Hopp til innhold

Om ett år innfører EU nye sikkerhetsystemer i alle nye biler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

TRYGGERE PÅ VEIEN: EU har beregnet at det nye ISA-systemet kan redusere antall omkomne i trafikken med 20 prosent.

Innen mai i 2022 introduseres en rekke obligatoriske sikkerhetssystemer for alle biler som selges innenfor EU – og i Norge. Også for å holde fartsgrensen.

De nye reglene som er vedtatt av Europaparlamentet, skal gjelde for alle nydesignede bilmodeller som selges fra mai i 2022. To år senere må alle nye biler som selges, ha sikkerhetssystemene installert.

Fartssperre

EU innfører et hastighetsbegrensningssystem de har kalt ISA. Det står for «Intelligent Speed Adaption» og inkluderer den «andre bølgen» av aktive sikkerhetssystemer som tar i bruk all innebygd teknologi som sensorer, radar, kameraer, GPS og lasere. I bunn og grunn betyr det en funksjon slik at man ikke overskrider fartsgrensen. Systemet leser trafikkskilt og farten stilles automatisk inn etter fartsgrensene som er angitt på veien. GPS-en er også knyttet til digitale fartsgrensekart og gjør at ISA-systemet oppdateres hele tiden underveis. Systemet gir også sjåføren tilbakemelding gjennom et visuelt signal eller via lyd. Men: Om man trenger å gasse på litt ekstra, så finnes det heldigvis en mulighet. Systemet kan slås av midlertidig ved å trykke på en knapp eller hvis du gjør en «kickdown» med gasspedalen. Det vil gi en trygghet ved for eksempel forbikjøringer.

Kan spare mange liv

Studier viser at høy hastighet bidrar til rundt 30 prosent av dødsulykkene, og vanligvis overskrider 40-60 prosent av sjåførene fartsgrensen. Det er beregnet at det nye ISA-systemet vil redusere antall omkomne i trafikken med 20 prosent i EU. For å sette andre tall på det, betyr det 25.000 sparte liv og 140.000 færre alvorlige skadde innen 2038. EU har allerede utført forsøk med ISA i ti europeiske land: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Ungarn, Nederland, Spania og Sverige. Og Euro NCAP, som tester kollisjonssikkerhet i alle nye biler på det europeiske markedet, gir allerede nå høyere score om sikkerhetssystemet ISA er installert. Dette for å oppfordre bilprodusentene til å introdusere systemet tidligere enn loven krever.
Kilde: EU-kommisjonen

Må ha flere systemer

Den nye EU-loven krever også at andre sikkerhetssystemer er standardutstyr i bilene: Denne videoen viser hvordan ISA-systemet fungerer: