Hopp til innhold

Myteknusing: Er det nå slik at elbiler sliter mer på veien enn andre biler?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I den tredje adventspodcasten tok vi tak i to nye klassiske myter om elbiler. Her finner du grunnlaget for det vi drøftet.

I den tredje adventspodcasten handlet mye om elbiler som kommer i 2018. Vi snakket dessuten om vår ladeapp, den store elbilkonferansen vi er medarrangør for – Nordic EV Summit. Dagens studiogjest, kommunikasjonsleder Petter Haugneland, tok også for seg elsykkel. Lille julaften er vi klare med den siste adventspodcasten, som vi har valgt å framskynde en dag – for å la julefreden senke seg. Da er  generalsekretær Christina Bu gjest i studio, og vi vil oppsummere nok et hektisk år for Norsk elbilforening – med særlig vekt på det politiske arbeidet. Men aller først; her er nok en gang tekstversjonen av mytene/påstandene vi drøftet i den tredje podcasten. Våre podcaster finner du foreløpig på Soundcloud og iTunes, i tillegg til videoversjon på vår Facebook-side.

«Elbiler sliter mer på veien»

Det er ikke bare privatpersoner som slenger rundt seg med påstander av denne typen. Også en stortingspolitiker, nærmere bestemt fra Frp, kastet seg inn i veislitasjedebatten  i forbindelse med neste års statsbudsjett:
«Tesla-bilene er store, tunge biler som sliter på veien.»
Problemet er bare at det er helt feil, noe Norsk elbilforening lenge har hevdet – og som faktisk.no bekreftet via kompetente på fagfolk. Lette kjøretøy (definert som under 3,5 tonn), om de veier ett eller 2,5 tonn, medfører omtrent samme marginale veislitasje. Fagfolkene fastslo enkelt at mesteparten av slitasjen på veidekke er forårsaket av tunge kjøretøy, med høye aksellaster (fra åtte tonn og oppover). Som en nyanse ble det tilføyd at piggdekk bidrar til de marginale kostnadene ved veitransport, og dette gjelder naturligvis også elbilister. I Norsk elbilforenings undersøkelse Elbilisten 2016 oppga imidlertid 89 prosent av elbileierne at de kjørte piggfritt. I Oslo var andelen 94 prosent piggfritt. Bidraget til veislitasje fra elbilistene er med andre ord lite også i denne kategorien. Konklusjon: Feil. Påstanden om at elbiler sliter mer på veien enn øvrige personbiler er grundig tilbakevist av faglig ekspertise.

«Å lage et batteri til elbil gir mer utslipp enn å kjøre fossilbil hele dens levetid»

Påstandene som framsettes er mer eller mindre fantasifulle, og noen av dem baserer seg åpenbart på erindring av medieomtale. Fjær blir fort til fem høns. Ett eksempel på slik inspirasjon er påstanden som ble framsatt av det svenske magasinet Teknikens Värld, etter tolkning av studien «The Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions from Lithium-Ion Batteries» fra IVL Svenska Miljöinstitutet. Artikkelen søkte å bruke rapporten til å påvise at en Tesla-batteripakke på 100 kWh gir større CO2-utslipp enn ved kjøring av en Mercedes E220 CDI minst 14.000 mil. Basisen var den mangelfulle NEDC-målesyklusen (for forbruk), og det ble hoppet bukk over klimagassutslipp fra drivstoffproduksjonen. Sistnevnte er en gjenganger, og betyr at epler ofte sammenlignes med pærer. I den virkelige verden setter Mercedesen i gjennomsnitt til livs 0,743 liter diesel pr. mil (da saken ble undersøkt tidligere i år), ifølge den rikholdige databasen spritmonitor.de – der bileiere rapporterer reelt forbruk. 14.000 mil med slikt forbruk gir CO2-utslipp fra forbrenning på 27,7 tonn. I tillegg kommer altså utslipp fra drivstoffproduksjon. Om vi så legger et CO2-utslipp på 150 kg/kWh til grunn for Tesla-batteriet, vil produksjonsutslippet utgjøre 15 tonn for det største batteriet. Ståle Frydenlund / elbil.dev05.dekodes.no Når Teslaen kjøres på fornybar norsk strøm, blir klimagassutslippene neglisjerbare; NVE anslår CO2-faktoren i den norske kraftmiksen til 16 g/kWh. CO2-utslipp i bruk gjennom 14.000 mil er dermed beskjedne 0,5 tonn – og uten helseskadelige NOx- og partikkelutslipp, som dieselbilen ugjendrivelig har. Samtidig vil begge kjøre langt mer enn 14.000 mil fra vugge til grav. Der dieselbilen vil slippe ut nye 2 tonn CO2 for hver 1.000 mil, er Teslaen i praksis utslippsfri med sine 32 kilo på samme distanse. Konklusjon: Feil. Teslaen med største batteriet har rundt halvparten av CO2-utslippet i Mercedesen ved samme kjørelengde. Velger man minste batteripakke (75 kWh), er Teslaen på rundt 1/3 av dieselbilens CO2-utslipp. Og elbilen er ikke minst uten lokale utslipp. Til forskjell fra fossilt drivstoff og eksos kan batterier dessuten både gjenbrukes og i høy grad resirkuleres.