Hopp til innhold

Svensk elkjøretøystøtte vedtatt

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Svenske myndigheter har nå vedtatt regelverket som gir 10.000 kroner til kjøp av lettere, elektriske kjøretøy – som elsykler, elmopeder og elmotorsykler.

Tilskuddet er rettet mot alle over atten år og er et tilskudd til kjøp. Støtten som gis er på 25 prosent, med et tak på 10.000 kroner per sykkel. En Renault twizy omfattes av den svenske støtten Totalt er det satt av 350 millioner årlig i de neste årene til dette formålet. Hvilke kjøretøy? Det er ikke bare de elektriske tohjulingene som vil nyte godt av det svenske tilskuddet. Her vil både trehjulinger og firehjulinger få støtte, og til og med enkelte kjøretøy som er laget for mennesker med funkjonsnedsettelser, som for eksempel eldrevne rullestoler og håndcykler. Det støtten ikke dekker er ulike typer selvbalanserende kjøretøy, som segway ol. Heller ikke elektriske sparkesykler, hoverboard eller andre typer elektriske kjøretøy som oppfattes som leketøy og som har en maksfart på seks kilometer i timen. Tekniske krav Det elektriske framkomstmiddelet skal kunne indentifiseres med ramme nummer på kvitteringen, og den skal være CE-merket. Det er det svenske Naturvårdsverket som skal ha ansvaret for alle utbetalinger, og som skal håndtere alle søknadene om støtte. Selve ordningen trer i kraft 1. februar 2018, men støtten gjelder allerede fra 20 september. Alle som har kjøpt sykkel eller annet elektrisk kjøretøy etter den datoen, har seks måneder på seg til å sende inn kvitteringen. Elsykkelsalget I fjor ble det solgt om lag 67.000 elsykler i Sverige, mens det ble solgt om lag 36.000 i Norge.  En sammenligning av svensk og norsk elsykkelsalg gjort av Elbilforeningen viser at utviklingen i elsykkelsalget i de to landene nærmest har vært identisk. Salget har økt eksplosivt i de tre siste årene både i Sverige og Norge. – Forskningen viser at elsykler erstatter biler, sier miljøminister Karolina Skog i en pressemelding. Hun hevder at støtten ikke er å slå inn åpne dører: – Nå er det et godt utvalg av sykler på plass og markedet har begynt å utvikle seg. Skog sier også at det er vil bli enda mer investeringer i infrastruktur når det kommer flere som sykler på elsykkel. Svenske forbrukerorganisasjoner skal nå overvåke utviklingen, slik at ikke forhandlerne ser sitt snitt til å øke prisene. Elsyklistene krever infrastruktur En undersøkelse blant norske elsyklister gjennomført av Elbilforeningen viser at de som sykler elsykkel, mener at prisen er blant de største hindringene for økt utbredelse av elsykkel. Samtidig mener mange at de er villige til å betale ganske mye for en skikkelig sykkel. Elsyklistene framhever at at infrastruktur som sykkelveier, og bedre og sikrere sykkelparkering er de to viktigste  faktorene som vil øke syklingen i Norge.