når ladepunkt skiftes ut, og at disse da skal kunne yte rundt sju kilowatt så sant det er praktisk mulig å få til dette.

Økt ladehastighet forutsetter at strømnettet lokalt ikke legger begrensninger. Nye ladepunkt bygges som hovedregel ut med 7,4 kW effekt.

Ladeklubben blå ladebrikke

Fersk prissammenlikning:

Det lønner seg å bruke Ladeklubben

Konflikt med andre miljømål? 

– To av tre reiser i Oslo foregår uten bil, og byrådet prioriterer gående og syklende, sa byråd Stav. 

I sin innledning tok Stav opp utfordringen med å finne areal for utbygging av ladepunkter, og mente noen ganger må ønsket om ladepunkter vike for å prioritere sykkelvei og bildelingsplasser. 

STORT ENGASJEMENT: Det var en underlig blanding av god stemning og høyt temperatur blant Oslo-politikerne på folkemøtet.

Denne arealkonflikten så ikke Marit Vea (V) som et problem. 

– Det kan være en konflikt med parkeringsplasser og sykkelveier, men ikke med sykkelveier og ladepunkter, sa Vea. 

Hun mente det ikke er noe unnskyldning at det skal bygges sykkelveier, når det uansett eksisterer mange parkeringsplasser der man kan sette opp ladestolper. 

– Vi har nok av parkeringsplasser der det bare er å flekke opp ladepunkter, sa Vea fra Venstre. 

Om det er så enkelt eller ei, strides både de lærde og politikerne på tirsdagens folkemøte om.

120 av Oslos ladepunkter går til bilutleieselskaper:

– Trengs mer gatelading når bildeling også blir elektrisk

Men er det én ting Elbilforeningens folkemøte viser, er det at noen ganger nytter det å mase på politikerne våre.

Og inviterer man dem til dialog, finner man ut at de faktisk er ofte er sterkt engasjerte, også i et nisjetema som gatelading i hovedstaden.

Det er for øvrig også denne nylige saken fra Oslo et eksempel på:

Oslo kommune lyttet til Elbilforeningen:

Merker alle byens ladestolper med hvor raskt de lader

Les også