Hopp til innhold

– Gedigent løftebrudd

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbilforeningen reagerer sterkt på forslag om å fjerne miljørabatten for elbiler i Oslos bomringer.

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H) og sekretariatslederen i Oslopakke 3, Terje Rognlien, tar nå til orde for å fjerne den nasjonale regelen om at elbiler skal være sikret minst 50 prosent rabatt i bomringen sammenlignet med forurensende biler. Elbilforeningen mener at å avskaffe regelen om minst 50 prosent rabatt vil være et stort løftebrudd, som vil slå beina under målene om flere elbiler og lavere klimagassutslipp. I etterkant av mediaoppslaget har Statens Vegvesen gått ut og presisert at de ikke har vurdert alternativer til elbilrabatten.  – Vi følger selvsagt Stortingets vedtak om at elbiler skal ha minst 50 prosent rabatt i forhold til bensin-biler i norske bomstasjoner. Så langt har vi ikke vurdert å foreslå andre løsninger. Ikke i Oslo eller andre steder, sier kst. vegdirektør Bjørne Grimsrud.

– Uaktuelt

Det er finansieringsproblemene til Oslopakke 3 som er bakgrunnen for at Akershus’ representant i Oslopakke 3, fylkesordfører Anette Solli, vil fjerne Stortingets såkalte 50-prosentregel. Vedtaket fra 2017 sier at elbiler alltid skal ha minst 50 prosent rabatt sammenlignet med bensin- og dieselbiler. Stortinget har også vedtatt andre ambisiøse mål for transportpolitikken. Innen 2025 skal hele nybilsalget bestå av utslippsfrie biler, og innen 2030 skal klimagassutslippene fra transport i Norge være halvert. – Når stadig flere nå velger elbil, er dette vellykket klimapolitikk. Hvis man nå fjerner denne miljørabatten, vil det ikke bare være et gedigent løftebrudd overfor folk som har valgt å kjøpe elbil, men også gjøre det svært vanskelig å nå de klimapolitiske målene. Vi regner dette forslaget som helt uaktuelt, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Klimapolitikken virker

Oslos representant i Oslopakke 3, byråd Arild Hermstad (MDG), avviser forslaget fra Anette Solli. Uansett kan verken Akershus eller Oslo sette til side Stortingets 50-prosentregel, ved å sette lik pris for elbiler som for andre biler. Den stadig voksende andelen elbiler på veiene i og rundt Oslo har også bidratt til at luftkvaliteten i Oslo nå er bedre enn på mange år: – Det er Stortinget og regjeringen som har vedtatt de ulike målene for miljø- og transportpolitikken, og regjeringens ansvar at disse målene nås. Vi forventer at klimaminister Ola Elvestuen står fast ved dette, og ikke får panikk når klimapolitikken faktisk virker, sier Christina Bu.