Hopp til innhold

Lov å sykle på elsykkel i skog og mark

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elsykkel sidestilles nå med vanlig sykkel og kan brukes i skog og mark over hele landet.

– Med dette åpner vi for at enda flere kan komme seg ut i naturen. Dette vil være positivt for folkehelsen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding. Dette er klart etter at regjeringen har endret forskriften som har regulert dette. – Vi er glade for endringen. Det er helt naturlig å sidestille elsykler med vanlige sykler. Og det betyr at folk i alle aldre kan ha mulighet til å bruke skogen og utmarka som turmål – også med elsykkel, sier Hulda Tronstad i Norsk elbilforening. Forslaget som var på høring la opp til at bruken av elsykler skulle begrenses til veier og opparbeidet sti i utmark. For å få et enkelt, oversiktlig og brukervennlig regelverk, har regjeringen besluttet at det ikke bli en slik begrensning, og at bruk av elsykler i all hovedsak likestilles med bruk av vanlige sykler. Elsykler er blitt sett på som et motorisert fremkomstmiddel og har frem til nå vært forbudt å bruke på stier, turveier og i annen utmark. Men regjeringen mener at det absoluttet forbudet mot elsykler i utmark har vært unødvendig streng. – Elsykler med begrenset wattstyrke og hastighet skiller seg lite fra vanlige sykler, sier Vidar Helgesen. Det vil likevel være mulig for kommuner å fastslå at bruk av elsykler ikke skal være tillatt i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer. Forskriften gjelder ikke for Oslomarka, som har egne bestemmelser om motorisert ferdsel. Regjeringen vil derfor snarest legge frem forslag om endringer av markaloven for Stortinget, med sikte på en tilsvarende åpning for elsykler også innenfor markagrensen. Inntil en slik endring er gjennomført, er elsyklister henvist til å bruke veiene i Marka.