Hopp til innhold

Fasiten klar for nybilsalget i 2021: Utslippskutt, men langt til nullutslipp i Europas bilpark

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fem elbiler på veien i Finnmark vinteren 2021 bærer bud om endringene som vil komme på europeiske veier, men det er langt igjen viser gjennomgangen til ICCT. Foto: Jamieson Pothecary.

En gjennomgang viser at nye biler underlagt klimakravene i EU- og EØS-landene i gjennomsnitt hadde 12 prosent lavere utslipp i 2021 enn året før. Samtidig er veien lang til nullutslipp.

Gjennomgangen er gjort av det Internasjonale rådet for ren transport (ICCT), og baserer seg på tall europeiske miljømyndigheter i EU- og EØS-landene. ICCT er en non-profit organisasjon som leverer analyser av miljøpolitikken i transportsektoren.

Notatet fra ICCT viser at gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye biler i 2021 endte på 115 g/km (målt etter WLTP-standarden). Dette er en nedgang på 16 g/km eller 12 prosent sammenlignet med 2020, og gjorde at utslippskravene til EU for personbilmarkedet ble nådd.

Elektrisk topp og bunn i Europa

For nordmenn på elbilferie i Europa i sommer, har det tidvis vært glissent når man leter etter elbiler i gatebildet. Ser man på statistikken for EU- og EØS land var det en fremgang på nybilsalget av elbiler fra 6,1 prosent i 2020 til 10,1 prosent i 2021.

Det er likevel noen foregangsland, som bærer bud om endringen som er i ferd med å skje:

Høyest andel av elbiler i nybilsalget 2021:

  • Norge, 64,5 prosent
  • Island, 26,9 prosent
  • Nederland, 19,8 prosent
  • Sverige, 19 prosent
  • Tyskland og Østerrike endte begge 13,6 prosent

Lavest andel av elbiler i nybilsalget i 2021:

  • Kypros, 0,8 prosent
  • Tsjekkia, 1,3 prosent
  • Estland, 2,1 prosent
  • Hellas 2,2 prosent
  • Spania, 2,7 prosent

Elbillandet Norge best i klassen på CO2-utslipp blant nye biler:

Slik ligger de ulike EU-landene an

Stort sprik hos bilprodusentene

Kia, Hyundai, Volkswagen og Renault er eksempler på aktører som har levert mellom 10-15 prosent elbiler i 2021.

I kategorien 15-20 prosent elbilandel finner vi Nissan og Mini.

Listen toppes av Tesla med 100 prosent, Smart med 99,8 prosent, MG med 59 prosent og Porsche med 21,1 prosent.

Samtidig er 21 bilmerker i kategorien 0-10 prosent elbilandel.

– Mange av de største bilprodusentene har betydelige planer om å legge om produksjonen til elektriske drivlinjer og det er lovende. EU-kravene har bidratt til denne utviklingen. Men tallene for 2021 viser også at mange bilprodusenter henger igjen i fossilalderen, sier Unni Berge.

Hun er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

Connie Hedegaard, EUs tidligere klimakommissær:

– Norge har banet veien for oss andre

Kompliserte mekanismer redder bilprodusenter på målstreken

I de siste årene har bilindustrien vært forpliktet til å overholde politiske fastsatte utslippsmål i EU. Disse målene har historisk i stor grad blitt møtt gjennom å redusere utslipp fra fossile motorer, men elbiler bidrar i økende grad også. Økt elbilsalg forklarer mye av den betydelige nedgangen fra 2020 til 2021 .

Vedtak i Europaparlamentet:

Vil ha stopp i fossilbilsalget fra 2035

Bilprodusentene har kunnet samarbeide om å nå målene ved bruk av såkalte «fleksible overholdelsesmekanismer». De to bilprodusentpuljene «Mazda-Subaru-Suzuki-Toyota» og «Renault-Nissan-Mitsubishi» er eksempler på bilprodusenter som har gått sammen for å kunne levere på utslippskravene for 2021.

Framover vil EU-politikken fase ut fleksible overholdeldesmekanismer, og bilprodusentene vil i større grad direkte måtte levere ladbare hybrider og elbiler framfor bensin- og dieselbiler for å overholde målene.

Avtale mellom EU-landene om stor klimapakke:

Nå går det mot fossil-stopp i nybilsalget likevel

– Skjerpede krav bør ikke vente til 2030

EU-kommisjonen har foreslått å skjerpe utslippskravene til personbilsektoren for 2030 fra 37,5 prosent til 55 prosent utslippskutt, sammenlignet med 2021-nivå. Samme forslag setter et mål om nullutslipp i 2035.

Norsk elbilforening har gjennom sitt internasjonale politiske arbeid anbefalt å stramme inn utslippskravene for bilprodusentene gjennom å fastsette et skjerpet delkrav allerede i 2025, og ikke vente til 2030, slik EU-kommisjonen har foreslått.

Også ICCT er i notatet bekymret for at dagens EU-forslag kan gjøre at mange bilprodusenter venter til slutten av tiåret før de leverer på utslippskravene.

I tillegg anbefaler Elbilforeningen at utfasing av biler med forbrenningsmotor bør skje allerede i 2030, i stedet for 2035.

Les vårt innspill til Samferdselsdepartementet om hva den norske posisjonen overfor EU bør være her.

– Vi har i høringen til EU-politikk anbefalt å fase ut insentiver som honorerer produksjon av ladbare hybrider allerede i 2025, framfor 2030. Dette fordi elbil nå er blitt så moden teknologi at overgangsteknologier ikke lenger er hensiktsmessige, sier Berge.

Får langt høyere utslippstall:

EU øker presset mot ladbare hybrider

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også