Hopp til innhold

Lunde på tur med Opel Ampera

Ja, det var den det, ja… Som ble kåret til årets bil i Europa i 2012. Lansert som en elbil!? Med bensinmotor som visstnok aldri gikk «tom» for energi / strøm. Eller hva var det egentlig de mente?

I sin tid lanserte Toyota sin hybrid Prius. Utrolig nok ble den omtalt som «elbilen» du aldri behøver å lade. Javel? Ikke så lett å bli klok på dem som vet best, når de skal finne slagord for sine babyer.

Nye bilmodeller i avgiftspolitikken

Stadig oftere lanseres nye bilmodeller der opphavet påberoper seg retten til å få myndighetene til å endre avgiftssystemet, slik at akkurat deres variant skal slippe billigere unna. MEN, å påstå at det er en elbil bare fordi den kan kjøres noen mil på ren, oppladet energi, er å dra den litt langt. Faktum er vel at hybrider pr i dag nyter godt av et sjablonmessig avgiftsfritak på vektkomponenter, og ikke minst alle de elektriske hestene som er fritatt for hestekraftavgifter. Det vil si reduserte CO2-avgift.

Fabrikantene som leverer en liten forbrenningsmotor, stort batteri og høy effekt på elmotoren, kan ha en fordel da ytelsene slett ikke lider noen nød av at størsteparten av effekten leveres fra eller via batteriene. Snarere tvert i mot. I tillegg vil en velkjørende hybrid som kan lades og brukes på kortere distanser, være like billige i drift som rene elbiler. Sistnevnte punkt burde få mer fokus.

Opel Ampera

General Motors Ampera / Volt

Dette er den amerikanske bilindustriens teknologiske spydspiss lansert som konsept under finanskrisen i 2008. I motsetning til hva Toyota Prius har vært, er den utstyrt med et mye større batteri og en kraftigere elmotor kapabel til å gi bilen respektable ytelser og toppfart på det elektriske drivsystemet alene. I tillegg har General Motors gitt brukerne av bilen mulighet til å lade fra stikkontakter om de vil, kan eller ønsker.

Selve driveuniten inneholder en firesylindret bensinmotor på 1,4l og 63 kW, en stor elektromotor på 111 kW og en mindre elmotor på 54 kW, som også brukes som generator. Normalt leveres all fremdrift fra den store elmotoren alene. Kreves mer effekt, kobles den lille elmotoren på i tillegg.

Opel AmperaDen T-forma batteripakka er 16 kWh som er på størrelse med det trillingene har. Fra den får du lov til å tappe drøye 10 kWh på ren elbildrift før bensinmotoren kommer med en hjelpende hånd. De resterende 6 kWh må være tilgjengelige til enhver tid slik at ytelsene opprettholdes uansett batterienes ladestatus.

Bare «eldrift»?

Det har vært en heftig diskusjon om hvorvidt bilen «kun drives av elmotoren» eller om den får hjelp direkte av bensinmotoren om det kreves (eller er mer fornuftig med tanke på forbruk). Et søk på nett viser et voldsomt engasjement der akkurat dette tema har hatt stort fokus.

I en tidlig fase hevdet importøren at den kunne kjøres på batteristrøm alene, med flytende lading (lading av batteriet samtidig som elmotoren gjør sin jobb) og til slutt kunne den få hjelp av bensinmotoren direkte. Altså tre moduser. Senere har det antagelig vist seg at det ville være lettere å selge inn argumenter for lavere avgifter om bensinmotoren ikke var direkte koblet til hjulene. Derfor har kampen om sannheten tatt litt av.

Opel AmperaNår bilen kjøres, er det sannelig ikke lett å vite hva som egentlig skjer. For bensinmotoren er så stillegående at den knapt kan høres. Eneste følingen jeg fikk med den var en anelse vibrasjoner når den gikk. I tillegg fikk jeg selvsagt en grafisk visning av at den faktisk hadde startet.

