Hopp til innhold

ESA lover å avklare norske elbilfritak før jul

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I går ble det kjent at Finansdepartementet har sendt notifikasjon av skatte- og avgiftsfordeler for elbiler til EFTA Surveillance Authority (ESA). Overvåkningsorganet lover å behandle saken raskt.

– Vi har fulgt nøye med, og har også sendt brev til departementet for å få fortgang i saken, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. I og med at dagens ESA-godkjenning av norske mva-fritak utløper ved nyttår, er det avgjørende å få på plass en ny periode. ESA bekrefter onsdag overfor Norsk elbilforening at avgjørelsen skal være klar før jul. – Vi sitter igjen med et positivt inntrykk etter å ha gjennomgått dokumentet. Det er tydelig at Finansdepartementet tar Stortingets elbilbestilling, med hensyn til 2025-målet, på alvor. Departementet argumenterer godt for videreføring av fritak. Nå gjenstår det bare å følge opp på hjemmebane, sier Bu, med henvisning til den pågående budsjettbehandlingen. Og det er tydelig at departementet deler entusiasmen for vår rolle som foregangsland for elbiler:
«Det norske systemet for å oppmuntre til kjøp av nullutslippsbiler blir ansett som en suksess langt utenfor Norges grenser, og flere europeiske land har adoptert tilsvarende tiltak de siste årene. Det faktum at mer enn 100.000 elbiler er registrert så langt støtter synet at tiltakene virker – og vil fortsette å gjøre det.»
Den triste situasjonen i Danmark brukes også i argumentasjonen overfor ESA: 
«Der ble differensieringen for elbiler i registreringsavgiften fjernet i fjor. Dette gjorde at etterspørselen etter elbiler stoppet helt opp.»

Firmabilbeskatning notifiseres ikke nå

I dokumentet framgår det at «regjeringen ber om forlengelse av det eksisterende fritaket for merverdiavgift på elbiler, økte avskrivingssatser for elvarebiler, samt nye fritak for elbiler i omregistreringsavgiften og trafikkforsikringsavgiften». Redusert firmabilbeskatning (50 prosent) er ikke tatt med i den nye notifikasjonen. Denne har regjeringen foreslått å fjerne, men ESA gir fortsatt løpende anledning til å opprettholde denne fordelen – som Norsk elbilforening vurderer som svært viktig for å øke utbredelsen av elbiler. Det samme gjelder fritak for bompenger og gratis ferjebillett (fører og passasjerer betaler). ESA har tidligere fastslått at «godkjenningen av de andre tiltakene er ikke tidsbegrenset, men ESA vil følge med på hvordan disse tiltakene fungerer».

Dette omfattes av notifikasjonen

Finansdepartementet understreker at disse punktene er basert på vedtatte bestillinger fra Stortinget. Ståle Frydenlund / elbil.dev05.dekodes.no Når det gjelder elvarebilene fastslår Finansdepartementet:
«Sluttbrukere av elvarebiler er ikke klare til å betale høyere pris uten statlig inngripen. Tiltakene vil gjøre investering i elvarebiler noe mer lønnsomt etter skatt, og de kan forventes å øke investeringer i slike på bekostning av fossilbiler.»

Hurtiglading må ha større utbredelse

Gjennom hele dokumentet gjenkjenner Norsk elbilforening en rekke momenter vi har argumentert for. Som for eksempel at det i dag ikke er noen (praktisk talt) hurtigladere lengst nord i landet – og at i alt 300 kommuner mangler hurtiglademulighet. Dette er begrensende for utbredelsen av elbiler, mener departementet, og bidrar til behovet for å fortsette dagens fritak:
«Elbiler er fortsatt mer egnet for urbane områder enn langdistansekjøring. Dette betyr at kjøpere kan komme til å satse på elbil som nummer 2-bil i stedet for som hovedbil eller eneste bil. Dessuten er de fleste elbilmodeller fortsatt små og kanskje ikke attraktive for familier eller mennesker bosatt utenfor de større byområdene.»

Flere argumenter for videreføring fra 2018-2020

«Selv om salget av elbiler i Norge er relativt høyt målt mot innbyggertall, er markedet umodent. Vi er i en sårbar fase for markedsutviklingen.»
Slik utyper Finansdepartementet (klikk på faksimilen for tilgang til hele ESA-dokumentet):
«Samtidig har Norge satt ambisiøse mål både for klima og innfasing av nullutslippsbiler. Regjeringens mål er å kutte med 35-40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005.»
Disse målene er gjengitt i Nasjonal transportplan for 2018-2029:

Fortsatt langt unna målet

I notifikasjonen understrekes det at salget av elbiler har holdt seg prosentvis ganske jevnt siden brå vekst fram til 2014-2015 (17,7 prosent i 2015, 16 prosent i 2016 og 18,8 prosent for januar-august 2017).
«Selv om dette er en høyere markedsandel enn i noe annet land i Europa, er vi fortsatt langt unna 100 prosent-målet for nullutslippsbiler i 2025. Det er dermed fortsatt behov for økonomiske incentiver for å løfte salget av elbiler.»
Norsk elbilforening har gjennom en årrekke argumentert for forutsigbarhet i elbilpolitikken. Dette budskapet går igjen i notifikasjonen:
«Mva-fritaket er spesielt relevant, med tanke på den lange leveringstiden på flere elbilmodeller (for noen opp til to år). Mva blir krevd inn ved leveringstidspunktet, og ikke på tidspunktet man bestiller bilen.»
Ståle Frydenlund / elbil.dev05.dekodes.no

– Må være forutsigbart for å få full effekt

Departementet understreker også at en av grunnene til lang leveringstid er at elbilmarkedet fortsatt er umodent. Underforstått: Det er mangel på skala i produksjonen. Lang leveringstid, samt at forbrukere gjør valg i det korte perspektivet (myopisk), er begge argumenter for forutsigbarhet i framtidige (nullutslipps)tiltak:
«De andre tiltakene i notifikasjonen, som fritak fra års- og omregistreringsavgift og gunstigere avskrivningsrate for elvarebiler, må også være forutsigbare over tid for å ha full effekt.»
Finansdepartementet understreker at dette gjelder både elbiler og hydrogenbiler, og at sistnevnte trolig vil trenge innfasingshjelp lengst:
«Av disse grunnene finner Finansdepartementet grunn til å notifisere alle tiltakene for både elbiler og hydrogenbiler for en periode på seks år (01.01.2018-31.12.2023), unntatt mva-fritaket for elbiler. Dette ønsker departementet å notifisere for tre år (01.01.2018-31.12.2020).»