Hopp til innhold

Lading i bedrift

Last ned veileder gratis
Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder
Norsk Elbilforening har veilederen som gjør det enklere for næringsdrivende å sette opp ladepunkt. Tilrettelegging for lading av elbiler, som ikke gir utslipp av helseskadelige gasser med strøm fra fornybare kilder, kan være ditt bidrag til et lokalmiljø uten eksos. I dag er det snart 70.000 elbiler i Norge, og antallet fortsetter å øke. Sikker tilgang til lading er en av de mest kritiske faktorene for elbilister. Etablering av ladestasjoner kan imidlertid framstå som uoversiktlig og komplisert, med hensyn til hvilke teknologier og løsninger som bør velges. Dette er en barriere som sinker utbyggingstempoet. Med den nye veilederen, ønsker Elbilforeningen å gi en lettfattelig oppskrift – fra start til mål. Elbilforeningen mener ladeplasser er en naturlig del av tilbudet på arbeidsplasser og hos mange typer næringsdrivende. Derfor ønsker vi å bidra til at det blir enklere å bygge ladeinfrastruktur. Målet er altså todelt: At mange flere arbeidsgivere ser hvor enkelt det er å legge til rette og at næringsdrivende kjenner sin besøkelsestid. Hvorfor? Det å tilby lademulighet er i dag et konkurransefortrinn. Det vil bare bli større i tiden framover. I veilederen forteller vi selvsagt også hvordan man kan ta betalt for lading – dersom det er ønskelig. Vi sender ut trykt utgave gratis til privat-, familie- og bedriftsmedlemmer. Du kan også laste den ned i PDF-versjon: Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder (en veileder fra Norsk elbilforening for enklere lading på arbeid og reise).