Angivelig kjøres bensinmotoren i modus «flytende» lading med to faste turtall avhengig av energibehovet som der og da kreves av bilen. Hensikten er å unngå at bensinmotoren holdes i live ved lav / middels belastning. Da er virkningsgraden til tider lik null der man i praksis kunne rullet, men holder turtallet oppe for å unngå motorbrems. Når batteriet kan mellomlagre energi, kan bensinmotoren leve sitt liv med kortere og mer effektive arbeidsøkter. Siden jeg planla å la bilen vise seg fra sin aller beste side på lett landevei, er jeg sikker på at bilen kun ble klattladet av bensinmotoren og at den minste elmotoren / generatoren kun laget strøm.

Begge deler mulig

Prinsippskissen for det innfløkte drivsystemet viser at et planetgir er hjertet i maskineriet. Et stort drev festet permanent til differensial via et eventuelt reduksjonsgir. Til dette planetgiret sitter den store elmotoren fast tilkoblet. Den lille derimot, som fungerer både som motor og generator, kan kobles fra. I motsatt ende av generatoren sitter bensinmotoren som selvsagt også kan kobles til og fra. Kunne den ikke det, ville ikke generatoren fungere som en ren hjelpemotor til den store elmotoren uten å trekke med seg bensinmotoren.

Ergo er det ikke noe mekanisk i veien for at generatoren kan kobles til planetgiret, samtidig som bensinmotoren er koblet til i den andre enden.

Opel AmperaSom nevnt var min svært så lite effekt- og energikrevende landeveistur ingen match for generatoren alene. Men hvis forbruket i snitt blir høyere enn det generatoren lader på høyeste fart, vil det sannsynligvis være mer energieffektivt å kombinere med direkte koblet bensinmotor. Konvertering av energi fra bensinmotor via generator og lagring i batterier, gir mer tap enn ved direkte drift. Vel å merke når effektbehovet passerer en viss grense.

Jeg har lest på nett at det er nettopp dette drivsystemet gjør for å få energiforbruket ned på et minimum. Ikke alle er helt enige. Men som jeg ser det, er det kun opptil softwaren å koble som den vil. Det bør den om forbruket skal holdes på et minimumsnivå uansett energiuttak.

Etter en teknisk introduksjon som er ny pers i min karriere som elbiltester, kan vi gå videre til det mer praktiske. Hva som sannsynligvis opptar flere enn kveruleringen på tema fremdriftsmoduser.

Hva er drivstofforbruk?

Idag kjøres alle i biler i en EU-definert testsyklus for å fastslå forbruk og utslipp pr mil i by og på landeveiskjøring, og med et snitt blandet. Utfallet av denne testen danner grunnlaget for hvordan bilene skal avgiftsbelegges. Selvsagt er den også en veiledning for dem som vil vite hvor mye det koster å kjøre bilen under de forholdene de normalt skal bruke den.

Ladbare hybrider har en unik mulighet til å «subsidiere» de første kilometerne av en relativt kort testsyklus. Slik kan oppgitte forbrukstall grense til det absurde mot hva øvrige biler har som kjører fossilt fra første meter.

Om du kjører innenfor rekkevidden av hva et ladet batteri alene makter, vil forbruket bli 0,00 liter/mil. EU-testen er litt over den batterielektriske rekkevidden. Da kommer det på en skvett bensin likevel, men som delt på flere mil med ren batteridrift, blir den svært lav i «normal» forstand. Forbruket er på nevnte EU-test oppgitt til å være 0,12 liter/mil.

Så det er sagt, det betyr ikke at du kjører Oslo-Trondheim på under 7 liter bensin, sånn uten videre.

Opel Ampera

Testrute som vanlig

Jeg bestemte meg for å kjøre bilen på samme testrute jeg tidligere har benyttet for å teste rene elbiler, med samme snittfart og fjærlette høyreben.

I følge Opel skal bilen klare mellom 40 og 80 km på strøm alene. Testrunden min er på 89 km. Bilen veier 1.730 kilo. Hadde den klart ruta på strøm alene, ville jeg blitt svært imponert.

Jeg satte kursen nordover med 100% ladet batteri. Ved starten ble batterirekkevidden estimert til 59 km.

