Hopp til innhold

Regjeringsplattformen: Viktige gjennomslag for elbilforeningen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ladeklare borettslag, grønnere engangsavgift, raskere utbygging av ladeinfrastruktur over hele landet. Regjeringsplattformen viser at Elbilforeningen har fått gjennomslag.

– Endelig tar Regjeringen grep og oppretter en nasjonal støtteordning for lading boligsameier, slik vi første gang foreslo i 2016, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Støtteordning gir suksess

Hjemmelading er den beste måten å lade elbilen på, og denne støtteordningen vil gjøre at enda flere kan velge å kjøre utslippsfritt. – Nå gjelder det å få den nye støtteordningen raskt på plass, og vi har ikke tid å miste. Regjeringen kan gi oppdrag til Enova om å opprette støtteordningen nasjonalt etter mal fra den som allerede finnes i Oslo. Denne ordninga er en stor suksess, sier Christina Bu. En av fire norske husholdninger bor i blokk. Gjør du det, disponerer du ikke alltid din egen parkeringsplass fritt. Da er det ikke en smal sak å få installert ladestasjon hjemme. Beboere kan bli påført uforholdsmessig høye kostnader med en tilrettelegging for lading i felles garasjeanlegg i blokker og leilighetsbygg. Flere kommuner har en slik ordning i dag, men omleggingen til at alle skal kunne velge elbil og ha trygg tilgang til lading er et nasjonalt ansvar, og kan ikke være opp til den enkelte kommunes økonomi. I høst arrangerte Norsk elblforening og Norges Boligbyggelags Landsforening seminar om ladeklare borettslag der behovet for for en nasjonal støtteordning ble gjentatt.

Hurtiglading i hele landet

Regjeringen vil også legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i andelen elbiler. – På hurtiglading må utbyggingstakten økes betraktelig slik at vi får flere større ladeparker og dekning av hurtigladere i alle kommuner og på fylkesveier, sier Christina Bu. Finnmark har nå fått sin første hurtiglader i Sør-Varanger etter lokale initiativ fra Varanger kraft og kommunen. Men fortsatt er det store hull i hurtigladekartet, og dette må regjeringen sammen med private aktører sørge for å tette.

Grønnere engangsavgift

Regjeringen skal også fortsette grønn omlegging av engangsavgiften for kjøp av nye kjøretøy ved å øke CO2-og NOx-komponentene, og redusere andre komponenter tilsvarende. Nye utslippsverdier (WLTP) innføres provenynøytralt slik at den grønne omleggingen av engangsavgiften forsterkes. Dette gjør at biler med lave utslipp blir mer konkurransedyktig i pris.

Halvering av utslipp fra transport

Regjeringspartiene setter også tydelige utslippsmål, innen 2030 skal utslippene fra transportsektoren halveres. Det kommer ikke uten at man tør å sette prinsippet om at forurensning skal koste, mens det skal gis rabatt for de som velger miljøvennlige løsninger. Elbil har vist seg å være det mest effektive tiltaket for å kutte utslipp fra transpor.