Hopp til innhold

Laveste norske klimagassutslipp på 26 år: Elbil nevnes ikke

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

REAGERER: Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening

På tross av at lavere utslipp fra veitrafikken bidro mest, nevner ikke SSB elbiler når de skal forklare nedgangen i norske utslipp. – Underlig, mener Elbilforeningen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer i dag nye og gledelige tall som forteller om en historisk nedgang i norske klimagassutslipp. I Norge er olje- og gassutvinning, industri og bergverk og veitrafikk de største kildene til klimagassutslipp. Alle disse kildene hadde utslippsnedgang i 2019, forteller SSB. Men SSB skriver videre at «det største bidraget til nedgangen kom fra veitrafikk, som sank med 7 prosent. Årsakene til dette var reduksjon i salg av bensin og autodiesel kombinert med økt andel biodrivstoff i drivstoffblandingen i 2019».

– Underlig av SSB

Men SSB nevner altså ikke elbiler som en del av forklaringen. Det får kommunikasjonsleder Unni Berge i Norsk elbilforening til å reagere. – Dette selvsagt er kjempegode nyheter, men det er svært underlig av Statistisk sentralbyrå å ikke kunne gi elbiler og elbilpolitikken noe av æren for dette. Det er tross alt elbilene som er hovedårsaken til reduksjonen i bensin- og dieselsalget, påpeker Berge. Berge peker også på sammenhengen dette har med at Norge i år for første gang kommer til å nå klimamålene sine om kutt i innenlandske utslipp. Også her er elbiler hovedforklaringen: At klimamålene i år nås sammenfaller dessuten med at det samlede salget av diesel og bensin i Norge har falt tre år på rad, også dette for første gang i historien. En vesentlig årsak er Norges stadig økende elbilandel. – Nedgangen de siste tre årene er faktisk større enn nedgangen under oljekrisen i 1974, etter børskrakket i 1987 og finanskrisen – til sammen, fastslår Berge.

Tidligere nedganger: kriser. Nå: elbiler

Siden petroleumsstatistikken startet i 1952 har derimot hovedtrenden vært at salget av bensin og diesel har gått jevnt og trutt oppover, som regel med en økning hvert eneste år. De eneste unntakene fra dette mønsteret frem til elbilsalget i Norge tok av, har vært forårsaket av kriser: Totalt var nedgangen under disse tre krisene på -321 millioner liter. Sammenligner vi dette med nedgangen vi har sett de tre siste årene, får vi dette bildet: Total nedgang 2017-2019: -336 millioner liter.