Hopp til innhold

God nyhet for hurtiglading i Distrikts-Norge

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nylig kom det nye regler for prising av strømnettet. Elbilforeningen jubler for forslaget som gjør det enklere å bygge ut hurtiglading for elbiler i hele landet.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) sendte 2. september sitt endelige forslag til ny modell for beregning av nettleie til Olje- og energidepartementet. – Dette er en milepæl for å gjøre elbil til et valg for alle og en stor seier for Norsk elbilforening. Forslaget gjør det mer lønnsomt å bygge ut hurtiglading for elbil i områder med ujevn og lav bruk, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Norsk elbilforenings seier fikk fyldig mediedekning, her fra E24 Elbilforeningen har i mange år pekt på at eksisterende regler ikke er tilpasset hurtiglading for elbil og gir urimelige store kostnader ved å bruke strømnettet for hurtigladere som har ujevnt og lavt strømforbruk. – Det er viktig at olje- og energiminister Tina Bru nå raskt får satt i verk de nye reglene for pris på hurtigladingens bruk av strømnettet. Hver dag ruller stadig flere elbiler ut på norske veier og regjeringen har et ansvar for å sikre rammevilkår som gjør at elbilene kan lade langs veien, sier Christina Bu. Norsk elbilforening har beregnet at det trengs over 1000 hurtigladere hvert eneste år fram mot 2025 for å holde tritt med stadig flere elbiler på veiene. Forslaget til NVE vil gjøre det gunstigere å bygge og drifte små ladestasjoner utenfor de største byene. Elbilforeningen mener det også bør vurderes en egen transporttariff som kan sikre gode rammevilkår for å få bygd de store ladeparkene som trengs når elbilbestanden blir stor.

Også nye regler for husholdningenes nettleie

NVE har også foreslått nye regler for husholdningenes nettleie, og har uttalt at målet er regler som i større grad reflekterer de faktiske kostnadene i nettet slik at bruken av nettet blir mer effektiv. I dag er nettleien delt mellom et energiledd som baserer seg på strømforbruk og et fastledd. NVE anbefaler at nettselskapene maksimalt kan dekke 50 prosent av sine inntekter fra en kundegruppe gjennom energileddet, og dette er lavere enn en del gjør i dag. Det åpnes også opp for «time of use»-prising, med billigere strøm for eksempel om natten. Dette testet nettselskapet Glitre ut i vinter. Med denne type prismodell vil man få en liten ekstra bonus om man lader elbilen sin på nattestid. – Når det gjelder hjemmelading, er det fortsatt uklart hvordan forslaget vil slå ut for husholdninger med elbil, sier Bu. – Noe av denne usikkerheten vil bestå helt til nettselskapene bestemmer seg for innretning. Men så lenge du rår over ditt eget sikringsskap og ladeboks, er elbillading en last som er veldig enkel å tilpasse det øvrige forbruket, så vi forventer ikke at dette vil bli et stort problem. Tvert om tror vi dette kan øke mulighetene for å belønne smart lading, sier Bu.

Billigere i de fleste borettslag og sameier

I borettslag og sameier har man ikke nødvendigvis samme mulighet til å tilpasse sitt eget forbruk. Den nye foreslåtte forbruksgrensen på 100 000 kWh før man kan få et effektledd i nettleia vil kunne slå positivt ut for små og mellomstore borettslag og sameier. Det betyr at det blir billigere for borettslag og sameier som har ladeanlegg for færre enn om lag 40 biler, noe som ifølge Norske Boligbyggelag Landsforbund (NBBL) gjelder de fleste i landet. I noen nettområder har de fått urimelig høy effekttariff selv ved veldig lavt forbruk. Om fastleddet settes kun basert på sikringsstørrelse vil man imidlertid kunne få uheldige utfall også med det nye systemet. For store ladeanlegg i borettslag- og sameier har man ikke nødvendigvis funnet gode nok løsninger, og dette vil Elbilforeningen se nærmere på og komme med innspill til Olje- og energidepartementet. Bakgrunn: Hurtigladestasjoners bruk av strømnettet prises i dag ut fra det høyeste forbruket – gjerne kalt effekttoppen – vanligvis den timen med høyest forbruk i løpet av måneden. Dette er gjerne en fredag eller søndag ettermiddag. Ladestasjoner i distriktene med lite trafikk ellers i uka, må derfor betale mer per kWt sammenlignet med ladestasjoner med jevn trafikk. Dette blir slik fordi distriktstasjonene har færre elbilister å fordele kostnadene på. NVE foreslår å innføre en forbruksgrense på 100 000 kWh i året før det kan innføres et eget effektledd. Elbilforeningen har jevnlig advart mot at hurtigladebransjen fort vil velge å droppe å bygge hurtigladere på steder med ujevn trafikk fordi det ikke er lønnsomt, eller at det blir urimelig dyrt å lade i distriktene fordi hurtigladeselskapene velter kostnadene i sin helhet over på dem som kjører elbil utenfor byene.