Hopp til innhold

Løsner det endelig for elbiler i Sogn og Fjordane?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sogn og Fjordane har lenge vært en fossildrevet flekk på elbilkartet. Men nå tar elbilsalget endelig av.

Sogn og Fjordane og nabofylket Hordaland har i årevis vært som natt og dag om man ser på elbilandelen i de to fylkene. Mens Hordaland lå helt i tet nasjonalt med en elbilandel på 12,52 prosent ved utgangen av fjoråret, var andelen i Sogn og Fjordane på bare 2,32 prosent. Elbilandelen på landsbasis var for øvrig på 7,17 prosent per 31. desember 2018.

Solid byks så langt i år

Men utviklingen går i riktig retning også i Sogn og Fjordane. Under ser du hvordan markedsandelen for elbiler i nybilsalget har utviklet seg i fjordfylket de siste årene: Og i år ser det virkelig ut til å løsne: Status etter første halvdel 2019 var at den elektriske andelen av nybilsalget i fylket hadde bykset opp til 30,3 prosent. 

Lokallag på trappene

Så langt har Sogn og Fjordane ikke hatt noen egen lokalforening i Norsk elbilforening. Men nå som folk i fylket kjøper elbiler som aldri før, bør grunnlaget for å etablere en lokalforening her absolutt være til stede. – Derfor ønsker vi nå å få etablert et lokallag av Elbilforeningen nettopp i Sogn og Fjordane, forteller Markus Nilsen Rotevatn. Han er politisk rådgiver i Norsk elbilforening, med spesielt ansvar for den lokale elbilpolitikken. Fylket er ennå ikke representert på lokalnivå i Norsk elbilforening, som ellers har aktive lokalforeninger i samtlige fylker i Norge. Selv Finnmark, med 0,72 prosent elbilandel, altså betydelig lavere enn i Sogn og Fjordane, fikk tidligere i år sin egen lokalforening. Derfor skal Rotevatn og flere kolleger fra Elbilforeningen i høst ta turen til Sogn og Fjordane – både for å møte lokale politikereog foreslå tiltak som kan gjøres for å få fart på elbilsatsingen i fylket – og for å se på muligheten for å opprette et sårt savnet lokallag.

Søker sogninger og fjordinger som elbilambassadører

– Tiden er absolutt inne for å få fart på elbileventyret også i Sogn og Fjordane. Så hvis det er noen medlemmer i fylket som leser dette og kunne være interessert i å bidra til å få et lokallag på plass, er det supert om de tar kontakt med meg på e-post eller telefon for en helt uforpliktende prat, sier Rotevatn. Han understreker at selv om Sogn og Fjordane og Hordaland ved inngangen til 2020 skal slås sammen til storfylket Vestland, vil lokalforeningene til Norsk elbilforening i utgangspunktet ikke påvirkes at dette. Hordaland elbilforening vil bestå, side om side med forhåpentlig snart eksisterende Sogn og Fjordane elbilforening. – Svært mye ligger til rette for at elbilsatsingen i Sogn og Fjordane nå skal ta av. Dette er jo et fylke med solide tradisjoner for både kraft og teknologi. Nå trenger vi politisk vilje for å forsterke den positive utviklingen. Rotevatn mener det også er en annen ting som har manglet i fylket, som nå er i ferd med å snu: – Vi vet at naboeffekten spiller sterkt inn når det gjelder å vinne folk over til elbil. Med økningen av elbiler i nybilsalget vi ser der nå, tror jeg naboeffekten også vil slå til i Sogn og Fjordane.

Vil at «Framtidsfylket» skal være ledende på elbil

Det er nettopp i denne fasen Elbilforeningen trenger gode, lokale elbilambassadører som både kjenner fylket og forstår hvor skoen trykker, mener Rotevatn. For eksempel med tanke på hvor det vil trengs hurtigladestasjoner i regionen etter hvert som elbilene blir flere. – Har du meninger hva som kan gjøres for å dytte elbilsatsingen i Sogn og Fjordane i riktig retning, kan du fort være rett person for oss. Dette er en god tid å komme inn og påvirke i: Nå i kjølvannet av lokalvalget i høst, ser vi at mange lokalpolitikere jobber med å utvikle ny politikk for framtida, sier Rotevatn. Han har godt håp om at Sogn og Fjordane, som ofte har omtalt seg som «Framtidsfylket», skal bli et framtidsfylke i satsingen på elbiler, både med tanke på lokal elbilpolitikk og elbilandelen blant befolkningen. Eller kanskje samtidsfylke er et vel så godt ord i denne sammenhengen? – Uansett vil et lokallag av Elbilforeningen bli en god pådriver for en framtidsretta satsing på elektrifisering av transporsektoren i fjordfylket.
Interessert?