Hopp til innhold

Samfunnsgevinst på 11 milliarder: – Vi trenger insentiver for smart elbillading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hvis norske elbiler lades når strømforbruket er lavt, unngår vi milliardinvesteringer i strømnettet, ifølge ny NVE-rapport.

Stadig dukker innvendingen opp, særlig blant elbilkritikere: Det er ikke nok strøm i strømnettet vårt til å ta av for belastningen for den store økningen i antall elbiler i Norge – og kostnadene for å bygge det ut vil bli enorme. Vi har tidligere belyst temaet i vår artikkelserie om elbilmyter, og konkluderte med at også denne var nettopp det, en myte: Selv når den norske elbilparken blir mange ganger så stor som i dag, vil dette likevel føre til bare en relativt beskjeden økning av strømforbruket, som strømnettet i det store og hele vil håndtere. Nå har imidlertid Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) fått utarbeidet en ny rapport som viser hvordan en situasjon med mange ganger flere elbiler enn i dag kan håndteres. Rapporten fastslår følgende: Hvis lading av elbiler skjer når strømforbruket er lavt, kan strømnettet håndtere en fullstendig elektrifisert personbilpark uten at det er behov for å investere i ekstra kapasitet.

– Alle elbiler i dag kan smartlades

Dette er altså hovedkonklusjonen i rapporten «Kostnader i strømnettet – Gevinster ved koordinert lading av elbiler» (PDF), som er laget på oppdrag fra NVE og utarbeidet av  DNV GL og Pöyry Management Consulting. Her gis det en vurdering av forventet kostnad knyttet til behov for nettinvesteringer i distribusjonsnettet, som følge av elektrifisering av personbiltransporten.
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Foto: NVE
– Alle elbiler i dag produseres med løsninger for smart lading. Det betyr at du selv kan styre når på døgnet du vil lade bilen. Nå trenger vi virkemidler som motiverer elbileiere til å lade når strømforbruket generelt er lavt, for eksempel om natten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding i forbindelse med den nye rapporten. Rapporten anslår også behovet for investeringer dersom ladingen skjer når kapasiteten i strømnettet allerede er anstrengt. Anslagene viser at det da vil være behov for investeringer i strømnettet på om lag 11 milliarder. Anslagene er beregnet for et scenario der all personbiltransport er elektrifisert, og med utgangspunkt i representative nettområder som representerer storby, forstadsstrøk og distriktsområder med blant annet jordbruk og hytter.

Trenger insentiver for smart lading av elbilen

Prissignaler gjennom nettleien er et viktig virkemiddel for å bidra til at elbillading skjer når strømnettet har ledig kapasitet. NVE jobber med endringer i hvordan nettleien skal utformes i framtiden. Formålet med arbeidet er blant annet å innføre insentiver som bidrar til smart lading. – Smart lading som bidrar til å redusere behovet for investeringer i strømnettet, vil bidra til lavere nettleie for strømkundene, sier Lund. Vurderingen NVE har fått utarbeidet gjelder kun behovet for nettkapasitet knyttet til elektrifisering av personbiltransporten. Investeringer knyttet til andre effektkrevende endringer i strømforbruket, vil komme i tillegg til anslaget på 11 milliarder. Prissignaler som gir insentiver til å tilpasse forbruket til kapasiteten i strømnettet er derfor et viktig virkemiddel, mener NVE.

Halvparten lader om natten

Fagsjef Erik Lorentzen i Elbilforeningen. Foto: Norsk elbilforening
– Bileierne lader i all hovedsak hjemme, på ettermiddag og natt, ifølge våre spørreundersøkelser. Det er i dag ikke veldig sterke insentiver til å lade om natta, men mange gjør det uansett. Og det kan være andre måter å styrke denne trenden utover å innføre effektprising for vanlige folk, sier Erik Lorentzen, leder for fag og rådgivning i Norsk elbilforening. Norske elbileiere ble i Elbilforeningens spørreundersøkelse «Elbilisten 2018» spurt om de var villige til å flytte ladingen til natta, og 90 prosent svarte ja til det. – Folk er jo villige til å være smarte. Det viser også tallene fra årets tilsvarende spørreundersøkelse, der 52 prosent oppgir at de allerede lader om natten, sier Lorentzen.

Må bli mer energieffektivt

I pressemeldingen fra NVE konkluderer direktoratet slik: «Måten vi bruker strømnettet på er i ferd med å endres. Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi bruker mer strøm på én gang. Endringene i strømforbruket gjør at kapasiteten i nettet får større betydning. Det er betydelige kostnader knyttet til å investere i og drifte strømnett. Det er derfor viktig å utnytte kapasiteten i de eksisterende anleggene så godt som mulig, og å unngå at nettselskapene må investere mer i strømnettet enn nødvendig. Å utforme nettleien slik at vi får insentiver til å tilpasse forbruket til kapasiteten i strømnettet, vil bidra til at strømnettet blir billigst mulig for strømkundene.»