Hopp til innhold

Ny rapport: Moms på elbiler vil halvere salget

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Styrk miljøprofilen på engangsavgiften på forurensende biler og tett skattehullet som gjør at elbiler konkurrerer dårligere i leasingmarkedet, er budskapet til Norsk elbilforening.

Samtidig vil det øke CO2-utslippet med 60 prosent, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt.

Moms på elbiler vi halvere salget og det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler vil øke med rundt 60 prosent, mener forskerne Lasse Fridstrøm og Vegard Østli i Transportøkonomisk institutt (TØI). Tallene fremkommer i den ferske forskningsrapporten fra TØI. Forskerne Lasse Fridstrøm og Vegard Østli har på oppdrag fra forskningsplattformen PLATON analysert markedet for nye personbiler i perioden 2003 til 2019. Modellens datamateriale består av 2.097.288 nybiltransaksjoner.

– Momsfritaket ekstremt effektivt

På grunnlag av denne analysen har de beregnet hvordan bilkjøperne ville reagere på et stort antall ulike endringer i priser, avgifter og teknologi. – Rapporten viser hvor ekstremt effektiv klimapolitikk momsfritaket på elbil erForhastet innføring av moms på elbil vil være en forferdelig dårlig idé. Det vil øke klimagassutslippene kraftig og hindre oss i å nå Norges klimamål, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. LES OGSÅ: Momsfritak ut 2022

Flere hypoteser

Modellen gir mulighet til å studere effektene av visse teknologiske endringer. Hvordan vil forbedringer i elbilenes rekkevidde slå ut? Hva er betalingsvilligheten for økt elektrisk rekkevidde eller for firehjulsdrift, automatgir og lavt drivstofforbruk?  Rapporten har regnet på 27 hypotetiske endringer i prisene, avgiftene eller teknologien og fått fram hvordan disse vil påvirke markedsandelene, CO2-utslippet og avgiftsinntektene til staten. I personbilmarkedet er det betydelig grad av konkurranse mellom elbiler, hybrider, bensin- eller dieselbiler. Det vil si at prisendringer slår sterkt ut i salget. Hardest er konkurransen mellom elbiler og ladbare hybrider.

Full elbilmoms på el – stor økning i utslipp

Forskerne mener at dersom elbilene blir ilagt full moms, vil salget av slike biler antakelig bli omtrent halvert, og det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler vil øke med rundt 60 prosent. Momsinngangen fra nye personbiler vil gå opp med ca. 7,6 milliarder kroner, og innbetalingene av engangsavgift ville gå opp med snaut 3 milliarder, fordi flere bilkjøpere ville velge avgiftsbelagte bensin- og dieselbiler.

Elbilmoms over 600.000 – økning i inntekter og utslipp

Rapporten konkluderer med at dersom en nøyer seg med å legge moms på den delen av prisen som overstiger 600.000 kroner, slik vi dessverre har sett flere partier har foreslått, blir svikten i elbilsalget anslagsvis 3-4 prosent og CO2-utslippene vil øke med om lag 4 prosent. 
ROPER VARSKO: Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.
Elbilforeningen mener derfor at toppmoms ikke bør innføres uten at man først skjerper miljøprofilen i engangsavgiften og dessuten tetter skattehullet som gjør at elbiler konkurrerer dårligere i leasing. Det er viktig å understreke at elbiler i bilsegmentet som man vurderer å gi toppmoms, konkurrerer med de tyngste og mest forurensende fossilbilene. – Det bør være et kraftig varsko at selv innføring av toppmoms over 600.000 kroner vil gi nedgang i elbilsalget og øke utslippene, stikk i strid med både klimamål og politiske ønsker, sier Christina Bu.

Økning av fossilbilavgift – ingen inntektsøkning

Hvis formålet er å øke inntektene til staten, vil en økning i engangsavgiften på personbiler virke mot sin hensikt. Enda flere ville velge elbil og slik slippe unna enhver kjøpsavgift. Denne kjøperflukten vil mer enn oppveie avgiftsøkningen på den enkelte personbil med forbrenningsmotor. Men dette viser også at økte kjøpsavgifter på forurensende biler er positivt for målet om å øke overgangen til elbil.

Likt for elbil og ladbart – høyere utslipp

Rapporten ser også på hva som vil skje om en innfører samme regler for engangsavgift på elbiler som en i dag har for ladbare hybrider. Tallene viser at salget av elbiler ville gå ned med anslagsvis 5 prosent, og CO2-utslippet fra nye biler ville bli rundt 6 prosent høyere.

Lengre rekkevidde – flere elbiler

Forskerne mener rekkevidden har betydning for salget av elbiler. Om alle elbiler fikk 10 prosent lenger rekkevidde, ville salget av slike biler øke med anslagsvis 5 prosent. Kjøperne verdsetter en økning i rekkevidden fra 300 til 400 km til drøyt 100.000 kroner per bil. Norsk elbilforenings råd er at man først må styrke miljøprofilen på engangsavgiften på forurensende biler og tette skattehullet som gjør at elbil konkurrerer dårligere i leasingmarkedet, før man vurderer hvordan man forsiktig kan fase inn noe moms på elbil.  – Det er viktig at man ikke ødelegger Norges elbil-suksess med en forhastet innføring av avgift på elbil.