Hopp til innhold

Ny rapport peker på elektrifisering som enklest og billigst, men: Transportsektoren er langt unna klimamålene

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

REVOLUSJON PÅ GANG? I 2050 kommer elektrisitet til å forsyne om lag 80 prosent av den globale kjøretøyflåten, ifølge DNV-rapporten som ble presentert på Nordic EV Summit 2023.

– Alt som kan elektrifiseres, må elektrifiseres, sa DNVs Sverre Alvik da han lanserte rapporten «Transport in Transition» på Nordic EV Summit torsdag.

Rapporten fra DNV – for mange tidligere kjent som stiftelsen Det Norske Veritas – omhandler både veitrafikk, sjøtransport og luftfart.

Nå har de laget en omfattende rapport som slår fast at transportsektoren har en lang vei å gå om man skal klare å nå Paris-målene for reduksjon av klimagassutslipp.

Hele rapporten kan du få tilgang til her.

Halvert behov for olje innen 2050

DNV er for lengst et globalt selskap med tilstedeværelse i over 100 land og hovedkontor i Norge – men er også aktive på bærekraft-fronten, blant annet i forskningsprosjekter om utfordringene vi står overfor knyttet til bærekraft og utslipp.

Hovedbudskapet i den ferske i DNV-rapporten, som Sverre Alvik er redaktør for, kan oppsummeres slik:

TRANSPORT IN TRANSITION: Rapporten bygger på DNVs modell Energy Transition Outlook. 

I dag står transport av passasjerer og gods for omtrent en fjerdedel av globale energirelaterte CO2-utslipp, og andelen vil øke til 30 prosent innen 2050.

I rapporten gjøres også følgende framskriving:

I løpet av de neste tre tiårene vil den globale kjøretøyparken øke fra 1,2 milliarder til 2 milliarder kjøretøyer. Antall passasjerflyreiser vil øke med 130 prosent og frakt til sjøs vil øke med 35 prosent.

Elektrifisering enklest og billigst

– I arbeidet med å kutte klimagassutslipp kan man dele jobben i to. På den ene siden har man alt det som kan elektrifiseres, og mye av transportsektoren hører til her, begynte DNVs rapport-redaktør Sverre Alvik i sin innledning på årets Nordic EV Summit.

– På den andre siden har vi resten, altså det som ikke kan elektrifiseres. Der er jobben mye hardere.

PÅ SCENEN: Sverre Alvik i DNV snakket torsdag på Elbilforeningen-arrangerte Nordic EV Summit på Nova Spektrum. Foto: Unni Berge

Alvik pekte på at for få år siden trodde man først og fremst det var personbilmarkedet som egnet seg for elektrifisering. Nå ser man flere områder som egner seg for, inkludert en god del tungtransport.

– Det som kan elektrifiseres er billigst og vil bli billigere, sa Alvik fra scenen.

Låner ut milliarder til USAs transportsektor – lar seg inspirere i Oslo:

– Dette er et glimt inn i fremtiden for oss

Rapporten understreker likevel at det ikke finnes én enkelt løsning for transportsektoren. Det er behov for flere teknologier og energikilder for å imøtekomme utfordringene for sektoren totalt sett.

I tillegg til batteridrevne kjøretøy for personbiler og lastebiler, vil man trenge brenselcelle-elektriske kjøretøy for langdistanse tungtransport, og biodrivstoff eller hydrogenbaserte, syntetiske lav- eller nullutslippsdrivstoff for sjø- og luftfart.

DNV betegner transportsektoren som den mest dynamiske av de energikrevende sektorene frem mot 2050. 

Alle klimakutt hjelper

Til tross for at rapporten forventer at transportsektorens etterspørsel etter olje halveres fram mot 2050, er det ikke nok til å oppfylle klimamålene i Paris-avtalen.

– Vi vet at vi må til netto null utslipp for å nå klimamålene i Paris-avtalen. Da holder det holder ikke med en halvering, sa Sverre Alvik.

STORE UTSLIPP: Rapporten synliggjør en sektor med store CO2-utslipp som må bort for å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Han viste videre til at verden allerede dette tiåret ligger an til å bruke opp karbonbudsjettet som kan holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader. Det er derfor et stort behov for større fart i arbeidet med å kutte utslippene.

– Betyr det at vi har tapt og burde fortvile? Nei, for husk at hvert eneste utslippskutt vi klarer få til, teller. For hver desimal vi klarer å begrense den globale oppvarmingen, så er det et positivt bidrag. Det gjør at vi begrenser skadene klimaendringene påfører samfunnet, sa Alvik.

Gjennom rapporten forsøker DNV å synliggjøre behovet for ytterligere politiske tiltak og investeringer for å fremskynde avkarboniseringen.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også