Hopp til innhold

Løftebrudd om elbilparkering

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortinget bestemte i 2016 at elbiler skal betale maks halv pris for parkering, men ennå har ikke regjeringen fulgt opp. Regjeringen trenerer Stortingets vedtak, mener Elbilforeningens Christina Bu.

– Det er helt uholdbart at Stortingets bindende «50-prosent-regel» fra 2016 fremdeles ikke er satt i kraft av regjeringen. Løftet er for lengst innfridd på bompenger og ferger, men på parkering leverer ikke regjeringen, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.
Formålet med 50-prosent-regelen er å opprettholde konkurransefordelen for elbiler gjennom å slå fast at elbilene skal betale maksimalt 50 prosent takst av det bensin- og dieselbiler betaler. Dersom man øker prisen for elbiler, må også de forurensende bilene økes tilsvarende.

– Minner om trenering

Bakgrunnen for frustrasjonen er at Stortingets vedtak nå er over tre år gammelt, men på tross av dette har regjeringen så langt ikke kommet med noen forskriftsendring. – Dette minner om trenering. Over tre år har gått. Folk tror på vedtak Stortinget gjør. Derfor har mange investert i elbil for å være med på klimadugnaden. Da kan ikke regjeringen somle i årevis med å innfri enkle løfter som dette, sier Bu.  Siden Stortingets 50-prosents-regel ennå ikke er fulgt opp av regjeringen, har landets kommuner ulik praksis når det gjelder hvor mye elbiler betaler for parkering. Det kan du lese om her.

«Nasjonalt bindende regel»

Slik lyder Stortingets vedtak 5. desember 2016 nr. 108, punkt 2: «Det etableres en nasjonal bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 pst. av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferje og parkering.» Som oppfølging av vedtaket la regjeringen fram forslag til endring av vegtrafikkloven i oktober 2018 (prop 6L (2018-2019)), og Stortinget vedtok endringene i i desember 2018. – Med lovendringen skulle man tro at endringene skulle merkes på offentlige parkeringsplasser og at 50-prosent-regelen endelig skulle være en realitet også i parkeringspolitikken. Men istedenfor har det stoppet helt opp, sier Christina Bu.

Skulle vært på plass i fjor høst

Regjeringen varslet  at parkeringsforskriften skulle endres for å følge opp lovendringen. Men forskriftsendringen har altså så langt latt vente på seg. – Regjeringen skrev selv i proposisjonen at «formålet er å gi brukerne av slike kjøretøy forutsigbarhet om lavere betaling for parkering.» Men det finnes ingenting forutsigbart ved det de nå holder på med, sier Christina Bu. Det hører med til historien at da Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust fra Ap spurte samferdselsministeren om når forskriftsendringen kommer, svarte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) dette: «Departementet legg opp til å fastsetje naudsynte endringar i parkeringsforskrifta for å fylgje opp dei nemnde endringane i vegtrafikklova hausten 2019.» Likevel har forskriftsendringen så langt ikke kommet – over tre år etter Stortingets vedtak.