Hopp til innhold

Tipsene til deg som vil kjøpe brukt elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sjekkpunktene er færre ved kjøp av brukt elbil enn for fossilbiler. Men noen av dem bør du være spesielt nøye med.

Bruktbilmarkedet for elbiler vokser stadig. Akkurat idet dette skrives, ligger det eksempelvis i overkant av 4.200 brukte elbiler til salgs på Finn.no. Det betyr at litt i underkant av to prosent av de rundt 250.000 elbilene som er registrert i Norge nå, er tilgjengelig på bruktmarkedet.

Stort spenn

Akkurat nå selges en drøy fjerdedel av elbilene merkeforhandler, rundt halvparten via andre bilutsalg, mens resten selges privat. Og spennet er stort: Her finner du alt fra nye, langtrekkende modeller som knapt har vært på veien, til elbilklenodier som Think, Buddy og Reva. Men jevnt fordelt mellom disse ytterlighetene, ligger hovedtyngden av bruktmarkedet for elektriske biler, og det er primært hvis du vurderer å kjøpe en av disse – med noen kilometer og år bak seg – at sjekklisten under vil være ekstra nyttig. 

Færre bevegelige deler

Blant elbilens store fordeler er den inneholder få bevegelige deler. Dermed er det også dramatisk færre sjekkpunkt å forholde seg til som bruktbilkjøper enn på fossildrevne biler. Elbiler trenger ikke oljeskift, og det er ingen kompliserte automatgirkasser, turboer, rustne eksosrør eller registerreimer – for å nevne noe. Drift, vedlikehold og service er langt billigere enn for øvrige biler, samtidig som batterihelse er en avgjørende faktor. Først det grunnleggende du bør være klar over før kjøp av brukt elbil:

Få foretatt en batteridiagnose

Selv om det viser seg at batteripakkene klarer seg meget bra (Nissan rapporterte eksempelvis kun tre «breakdowns» etter de første 200.000 produserte bilene), kan det før et eventuelt eierskifte være lurt å få gjennomført en batterisjekk/-diagnose hos et verksted med riktig kompetanse og utstyr. En slik diagnose gir deg verdifull kunnskap om batteripakkens restkapasitet. Petter Haugneland / elbil.dev05.dekodes.noSelv om moderne batteripakker i utgangspunktet ikke tar direkte skade av hyppig hurtiglading, kan slitasjen øke som følge av økt temperatur/friksjon under lading:

Sørg for sjekk av øvrige komponenter

Batteripakken er den viktigste komponenten å være klar over, men de øvrige elektriske bestanddelene bør man også ha et våkent øye for: Indre og ytre batterihelse Det kan være vanskelig å få bilens ladehistorie bekreftet uten å gå til verksted. Tredjepartsverktøy som for eksempel LEAF Spy (bildet under) gir imidlertid innsikt i slike data, blant annet historisk fordeling på normal- og hurtiglading, og kobles til bilens OBD-port. Batterihelsen kan påvirkes av flere enkeltfaktorer. Dersom batteripakken ofte er blitt utsatt for topplading for så å bli stående fulladet over tid, kan dette føre til betydelig kapasitetsnedgang. Med andre ord: Ikke minst er det viktig å undersøke chassis/bunnplate rundt batteripakken for synlige, utvendige skader. Dette inngår også i de fire egne punktene for elbiler og ladbare hybrider i periodisk kjøretøykontroll (PKK), som du kan se nærmere på i kontrollveiledningen (se punkt 4.14). Ytre deformasjoner på mindre enn en centimeter er som regel akseptabelt. Mer omfattende skader, som følge av at elbilens underplate/batterikasse har fått et møte med bakken, bør utbedres. Dette for å forsikre seg om at battericeller ikke er skadet, som på sikt kan gi utfordringer.

Resten av bilen …

Elbiler har naturligvis mange av de samme komponentene som bensin- og dieselbiler. Disse bør undersøkes på normal måte. Sjekklisten under er med andre ord sammenfallende med det som bør sjekkes ved kjøp av fossilbil: