Hopp til innhold

Skuffende av statsministeren: Klimatiltak er ikke «detaljer»

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen presenterte i går hovedlinjene i Nasjonal Transportplan uten å nevne planer for konkrete utslippskutt eller elektrifisering av kjøretøy. Elbilforeningen reagere kraftig, og forventer tydelige mål for elektrifisering i fremleggelsen før påske.

Statsministeren omtalte de delene av avtalen som skal sette konkrete mål for kutt av klimagasser «som detaljer som ikke ennå var ferdigforhandlet». Elbilforeningen mener det er oppsiktsvekkende at regjeringen presenterer hovedlinjene i NTP uten at planlegging for nullutslippssamfunnet er tema. Regjeringen presenterte en storstilt tog-satsing, med ny togtunnel under Oslo og flere nye baneløp i hele landet. Dette er veldig gode nyheter for klima, men de store kuttene i transportsektoren kommer med elektrifisering av bilparken og andre kjøretøy. – Det er flott at regjeringen vil bygge ut for tog, da dette er en viktig del av løsningen, men vi står overfor et paradigmeskifte, og en fullelektrifisering av transporten. NTP må også handle om dette skiftet, generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu. I dag kalte statsministeren klimainnsatsen og -kuttene vi skal gjøre fram mot 2030 for detaljer som vil bli behandlet seinere, og legges så fram før påske. Dette opprører. – Stortinget fattet et vedtak tilbake i 2015 om at klimamålene skulle være førende i hele utarbeidelsen av NTP. Dette har regjeringen og samarbeidspartiene tydeligvis glemt, sier Bu. Veien til nullutslippssamfunnet handler om elektrifisering av personkjøretøy, kollektiv- og næringskjøretøy, understreker hun. I fjor vedtok Stortinget gjennom Energimeldingen, at det i NTP skulle komme et mål som i praksis medfører at det bare skal selges nullutslippskjøretøy etter 2025. – Vi forventer at dette kommer på plass når den endelige planen legges fram før påske, sier Bu. Vi trenger omfattende investeringer i ladeinfrastruktur og langsiktig planlegging i NTP, og ingenting av det vi hørte i dag tyder på at regjeringen har forstått hvilket historisk veiskille vi står midt i, sier Christina Bu.