Hopp til innhold

Ga innspill til nasjonal ladeplan

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

På et møte fikk Samferdselsminister Jon Georg Dale Elbilforeningens innspill til nasjonal ladeplan. Foto: Olav Heggø

Elbilforeningen diskuterte lading på møte med Samferdselsminister Jon Georg Dale.

Norsk elbilforening var denne uka på møte med samferdselsminister Jon Georg Dale. Temaet for møtet var hurtiglading, og hva som skal til for å tette hullene i hurtigladekartet i Norge. Mesteparten av hovedvegnettet har nå god dekning av hurtigladere, men fremdeles er det mange steder, særlig i distriktene og langs fylkesveiene der det ikke er hurtigladere. Derfor mener Elbilforeningen at det må settes i verk tiltak for å få fart på utbyggingen – over hele landet.

Nasjonal ladeplan

Regjeringen jobber for tiden med en plan for infrastruktur for alternative drivstoff, som blant annet skal omfatte hurtiglading. Elbilforeningen er svært opptatt av å bruke muligheten til å påvirke politikerne, og våre over 70.000 medlemmer gjør at vi blir hørt.

Hovedproblemet med utbygging av hurtiglading i distriktene i dag er at ladeoperatørene ikke mener det vil være lønnsomt å drifte hurtigladere med lite bruk. En viktig årsak er måten man betaler for strøm, der man gjennom effekttariffen betaler for maksimalt forbruk av effekt, uavhengig av om laderen er mye eller lite brukt.

Effekttariff tilpasset elektrisk transport

Måten å prise effekt på er ikke tilpasset til en elektrifisert transportsektor. Derfor mener Elbilforeningen at dette systemet må endres.

Elbilforeningens innspill til statsråden var:

Nasjonal støtteordning for borettslag

Elbilforeningen har også lenge jobbet for at det skal komme en nasjonal støtteordning til lading i borettslag, sameier og garasjelag. Denne saken har vi nå fått gjennomslag for ved at den ble tatt inn i regjeringsplattformen. Vi brukte også anledningen da vi møtte Dale til å påpeke hvor viktig en slik støtteordning er, og anbefalte at de lærer av Oslo kommunes ordning, hvor borettslag og sameier kan søke om tilskudd for å få på den grunnleggende infrastrukturen, slik at hver elbilist enkelt kan få installert lademulighet på parkeringsplassen.

Christina Bu og Erik Lorentzen
Christina Bu og Erik Lorentzen fra Elbilforeningen på vei inn på møte i Samferdelsdepartementet.