Hopp til innhold

– For pessimistisk fra TØI

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

En ny forskningsrapport konkluderer med Norges elbilpolitikk er vellykket, men likevel ikke tilstrekkelig for å nå stortingsmålet om at bare nullutslippsbiler skal selges fra år 2025.

En fersk forskningsrapport fra Transportøkonomisk institutt oppsummer dagens situasjon for elbilen i Norge, og gjør en analyse av hvordan situasjonen vil bli de nærmeste årene. Rapporten, som er finansiert av Forskningsrådet, tar utgangspunkt i at elbiler i 2017 utgjorde 5,1 prosent av den norske bilparken, og i samme år nådde en markedsandel på 20,8 prosent av nybilsalget.

«På langt nær nok»

Disse i verdenssammenheng unike elbiltallene er nådd på grunn av en offensiv elbilpolitikk, slår forskningsrapporten fast, og peker på at den over lang tid stabile norske elbilpolitikken har ført til redusert bensin- og dieselbilhold i norske husholdninger. Likevel konkluderer rapporten med at virkemidlene på langt nær er nok til å nå Stortingets vedtatte mål om at nybilsalget i 2025 utelukkende skal bestå av nullutslippsbiler. Erik Figenbaum, som står bak rapporten, skriver at langdistansekjøring vil utgjøre en stor barriere for at elbiler i langt større grad skal kunne erstatte tradisjonell bilbruk, og konkluderer med at det ikke er sikkert at ladeinfrastrukturen kan bygges ut til eksempelvis å kunne dekke ladebehovene på store utfartsdager. Ergo må ladbare hybrider og bensin- og dieselbiler fortsatt være en del av nybilmarkedet i 2025, hvis man skal legge Transportøkonomisk institutts analyse til grunn.

Elbilforeningen uenig

Det mener Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu er en altfor pessimistisk slutning å trekke. – Figenbaum antyder at ladbare hybrider må kunne telles med dersom målet skal være realistisk. Dette er vi sterkt uenig i, dette er altfor pessimistisk. Vi mener ladeutfordringen fint lar seg løse dersom vi bygger tilstrekkelig lading i de nærmeste årene. Christina Bu peker på at Elbilforeningen så sent som denne uken var i møte med Samferdselsdepartementet med innspill rundt hvor, hva og hvordan vi må bygge ut hurtiglading og hjemmelading frem til 2025. Samferdselsdepartementet skal nå i gang med en plan for omlegging til alternativt drivstoff for den norske bilparken.

Bekymret

– Innspillene våre gikk blant annet ut på at innen 2025 må vi ha bygget 12.000 hurtigladere langs hovedveinettet, langs fylkesveiene og i byene – og avsette 250 millioner til hjemmelading i sameier og borettslag, sier Christina Bu. Hun er bekymret for at regjeringen kan være villig til å hule ut 2025-målet, ved å inkluderes ladbare hybrider i regnskapet, som Elbilforeningen karakteriserer som en «venteteknologi». – Uansett må utbyggingen av ladeinfrastrukturen ligge i forkant av elbilsalget, og da er det virkelig behov for å få opp farta nå, fastslår Bu.