Hopp til innhold

Kollektivdebatten i Oslo: Kaster elbilpolitikken under bussen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er hjemmekontor og nye arbeidsvaner som er kollektivtrafikkens største utfordrer, ikke elbilistene, skriver kommentarforfatterne.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Av Per Maltun & Inger Sophie Finch, leder og nestleder i Oslo og Akershus elbilforening

I Aftenposten i forrige uke hevder Bernt Reitan Jenssen i Ruter at elbilen er i ferd med å utkonkurrere kollektivtrafikken. Gard Løken Frøvoll i Civita gjentar det samme på oslodebatten.no. Inntrykket er at elbilpolitikken gjør det mer fristende å starte arbeidsdagen med en biltur i rushtiden, enn med en behagelig kollektivreise.

Elbilforeningen er enig med Løken Frøvoll i at man ikke skal bagatellisere utfordringer med svevestøv og mikroplast. Vi deler også Ruters bekymring om at færre reiser kollektivt, og er enig i målet om at flest byreiser må gjøres kollektivt.

Problemet er at de begge ser ut til å peke på elbilen som eneste årsak til nedgangen i kollektivtrafikken. Det blir for enkelt.

Det er kun drøye to uker siden vi satte et foreløpig punktum for pandemien. Det virker noe forhastet å allerede nå konkludere med at det er elbilpolitikken som er årsaken til folks endrede reisevaner.

DEBATT HOS NRK: Generalsekretær Chistina Bu debatterte saken på Dagsnytt 18.

Se hele innslaget her.

Hjemmekontor er Ruters største utfordrer, ikke elbilistene

Det er hjemmekontor og nye arbeidsvaner som er kollektivtrafikkens største utfordrer, ikke elbilistene. Under pandemien har vi blitt bedt om ikke å reise og vi er blitt pålagt å jobbe hjemmefra. Hjemmekontor er en av vanene som har kommet for å bli.

Telenor, en av landets største arbeidsgivere, sier at deres ansatte ser for seg en arbeidshverdag med to dager hjemmekontor i uka. Det er en reduksjon i antall reiser til jobb på 40 prosent som skyldes andre ting enn økt elbilkjøring.

Vår oppfordring til Ruter er heller å finne løsninger for å tilpasse seg en ny reisevirkelighet, framfor å skylde på elbilpolitikken.

Elbilpolitikk er god klimapolitikk

Å få folk til å kjøpe nullutslippsbil framfor diesel eller bensin er en sentral del av norsk klimapolitikk, og det fungerer.

Vi må heller ikke glemme at elbilutviklingen i Norge er en villet politikk. Stortingets mål er at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Oslo har vedtatt at alle biler på veiene i 2030, skal være nullutslippsbiler.

Å få folk til å kjøpe elbil framfor diesel eller bensin, er en sentral del av norsk klimapolitikk. Løken Frøvoll, derimot, undervurderer klimautslippene fra transportsektoren når han skriver at CO2-utslipp fra drivstoff kanskje ikke er blant de viktigste negative virkningene av bilkjøring.

I 2017 var klimagassutslipp fra veitrafikken den tredje største utslippskilden i Norge. Nå går klimagassutslippene fra transportsektoren ned, blant annet fordi elbilandelen i nybilsalget går opp.

Men det er fortsatt et stykke igjen – kun tre av ti biler på veiene i Oslo er elbiler. I Elbilforeningens egen undersøkelse, Elbilisten, svarer 27 prosent av respondentene fra Oslo og de omkringliggende kommunene at miljørabatt i bomringen var avgjørende for at de valgte å kjøpe elbil. Når Statens Vegvesen sist undersøkte holdninger til elbilfordelene i Oslo og omegn, svarte 70 prosent at elbiler bør ha en lavere pris i bomringen enn andre.

Miljørabatten som Gard Løken Frøvoll er så betuttet over, er der av en grunn. Elbilfordelene er fortsatt viktig for at folk velger en nullutslippsbil framfor en forurensende bil. Elbilforeningen er derfor glad for at Stortinget har slått fast at elbiler skal ha en miljørabatt i bomringen på minimum halvparten av ordinær takst.

Forhandlingene om Oslopakke 3 i gang nå:

– Bompengerabatt avgjørende for at Oslo skal nå klimamål

Må ha to tanker i hodet samtidig

Elbilforeningens mål er at elbilen skal vinne i konkurranse mot forurensende biler. Samtidig må vi sikre at folk bruker kollektivtilbudet i de store byene.

Elbilforeningens mål er at elbilen skal vinne i konkurransen mot forurensende biler. Samtidig må vi sikre at folk bruker kollektivtilbudet i de store byene.

Vi tenker gjerne kreativt sammen med kollektivselskapene og oslopolitikerne om hvordan elbilen og kollektivtilbudet kan utfylle hverandre.

Men arbeidet må starte med erkjennelsen om at en vellykket klimapolitikk krever at vi klarer å ha flere tanker i hodet samtidig, istedenfor at det ene må gå på bekostning av det andre.

I etterkant av publiseringen av dette debattinnlegget har Ruter varslet at de i mindre skala vil teste ut nye billettyper tilpasset en virkelighet med mer hjemmekontor. Da trengs det billetter som er mer fleksible enn månedskort.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!