Bilen er godt utstyrt med grafiske bilder og illustrasjoner på nær sagt alt som skjer mellom gasspedal og drivhjul. Underveis tilbakelegger jeg flere kilometer enn den faktisk teller ned på estimert gjenværende rekkevidde, så dette lover godt.

Energiforbruket

Opel AmperaEtter 74,3 km er det tomt for oppladet batteristrøm. Bensinmotoren bidrar med sitt på de resterende 15 kilometerne. I følge computeren endte turen opp med et forbruk på 0,88 liter på 89,2 km. Det blir hyggelige 0,1 liter bensin pr mil pluss selvsagt strømmen på ca 10kWh. Med dette forbruket kunne jeg kjørt Oslo Trondheim på vel 5 liter….

MEN, hva om jeg tar den samme runden en gang til uten å lade batteriet før start? Etter 75,3 km ble status denne gangen 4 liter bensin mot 10 kWh strøm. Vel hjemme var forbruket på samme tur ved ren bensindrift drøye 0,5 liter/mil. Totalforbruket på begge runder ble 10,1 kWh strøm og 5,38 liter bensin. Eller et snitt på 0,29 liter bensin pr mil.

Dette illustrerer svært godt den batterielektriske energieffektiviteten. En liter bensin inneholder 9,1 kWh energi. Energiforbruket ved kun å bruke elektromotor og strøm fra nettet, er altså noe nær en firedel av en nær optimal bruk av en bensinmotor.

Det er verdt å merke seg at Ampera betaler en CO2-avgift på et forbruk på 0,12 liter/mil. Som de fleste nok allerede har forstått, er EU-testen en lite matnyttig referanse når annet enn rene fossilbiler skal sammenlignes med hverandre.

Kjører du kun korte turer og lader flittig, kjører du Ampera som en elbil. Kjører du primært langturer, har du en ren bensinbil som ikke har et nevneverdig lavere forbruk enn mange konkurrenter i sin klasse.

Jeg vil tro at de aller fleste vil slite med å oppnå samme lave forbruk som meg i dette eksemplet. Det er belønningen min for å ha kjørt elbil i mange år. Forbruket for en med mer gjennomsnittlig urolig høyrefot kan fort komme opp i 0,7 liter/mil eller mer.

Det har vært lagt ned en del ressurser for at denne ladbare hybriden skal få mange av de samme incentivene og avgiftsfordelene som rene elbiler. Men som de fleste sikkert forstår. Det er en forskjell. En bil som KAN kjøres som en elbil, skal ikke behandles som en ren elbil hvor du ikke har muligheten til å forurense. En ren elbil får honnør og goder fordi den ikke kan ha utslipp, og en kompensasjon for de begrensningene den har.

Trivelig og stille

Etter endt testkjøring med minst et råttent egg under høyre pedal, ble Amperaen igjen ladet og kjørt med litt mer «entusiasme». Bilen er meget stillegående og komfortabel til tusen. Til tross for en vekt på 1.730 kilo har de klart å skjule det meget godt. Bilen er sprekere enn de fleste der ute og føles langt fra undermotorisert. Elmotorer er overlegne momentmaskiner som gjør mer av seg enn tilsvarende fossile søsken som trenger hjelp av girkasser med mer for å holde seg innenfor sitt trivselsturtall.

Opel AmperaSnorre hevdet at den var stillere enn LEAFen hans. Noe jeg tvilte sterkt på. Etter levering av Ampera på Karihaugen og returkjøring med LEAF, konstaterte jeg at han hadde rett. Dog kan det tilskrives at Ampera rullet på myke piggfrie dekk, mens LEAFen rullet på sommerdekk.

Kan være bilen for deg

En Opel Ampera er så absolutt noe flere bør vurdere. Ikke i stedet for elbil om du kan klare deg med det, men for dem som absolutt ikke føler en elbil er løsningen. Enten det er snakk om en utvidet angst for tomme batterier, eller at det rett og slett skyldes et nødvendig behov utover den praktiske rekkevidden til dagens elbiler. Vi er mye bedre tjent med å støtte opp om teknologien i en Ampera enn i rene fossibiler. Bare pass på å utnytte det elektriske potensialet best mulig.