Hopp til innhold

Nordisk elbilbarometer

I 2022 er det femte gang undersøkelsen blir gjennomført av Opinion for Norsk elbilforening og Nordisk Energiforskning. Undersøkelsen ble sist gjennomført i april 2022 blant et representativt utvalg av den voksne befolkningen på rundt tusen personer i hvert av landene Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. De blir spurt i nettbasert spørreskjema hva neste bil blir og viktigste årsak hvis ikke elbil. Undersøkelsen viser at elbilutviklingen går riktig vei i hele Norden. På spørsmål om hva som blir din neste bil, går elbil fram i alle de nordiske landene. Andelen som vil ha ny elbil i hele Norden har økt fra 10 prosent i 2021 til 15 prosent i 2022, og andelen som ønsker seg brukt elbil har også hatt en økning fra 5 til 7 prosent i samme periode.

Norge leder an

Det er fortsatt Norge som leder an utviklingen, med Island like bak. I Finland sier kun 4 prosent at neste bil blir en elbil. Tallene for de som svarer at neste bil blir en elbil øker i alle landene sammenlignet med foregående år.
Hovedbarrieren mot å kjøpe elbil i Norden er pris. I Norge er det derimot elbilers rekkevidde som er øverst på lista.

Tidligere Nordisk elbilbarometer