Hopp til innhold

Nye tall: Samlet kjørelengde for elbiler femdoblet på fem år

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

GLAD: Flere elbiler på veiene fører til større andel kilometer kjørt med elbiler. Christina Bu i Norsk elbilforening mener dagens SSB-tall reflekterer en elbilpolitikk som virker.

Den samlede kjørelengden for personbiler gikk ned i koronaåret 2020, men mer av kjøringen ble gjort med elbiler. – Et resultat av en sterk elbilpolitikk.

I dag kom den såkalte kjørelengde-statistikken for fjoråret fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og tallene derfra viser at den samlede kjørelengden for norske personbiler gikk ned med hele 4,6 prosent i koronaåret 2020. For alle kjøretøygrupper samlet var nedgangen noe lavere – 4,3 prosent. Men det er uansett den laveste samlede kjørelengden som er beregnet siden 2011 – og nedgangen skyldes selvsagt at de aller fleste av oss reiste mindre i fjoråret på grunn av koranarestriksjoner og -anbefalinger. Men selv om samlet kjørelengde for personbiler falt i fjor, var det én undergruppe innen personbilsegmentet som økte, og du gjetter kanskje hvilken? Riktig: Elbiler. 

Økte med 26 prosent

Kjørelengden for norske elbiler økte med over 26 prosent fra 2019 til 2020, og dette utgjorde i overkant av 12 prosent av den samlede kjøringen med personbiler i alt, viser tallene fra SSB.  Dette betyr selvsagt ikke vi kjørte noe særlig lengre med elbilene våre i 2020, men at det ble flere elbiler som dermed førte til økt samlet kjørelengde. Og dette er gledelige nyheter for mange, ikke minst for generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening: – Flere elbiler på norske veier kutter klimagassutslipp og gir bedre luft å puste i. Det vi ser nå, er resultatene av en sterk elbilpolitikk.

Femdobling på fem år

I 2019 besørget elbilene noe over 9 prosent av kjøringen, mens elbilene i 2020 altså sto for 12 prosent av kjøringen. Økningen tilsvarer for øvrig mer eller mindre elbilandelen i Norge i de to respektive årene. Elbiler utgjør i dag rundt 12 prosent av den samlede personbilparken. Likevel er det interessant å se på statistikken år for år. Se på søylediagrammet under, og legg merke til hvordan det gule feltet blir større og større. Det gule feltet viser andelen av samlet personbilkjøring som ble foretatt av elbiler år for år fra 2016 frem til i fjor. Omsatt fra farger til tall viser figuren hvordan den samlede kjørelengden for norske elbiler øker kraftig år for år. Og dykker vi enda lengre ned i tallene fra SSB, ser vi at kjørelengden er mer enn femdoblet siden 2015:
Sveinung Kvalø i Norsk elbilforening.
I 2015 var den samlede kjørelengden for norske elbiler på 793,6 millioner kilometer. I 2020 var den steget til 4206,7 millioner kilometer. Fagavdelingen i Norsk elbilforening har regnet litt kjapt på hva dette kan bety i sparte klimautslipp: – En gjennomsnittlig dieselbil slipper ut om lag to tonn CO2 per år. Vi ser at elbiler nå kjører omtrent like langt som dieselbiler. Med 350.000 registrerte elbiler, betyr det at vi sparer klimaet for om lag 700.000 tonn CO2 årlig, sier seniorrådgiver Sveinung Kvalø i Elbilforeningens fagavdeling. Generalsekretæren i Elbilforeningen har likevel en påminnelse hun vil ha frem: – En femdobling av kjørelengden for elbiler siden 2015 skal vi være stolte av, men det er langt fram. Fortsatt utgjør elbiler kun i overkant av 12 prosent av den totale kjørelengden, sier Christina Bu.

Tre av fire kjører fortsatt fossilt

Det som Christina Bu nettopp pekte på, reflekteres også i SSB-tallene. For selv om den samlede kjøringen med diesel- og bensindrevne personbiler falt med henholdsvis 9,3 og 12,2 prosent fra 2019 til 2020, sto dieseldrevne biler likevel for mer enn halvparten av den samlede kjøringen med norske personbiler i 2020. Bensindrevne personbiler sørget på sin side for noe over 25 prosent, mens bensinhybrider utgjorde 10 prosent, for øvrig en økning på 14,5 prosent fra 2019 til 2020.

Og fossilbiler kjører fortsatt lengst

I tillegg viser tallene fra SSB gjennomsnittlig kjørelengde for de ulike drivlinjene: Statistisk sentralbyrå påpeker at det er flere faktorer som påvirker de gjennomsnittlige kjørelengdene for ulike biltyper: «Nedgangen for bensin- og dieselbiler skyldes i hovedsak at gjennomsnittsalderen øker for den delen av bilparken. Samtidig blir de gjennomsnittlige kjørelengdene for elbiler og hybrider påvirket av det store nybilsalget som gjør at mange av disse bilene ikke har vært i bruk gjennom hele året», skriver SSB.