Hopp til innhold

Slik ble elbilåret 2020 i Vestfold og Telemark

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Geir Elsebutangen, leder i Vestfold og Telemark elbilforening.

Ble det flere hurtigladere? Hvordan gikk det med elbilandelen i fylket? Og hva kan vi vente oss av 2021? Lokallagslederen i fylket venter seg mye …

Ser man på nybilsalget av elbiler i Vestfold og Telemark i fjor, vil man se at elbilandelen for første gang landet på «den riktige siden» av 50-prosentgrensen. I hvert fall hvis man spør en elbilforkjemper: – Det er veldig bra, og det føles godt å endelig være over 50 prosent, sier Geir Elsebutangen, styreleder i Vestfold og Telemark elbilforening. I 2020 havnet nemlig fylket over denne grensen med knapp margin. Elbilandelen landet på 50,9 prosent, med 6228 solgte helelektriske biler av totalt 11.994 solgte nye biler i fylket.

Spår 80 prosent i 2021

Det nylig sammenslåtte fylket plasserer seg likevel fremdeles noe under landsgjennomsnittet: For landet som sådan var elbilandelen nemlig 54,3 prosent med totalt 76,789 solgte elbiler – godt trukket opp av de nokså etablerte elbil-bastionene Oslo og Vestland, men også Rogaland og Trøndelag. Likevel hadde Vestfold og Telemark litt av en innspurt i desember: Da ble elbilandelen i fylket rekordhøye 62,4 prosent, i tillegg til at én av seks solgte elbiler i fjor ble solgt nettopp i årets siste måned. Disse tallene imponerer Geir Elsebutangen, særlig med tanke på at fylket han representerer strekker seg langt opp i landet og dekker et stort geografisk område, stedvis med temmelig spredt bosetting. – Men nå som vi får stadig flere biler med god rekkevidde både på ny- og bruktbilsiden, er det stadig flere også i distriktene som innser at elbiler er hverdagsbiler man kan regne med og stole på, sier lokalforeningslederen. – Hvis du skal spå: Hva tror du elbilandelen i fylket ditt vil lande på i år? – Altså nybilsalget? Jeg satser på at den vil havne på nærmere 80 prosent.

Vestfold vs. Telemark

Lokalforeningsleder Elsebutangen satser altså friskt på vegne av eget fylke. – Det har jo skjedd noe rundt oppmerksomheten for elbil i det siste: Nå begynner folk flest å se på elbil som funksjonell og brukervennlig i nesten alle sammenhenger. Og den motbøren vi tidligere har følt på i distriktene, har avtatt merkbart.
LADEPRAT: Geir Elsebutangen (t.v) under et av lokalforeningens ladeprat-arrangementer i fylket. Foto: Karl-Wilhelm Kirkedam
Men dette er altså elbilandelen av nybilsalget. Hvordan står det til med den reelle elbilandelen i Vestfold og Telemark? – Den er fortsatt under ti prosent, og det er jo en andel vi ikke kan være fornøyd med, fastslår Elsebutangen Han forteller at lokalforeningen tradisjonelt har brukt mye tid på ladeprat-tilstelninger og andre arrangementer der de fysisk har møtt elbilister og potensielle sådan. – Jeg tror disse arrangementene har vært viktige bidrag for å senke lokalbefolkningens terskel mot elbil. Da de opprinnelige fylkene Vestfold og Telemark ble slått sammen i fjor, lå begge fylkene under landsgjennomsnittet både på andel av nybilsalget og den reelle elbilandelen av bilparken. Men Vestfold har hele tiden likevel ligget høyere enn Telemark. – Og slik er det fortsatt. Vestfold er mer urbant, har flere byer og er et langt mindre fylke rent utstrekningsmessig. Telemark er mer langstrakt, så det er naturlig at utviklingen går litt saktere her. Men dette vil jevne seg ut.

Stadig flere hurtigladere

Det er heldigvis ikke bare antall elbiler som økte i Vestfold og Telemark i fjor. Antallet hurtigladere i fylket var også i vekst: Ved starten av 2020 var det 134 hurtigladere i fylket, mens antallet ved utgangen av året hadde steget til 166, ifølge tall fra ladestasjonsdatabasen Nobil. (Dette er altså antallet ladepunkt, der hurtigladerne med både CCS- og CHAdeMO-uttak (altså de fleste) teller som ett.) I tillegg kommer Teslas eget – og fortsatt eksklusive – ladenettverk. Også her var det fremgang: Tesla økte i løpet av 2020 antallet superladere i fylket fra 72 til 104. I tillegg økte antallet offentlige normalladere fra 529 i starten av 2020 til 574 ved slutten slutten av året.

Ny hurtigladeaktør på vei inn

Hva tenker så lokalforeningslederen om hurtigladerøkningen i fylket? – Den var i hvert fall veldig bra i fjor. Utviklingen er der, men her må Elbilforeningen i dialog med lokale nettselskap, ladeinfrastruktur-utbyggere, lokale fylkespolitikere og Enova for å få til en riktig finansieringsplan. – Vil du si at utviklingen hos dere står i forhold til det økende antallet elbiler, eller sakker man i realiteten akterut? – Veksten i ladeinfrastruktur følger ikke utviklingen i elbilsalget. Men flere lynladere i tillegg til dagens hurtigladere vil sørge for at ladetiden går ned og køene minsker. – Hva vet du utbyggingsplaner i fylket ditt fremover? Hva vil skje i år? – Det er både planer om flere ladere langs hovedveiene og flere destinasjonsladere. Vi ser at næringsliv som satser på ladeinfrastruktur vinner i kampen om kundene, og i Vestfold og Telemark er det fremdeles store muligheter for å vinne nye kundesegmenter blant både fastboende og gjennomreisende ved å tilby ladeinfrastruktur. Ellers ser vi at hurtigladeoperatøren BKK nå skal satse også i vårt fylke, sier Elsebutangen. – Og det er bra, vi trenger mer konkurranse!