Hopp til innhold

Ny undersøkelse: Så mye sparer du på å velge elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

MEST FOR PENGA: Du kan fort spare 1.500 kroner i måneden på å velge elbil, viser beregninger OFV har gjort.

Nye beregninger viser at du fint kan spare 19.000 kroner i året på å kjøpe en elbil framfor en ladbar hybrid eller en bil som går på diesel eller bensin.

Hva koster deg mest eller minst pr. år – hvis du velger å kjøpe ny bensin- eller dieselbil, ladbar hybrid eller elbil? Det er spørsmålet mange bilister spør seg. Beregninger Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har gjort, viser at elbilen kommer klart best ut i alle prissegmenter. Hvert år lager OFV publikasjonen «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning» hvor de presenterer oversikter over de faktiske kostnadene for ulike drivlinjer, nybilpriser og kjørelengder. Nå er årets tall klare. LES OGSÅ: 7 av 10 europeiske bileiere er klare for elbil

Mye å spare på elbil

Beregningene, med utgangspunkt i de forutsetningene OFV har lagt til grunn, viser for eksempel at kostnadene per år for en elbil til 300.000 kroner og med 15.000 km i kjørelengde, koster deg 61.688 kroner i året. En bensinbil vil koste 78.054 kroner i året under samme forutsetninger. Kjøper du en elbil til 424.000 kroner, og kjører 15.000 km i året, beløper kostnadene seg til 79.559 kroner årlig. Kostnadene for en bensinbil i samme prisklasse og med samme kjørelengde, er da 98.441 kroner – altså hele 19.000 kroner mer i året, eller drøyt 1.500 kroner mer pr. måned sammenlignet med elbil. Mange vil kanskje også bli overrasket over at en ladbar bensinhybridbil har nesten like store kostnader per år som en ren bensinbil. Det er en årlig besparelse på «bare» 5.485 kroner i forhold til en ren bensinbil, eller ca. 450 kroner pr. måned. Kostnadene for en dieselbil til samme pris og med samme årlige kjørelengde, utgjør 97.000 kroner per år. Går man enda et hakk opp i pris, og ser på kostnadene for nye biler til 636 000 kroner og med 15.000 km kjørelengde per år, er kostnadene fortsatt lavest for elbil med drøyt 109.000 kroner per år. Eiere av ladbar hybrid, diesel- og bensinbiler må ut med mellom henholdsvis ca. 124.000, 130.000 og 133.000 kroner årlig, gitt de samme forutsetningene.
Kilde: OFV

Avskrivningen koster dyrt

Verditapet er fremdeles den klart største kostnaden ved bilholdet. Og som alltid: Størrelsen på verditapet målt i kroner øker jo høyere nybilprisen er.
KLAR MED RAPPORT: Jan Petter Røssevold. Foto: OFV
– For noen av våre eksempler ser vi at over halvparten av kostnadene er verditap, sier markedssjef Jan Petter Røssevold i OFV.

Økte forsikringskostnader

– Mye tyder på at forsikringskostnadene blir mer og mer like for de ulike drivlinjene. Men vi ser likevel at  forsikringskostnadene har økt markant, sier Røssevold. Trafikkforsikringsavgiften er også gjeldende for elektriske biler fra 1. mars 2021 med egen rabattert sats. I sine beregninger har OFV også tatt hensyn til at kostnadene til dekk for elbiler er noe større enn for de øvrige drivlinjene. Det skyldes i hovedsak generelt større og dyrere dekkdimensjoner, høy egenvekt og kraftigere motorer/akselerasjon. Kostnader til bompenger er basert på en gjennomsnittsbetraktning, og har hatt en klar økning i forhold til fjorårets kostnadseksempler. I mange av eksemplene er nå bompengekostnaden høyere enn trafikkforsikringsavgiften.
Kilde: OFV

Usikker kostnadsutvikling

Hva så med kostnader for bilhold framover i tid? Her er OFV noe usikre. – De færreste kan spå treffsikkert om morgendagens kostnadsutvikling. Men totalt sett ser vi at kostnadene ved bilhold har gått noe opp i de fleste tilfellene vi har regnet på, sier Jan Petter Røssevold. * OFV lagt til grunn følgende fem nivåer i sine beregninger: Verditap (avskrivning), kostnader til drivstoff (bensin, diesel, elektrisitet eller kombinasjonen bensin og elektrisitet), rentekostnader, forsikring og servicekostnader. I tillegg har de også lagt til andre kostnader som har betydning for hva bilen faktisk koster i året. Det gjelder blant annet trafikkforsikringsavgift og bompenger. Bilprisene er også justert opp med en gjennomsnittlig prisøkning siden i fjor.  LES OGSÅ: Prisene presses – nå kan du gjøre et elbil-kupp