Hopp til innhold

Nå kan hele Norge søke støtte til hurtiglading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– 300 norske kommuner mangler fortsatt hurtiglader for elbil, men nå kan kommuner og andre søke Enova om støtte. Vi kan komme til å se en tredobling av antall elbiler de neste tre årene. Hurtigladerene må på plass like raskt, og aller helst i forkant, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Enovas eneste premiss for å gi støtte er at det er færre enn to hurtigladere i kommunen fra før.

– Enova har sagt klart fra at støtten gis etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Derfor må kommunene snu seg raskt for å komme i betraktning, sier Bu. Både offentlige og private aktører kan søke støtte, men virksomheten må være registrert i foretaksregisteret. – Vi får mange medlemshenvendelser om kommuner som mangler hurtigladere. Henvendelsene kommer både fra lokalt hold og fra elbilister som ønsker å kjøre utslippsfritt til utkantstrøk. Det nye støtteprogrammet vil både gjøre det enklere å eie elbil utenfor tettbygde strøk og å dra på tur dit, sier Bu. Norsk elbilforening har jobbet aktivt for å få ordningen på plass. Den er en oppfølging av statsbudsjettet for 2016 og omtales som en rettighetsbasert ordning for offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur. – Dette er et godt første skritt, og vi er svært glade for at dette omsider er på plass. Samtidig skal vi følge nøye med på om støtteordningen er det som skal til, for å få på plass lading i hele landet, sier Bu. Den øvre grensen for støtte er inntil 40 prosent av godkjente investeringskostnader eller 200 000 kroner per trippelstandard hurtiglader. – Kommunene og andre aktører må se fordelene ved å investere i rask utbygging av ladeinfrastruktur. Det gir innbyggerne mulighet til å gjøre et gode miljøvalg, og man unngår å komme i bakleksa når fossilbiler skal ut av handelen om bare syv år. God ladetilgang vil dessuten stimulere til økt elbilturisme og er positivt for næringsliv og handel i alle kommunene som nå har mulighet til å søke, avslutter Bu. Se hvilke kommuner som er forhåndsgodkjent for å søke. Etableringen av hurtigladere gjelder trippelstandard hurtigladere. Søkere står fritt til å spesifisere hurtigladere, men som minimum skal følgende lademuligheter tilbys på samme ladestasjon:
  • Ladepunkt for AC-lading med minimum 22 kW effekt
  • Ladepunkt for DC Chademo med minimum 50 kW effekt
  • Ladepunkt for DC Combo med minimum 50 kW effekt