Hopp til innhold

Overgangsløsning for deg som gatelader i Oslo: Nå tar «Bil i Oslo»-appen over

NYTT MIDLERTIDIG SYSTEM: Fra 5. juni kan du gradvis ta i bruk Bil i Oslo-appen for å starte å lade. I en overgangsfase må du bruke RFID-brikke og Bil i Oslo-appen. Dette vil variere fra ladepunkt til ladepunkt frem til alle ladepunktene kun åpnes med Bil i Oslo-appen. Den gode nyheten er at du både starter ladingen og betaler for den i én og samme operasjon. Foto: Martin Thronsen / elbil.dev05.dekodes.no

Nå må du bruke appen «Bil i Oslo» for å starte ladingen (og betale for den) på kommunens ladestolper. Men i en overgangsfase må du kanskje ty til den gamle løsningen.

Fra 5. juni kan du gradvis ta i bruk Bil i Oslo-appen for å starte lading og betale for ladingen.

I en overgangsfase må du enten bruke ny eller gammel løsning, det vil si dagens RFID-brikke for å åpne laderen og Bil i Oslo-appen for betaling.

Hvilket alternativ som må benyttes vil variere fra ladepunkt til ladepunkt frem til alle ladepunktene kun kan åpnes med Bil i Oslo-appen.

Dette melder Bymiljøetaten i Oslo, som drifter det kommunale ladetilbudet i hovedstaden.

Gradvis overgang

Fra nå og gradvis utover sommeren må du altså bruke appen «Bil i Oslo» til å betale og starte lading på kommunale ladeplasser.

Du kan ikke lenger bruke RFID-brikker (som Elbilforeningens svarte ladebrikke eller andre ladebrikker) for å starte ladingen – eller betale for ladingen med andre apper.

Du kan imidlertid fortsatt betale på automat hvis du ønsker det, men selve strømtilgangen må du starte og stoppe fra appen «Bil i Oslo».

Starter lading og betaler for den med ett tastetrykk

Bymiljøetaten, som også har orientert kort om dette på sin nettside om elbillading i Oslo skriver følgende om overgangsløsningen:

«Ladestolpene skal i løpet av sommeren flyttes gradvis over på nytt system, men vi anbefaler at alle som benytter ladeplassene allerede nå laster ned Bil i Oslo-appen og har den klar til bruk. Vi oppfordrer også til å være ekstra oppmerksom på at ladeøkten faktisk er startet og betalt på riktig måte.»

Den gode nyheten er dette:

Med den nye app-løsningen vil man kunne starte ladingen og betale for parkeringen med ett tastetrykk.

Dette er en forenkling fra tidligere løsning, der man betalte for parkering i én app og startet lading med en annen app eller en RFID-brikke.

Gladmelding til gateladende elbilister i Oslo:

Ladeprisene er (helt i det stille) skrudd MYE ned igjen

Hvorfor skjer endringen? 

Årsaken til den midlertidige endringen er at Oslo kommunes avtale med nåværende leverandør av baksystem og app utgår i slutten av juni.

Bymiljøetaten melder at et nytt system er nå anskaffet, men for å sikre en smidig overgang til nytt system er det nødvendig å dele prosessen opp i to faser. 

«Når implementering av nytt system er gjennomført og vi ser at det fungerer, vil vi åpne for flere løsninger for brukerne», skriver Bymiljøetaten.

Men siden dette er midlertidig, hva er så planene videre?

«I fase to planlegges det å åpne for roaming, altså at man kan bruke flere apper til både betaling for lading og parkering på de kommunale ladestasjonene. Dette krever noe mer omfattende tilpasning, samt teknisk integrasjonsarbeid mot nytt baksystem», skriver etaten.

Planlegger for kilowattimeprising

Bymiljøetaten avslutter pressemeldingen sin slik:

«Vi planlegger å åpne for roaming samtidig med kilowattimeprising som først må behandles av Bystyret. Dette jobbes det med utover høsten.»  

Dette har Bymiljøetaten gitt elbil.dev05.dekodes.no antydninger om tidligere, nærmere bestemt i artikkelen nedenfor fra tidligere i år, da etaten begynte å merke ladestolpene med hvilken ladehastighet/effekt hver enkelt ladestolpe kan levere:

Oslo kommune lyttet til Elbilforeningen:

Merker alle byens ladestolper med hvor raskt de lader

I samme artikkel kunne Bymiljøetatens Sara Teige Kalsås fortelle at når alt dette er på plass, vil du også kunne lade/betale på Oslos kommunale ladestolper også med Ladeklubben-appen til Elbilforeningen, om du når den tid kommer foretrekker det.

Elbil.no kommer tilbake med mer om denne saken når den midlertidige løsningen rulles ut en gang i neste uke.

Les også