Hopp til innhold

Suksess for Norges største elsykkelprosjekt

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– I løpet av 3 år har vi fått over 28.000 nordmenn til å prøve elsykkel, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen. Landets største elsykkelprosjekt er en kjempesuksess.

Norsk elbilforening har i de siste årene vært den største pådriveren for utvikling av salget på elsykler i Norge. Gjennom sitt prosjekt «Jobbsykkelen» har Elbilforeningen gjort en formidabel innsats for å øke markedet for elsykkel i Norge. – Vi er stolte av at vi har gjennomført Norges største elsykkelprosjekt, både målt omfang, budsjett, antall aktiviteter og antall mennesker nådd, forteller Christina Bu. Hun lover at Elbilforeningen vil fortsette engasjementet for elsykler og elektrisk mobilitet. – Det har vært en glede å arbeide med prosjektet som har gjort at vi har fått gjennomslag for elsykkelsmilet over hele Norge, sier Bu. Oppfyller viktige klimamål Elsykkelens ti bud Gjennom sitt treårige prosjekt «JobbsykkELen» har foreningen hatt ansvar for å skape entusiasme rundt elsykkelen, la folk prøvesykle, utvikle forskningen på elsykkelfeltet og utvikle og profesjonalisere elsykkelbransjen. I tillegg har prosjektet løftet elsykkelen inn i media. Oppsummert har elsykkelprosjektet har vært en kunnskapsoppbyggende, ikke-kommersiell kampanje som har bidratt til å oppfylle viktige klimamål, og har vært delfinansiert av Enova (Transnova). Prosjektleder for Jobbsykkelen, seniorrådgiver i Elbilforeningen,  Hulda Tronstad var også initiativtaker til prosjektet. Hun oppsummerer den lange suksesslisten: Samarbeid med bransjen Medspillere i prosjektet har vært Syklistenes Landsforening, Transportøkonomisk institutt og elsykkelbransjen gjennom EVO elsykler og Stian Sport. – For oss har prosjektet vært viktig for å nå ut til deler av befolkningen som ellers ikke ville prøvd elsykkel, sier Espen Bjerk i EVO elsykler. Forhandleren har fått mange henvendelser og kjøp av folk som har testet elsykler på et av de mange roadshowene. Gjennom flere forskningsprosjekt, finansiert av elsykkelprosjektet, har Transportøkonomisk Institutt brakt ny kunnskap om elsykkel i Norge, produsert vesentlig forskning som har gitt økt kunnskap både om hvem elsyklisten er og i hvor stor grad elsykkelen kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Prosjektet Jobbsykkelen har også vært en vesentlig bidragsyter til at det generelle kunnskapsnivået om elsykkel i befolkningen er blitt høyere. Gjennomslag for elsykkelen – Den tilliten og sakkunnskapen som er opparbeidet i prosjektet, har gjort det lettere for å få gjennomslag for elsykkelen på mange nivå, forteller Tronstad. Forskningen som er gjort i prosjektet viser at de som velger elsykkel, ikke i utgangspunktet syklet veldig mye. De som kjøper og sykler på elsykkel, har tidligere brukt bil og kollektiv som transportmiddel. De som velger elsykkel, sykler lengre, oftere og med en lengre sesong enn andre tradisjonelle syklister. Dermed har det en positiv effekt, både på CO2-utslipp, på helse og fører også til en reduksjon i biltrafikken. Prosjektet har dermed vært med på å etablere elsykkelen som et transportmiddel, og skapt aksept for at elsykkel er et likeverdig transportmiddel. Prosjektet har ikke minst vært en viktig bidragsyter til å skape en årlig statistikk for import av elsykler. Videre arbeid Elbilforeningen vil nå være den organisasjonen som har best oversikt over det norske elsykkelmarkedet. I 2017 lanserer Elbilforeningen den første statistikken over elsykkelsalget i Norge. I tillegg lanseres det tester over elsykler, i samarbeid med den tyske testorganisasjonen Extra Energy. Og prosjektkompetansen videreføres med nye samarbeidspartnere. – Vi har en unik elsykkelkompetanse som vi vil inkludere i vårt arbeid med å fremme elektrisk mobilitet i Norge. For oss er det helt naturlig å se på elsykkel som en del av den elektriske løsningen i en fossilfri framtid, sier Christina Bu.