Hopp til innhold

Elsparkesykler: – Unødvendig med eget regelverk

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

KREVER LIKE REGLER: – Elsparkesykler, elsykler og tråsykler bør ha likt regelverk, mener samferdselsingeniøren Frode Hofset. Illustrasjonsbilde: Norsk elbilforening

– Svertekampanje og mangelfull statistikk, hevder Frode Hofset om det nye regelverket som er foreslått for elsparkesykler.

Samferdselsingeniøren fra Lillestrøm tar de elektriske sparkesyklene i forsvar mot et nytt regelverk fra Vegvesenet. – For å nå miljømål, må vi bygge på suksessfaktorer. Vi må gjøre det enkelt ikke å ha bil. Sparkesyklene er blitt populære på kort tid og er i sterk vekst, fordi de tilfredsstiller folks behov for fleksibel transport. – Elsparkesykler reduserer bilbruk, trenger lite areal, er støyfritt og har lavt klimaavtrykk. Perfekt for å oppfylle klimaplanen, slår Frode Hofset fast.

Forbud, påbud og restriksjoner

Statens vegvesen har laget et utkast til nytt regelverk for elektriske sparkesykler. Kort oppsummert er reglene slik: Forbud, påbud, restriksjoner, aldersgrenser og promillegrense. Nytt regelverk skal kun gjelde for elektriske sparkesykler, i motsetning til dagens regelverk der de elektriske sparkesyklene er likestilt med sykkel.
TYDELIG TALE: Frode Hofset.
Frode Hofset har i et 11 siders langt høringsnotat avvist de fleste av forslagene fra Vegvesenet. Hofset er «mannen bak Sykkelbyen Lillestrøm» og hans innsats gjorde at syklistene i Lillestrøm kåret byen til «Årets sykkelby» fire ganger på rad. Hofset mener at suksessfaktoren ved gode bysentrum er å gjøre det enkelt ikke å ha bil. Derfor reagerer han: – Forslag til nytt regelverk til elsparkesykler er basert på svertekampanje og sviktende ulykkesstatistikk. I tillegg ser det heller ikke ut til at det nye regelverket bygger på teknisk kunnskap.

Like regler gir bedre muligheter

Hofset mener at om vi skal nå målene om redusert bruk av bil, må reglene for bruk av elsparkesykkel være enkle og forståelige. Det betyr at elsykler, elsparkesykler og tråsykler bør ha likt regelverk. Sykkelregelverket er allerede komplisert: – Vi gjør ikke ting bedre ved å lage et nytt, komplisert regelverk for en ny trafikantgruppe, samt innføre en ny kjøretøygruppe.   Hofset viser til elsparkesyklenes suksess, og at de er populære fordi det er er praktisk og rimelig transportmiddel fra dør til dør uten parkeringsproblemer eller sykkeltyverier. Mange veksler mellom sykkel, sparkesykkel og kollektive reisemidler – som gjør at det er mulig å reise i byen uten bruk av bil. – Dette er jo gode nyheter for dem som er opptatt av miljøvennlig transport og reduserte utslipp. De restriksjonene som er foreslått, vil slå beina under denne typen transport og øke bilbruken. Hofset legger til at dagens regelverk er tilstrekkelig for å både bøtelegge og redusere uønsket oppførsel hos både syklende og elsparkesyklende trafikanter. LES OGSÅ: De 10 elsparkesykkel-bud

Manglende statistikk

Hofset reagerer også på at ulykker blir brukt som argument for å lage nye restriksjoner. Selv om pressen har rapportert om ulykker, er ikke disse ulykkene dokumentert i en gjennomarbeidet statistikk, på personskader per kilometer som er det offentlige statistikkbegrepet. Hofset forslår videre at ulykkesfellene fjernes, da huller og sprekker i veien og dårlig feide fortau, bidrar til mange ulykker både hos syklende og gående. I tillegg kan trikkeskinner gjøres sykkelsikre, og fartsgrensen senkes – sammen med flere sykkelfelt og annen separasjon av myke trafikant fra bilene.

Irritasjonsmoment

Samferdselsingeniør Frode Hofset mener at en del reaksjoner på elsparkesyklene skyldes at folk har bestemt seg for ikke å like dem. – I byene ser jeg et større problem for blinde med feilparkerte biler, flyttbare reklameskilt og trapper ut i gatene. Og ærlig talt, biler tar uansett mye større plass i en by, sier Hofset.

– Feil om fart

Han savner også en teknisk forståelse fra Vegvesenet, der dokumenter i høringen brukte begrepene «ulovlig høy fart» og «fartssperre» feil. – Fartssperre for elsparkesykler er et godt tiltak og det kan gjerne tas inn i lovverket. Men det er absurd å legge inn noe tilsvarende for elsykler. Fart på vanlige sykler og elsykler kommer langt høyere ved enten å tråkke selv eller å trille nedover bakke. Dette kommer ikke klart fram i dokumentene. Hofset har flere forslag som kan bidra til at mange vil kunne ferdes tryggere i by, enten det er som syklende eller gående. Fartssperre er en ting, men generelt bedre infrastruktur for myke trafikanter, ulike bilbegrensende tiltak, frivillig opplæring i trafikk-regler ved bruk av app er noen av forslagene. LES OGSÅ: Kjøp «lovlig» sparkesykkel

Hjelmpåbud

Så kommer det «gamle, gode» spørsmålet om man skal påby å bruke hjelm. – Nei, mener Frode Hofset. – Å påby hjelm, er det samme som å redusere sykkelbruk. Ingen land som har lykkes med å legge til rette for sykkel, har påbud om bruk av hjelm. – Dagens regler fungerer bra. Mange bruker hjelm når det er nødvendig, men undersøkelser viser at bruk av hjelm også øker risikovilligheten. Hofset mener vi må tørre å lage regler som gir folk muligheten til å «bruke hue’», og at det finnes ingen regler i lovverket som kan påby folkeskikk. Han avfeier også spørsmål om å sette en aldersgrense for bruk av sparkesykler. – Å sette en aldersgrense som i praksis gjør at barn under 12 år har en legitimasjonsplikt når de ferdes ute, er gammel tankegods.
Seniorrådgiver Hulda Tronstad i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen krever like regler

Norsk elbilforening har skrevet et eget høringssvar til det foreslåtte regelverket til elektriske sparkesykler. Elbilforeningen har også påpekt at Vegvesenet ikke har klart å skille helt på hva som er lovlig og ulovlig fart på elsykler og elektriske sparkesykler. – Elbilforeningen mener at vi bør ha et enkel regelverk for elsparkesykler og at det bør være likt regelverk for elsykler, elsparkesykler og tråsykler. Dette gjør det enkelt å forstå og enkelt å håndheve, påpeker seniorrådgiver i elektrisk mobilitet, Hulda Tronstad. – Vi har en forventning om Vegvesenet har god nok kunnskap om de ulike transportmidlenes fartsgrense når det utarbeides nytt regelverk. Her har de åpenbart et forbedringsområde, sier Tronstad.