Hopp til innhold

Ny TØI-rapport slår fast: Flere elbil-avgifter fører til mer utslipp

AVGIFTSØKNING ØKER OGSÅ KLIMAGASSUTSLIPPENE: Blir det dyrere å kjøpe og bruke elbil vil det øke utslippene i 2030, skriver TØI i en ny rapport.

Dyrere bompasseringer og full moms vil gjøre at færre velger elbil – som igjen vil sette Oslos klimamål i fare, viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Innen 2030 skal Oslo kommune kutte klimagassutslippene med 95 prosent, og veitrafikken er den største utslippskilden.

Transportøkonomisk institutt (TØI) slår i sin nye rapport fast «at avgiftsendringer som gjør det mindre lønnsomt å eie og bruke elbil vil gjøre at utslippene i Oslo ikke går like raskt nedover som tidligere forutsatt».

Bompenger og full moms er viktigst

Forskerne konkluderer med at full moms på elbil og høyere bompengetakster har størst negativ effekt på muligheten til å nå klimamålene.

I dag er det moms på kjøpsbeløpet over 500.000 kroner ved kjøp av elbil. I bomringen i Oslo betaler elbilistene nå cirka 50 prosent av ordinær takst.

Hvis politikerne innfører full moms for elbil vil det øke utslippene i Oslo isolert sett med cirka 25 prosent i 2030, viser beregninger i rapporten. Innføres det full takst i bomringen vil det øke utslippene isolert sett med 29 prosent i 2030.

Rapporten, som er laget på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune, tar utgangspunkt i at utslippene vil reduseres mot 2030 uansett, men at det å fjerne virkemidler i elbilpolitikken vil føre til mindre utslippskutt enn det som er mulig.

Du kan lese mer om rapporten på TØIs nettsider.

Ny video viser hvorfor miljørabatten i bom er så viktig

Virkemidler og klimakutt henger sammen

Generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu er ikke overrasket over funnene i rapporten:

– Den bekrefter litt av det vi allerede vet. At elbil bidrar til å kutte klimagassutslipp, og at økonomiske virkemidler er avgjørende for at forbrukerne skal gjøre klimavennlig valg, sier hun.

Hun mener rapporten tydeliggjør sammenhengen mellom elbilpolitikk og kutt i klimagassutslipp.

– Svekker man virkemidlene i elbilpolitikken slår det direkte inn på Norges kutt av klimagassutslipp.

TYDELIG SAMMENHENG: Christina Bu, her sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP), mener den nye rapporten fra TØI viser en tydelig sammenheng mellom elbilpolitikk og klimakutt.

Mer som dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
– få elbilstoff rett inn i innboksen!

Negative effekter av fjorårets statsbudsjett

TØI har også vurdert effekten av de avgiftene regjeringen innførte i 2023.

Da ble det som nevnt innført full moms på kjøpsbeløpet over 500.000 kroner, samtidig som elbiler måtte betale noe engangsavgift basert på vekt. Det ble også innført full omregistreringsavgift.

Rapporten konkluderer med at disse avgiftsendringene vil øke utslippene i 2030 med 10 prosent.

Her kan du lese hvilken elbilpolitikk regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2024:

Foreslår endringer i avgiftene i 2024:

Har du elbil? Dette betyr statsbudsjettet for deg

Viktig påminnelse før bompengeforhandlinger

På nyåret skal politikere fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune forhandle om nye bompengetakster i Oslo – da skal nemlig den såkalte Oslopakke 3 reforhandles.

HØYE TAKSTER ER BOM FOR KLIMA: Full elbiltakst i bommen vil føre til høyere klimagassutslipp i Oslo, skriver TØIs forskere i rapporten.

Christina Bu forventer at politikerne har med seg denne rapporten inn i forhandlingene:

– Rapporten er en påminnelse om hvor viktig 50 prosent miljørabatt i bomringer er for Oslos klimapolitikk. Jeg håper at de politikerne som snart skal reforhandle Oslopakke 3 merker seg dette før forhandlingene. 

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også