Hopp til innhold

Halvparten opplever kø på hurtigladestasjoner

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

På landets hurtigladestasjoner kan mer enn 900 elbiler hurtiglades samtidig til enhver tid. Men det er ikke nok til å unngå kø og ladeangst.

Cirka 50 prosent svarer i Norsk elbilforenings undersøkelse, Elbilisten 2017, at de opplever kø på hurtigladestasjoner enten «ofte» eller «av og til» (se tabell under). – Vi vet at de travleste hurtigladestasjonene ved viktige knutepunkter jevnlig har kø. Derfor er det viktig at disse stasjonene bygges ut, både siden etterspørselen er stigende og ingen liker å stå i lange køer. Like viktig er det å få på plass hurtigladere i mer grisgrendte strøk, slik at elbilen kan benyttes overalt, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. – Våre medlemmer forteller oss at rekkeviddeangst i stor grad er et tilbakelagt stadium. I dag har elbilistene desto mer ladeangst; altså tør de ikke uten videre satse på at hurtiglading er tilgjengelig når de trenger det, sier Bu. Større hurtigladestasjoner – og satsing på distrikter I forbindelse med Nasjonal transportplan for 2018-2029 gikk Norsk elbilforening ut med en prognose for hvor mange hurtigladestasjoner som må bygges ut fram til 2020. Utbyggingen av hurtigladestasjoner, med investeringsstøtte fra Enova, sikrer at det innen 1. november i år skal være en hurtigladestasjon for hver 50. kilometer langs de viktigste transportkorridorene − i første omgang så langt nord som Tromsø.
– Dette nettverket gjør at man kommer seg fram, dersom man bare tar seg nok tid. Når et godt ladenettverk er klart, blir det viktig å komme videre med utviklingen av neste steg. Det betyr større hurtigladestasjoner, og det er viktig å finne gode løsninger for vårt nordligste fylke, Finnmark. Der har det så langt ikke vært mulig å få på plass en større satsing, sier Bu. I slutten av juni ble det også kjent at Enova utlyser et støtteprogram for mer grisgrendt hurtiglading. Vår viktige påvirkningsrolle Våren 2017 var det registrert over 2.100 ladestasjoner i den norske ladestasjonsdatabasen NOBIL, som driftes av Norsk elbilforening. Ladestasjonene har rundt 8.000 offentlige ladepunkt i alt, hvorav de fleste er offentlig tilgjengelige. I løpet av de siste årene er det bygget ut et høyt antall hurtigladestasjoner langs hovedveinettet, med finansieringsstøtte fra Enova. Norsk elbilforening har brukt mye tid på å påvirke utviklingen og plasseringen av stasjonene, som støtter standardene CHAdeMO, Combo/CCS (begge likestrøm, DC) og 22 kW (vekselstrøm, AC). – Ikke minst har Norsk elbilforening bidratt med en svært populær RFID-brikke som gjør at våre medlemmer unngår å ha nøkkelknippet fullt av ulike brikker for å hurtiglade, sier Bu. BAKGRUNN: Om Elbilisten 2017