Hopp til innhold

– En stor seier for Elbilforeningen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag kom forslag til nye regler for prising av strømnettet: – Nå kan hurtiglading også bli lønnsomt i Distrikts-Norge, jubler fagsjef i Elbilforeningen.

Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte i formiddag sitt forslag til nye regler for prising av strømnettet i Norge ut på høring.  Elbilforeningens langvarige politiske påvirkningsarbeid for at hurtiglading skal være tilgjengelig for alle, er dermed ett steg nærmere en seier. 

– Viktig seier for hurtiglading i Distrikts-Norge

Erik Lorentzen, leder for fag og rådgiving i Norsk elbilforening, mener Elbilforeningens over 75.000 medlemmer har grunn til å glede seg over den delen av NVEs forslag som berører hurtiglading. Her er forslaget i tråd med det Elbilforeningen har foreslått. Forslaget om ny pris for hurtiglading i strømnettet er svært viktig for elbilister i Distrikts-Norge. NVEs forslag gjør det mer lønnsomt å bygge ut hurtiglading i hele landet, og det er bra siden det trengs å bygges over 1000 hurtigladere hvert eneste år fram mot 2025 for å holde tritt med stadig flere elbiler på veiene, sier han.   Norsk elbilforening har gjentatte ganger påpekt overfor myndighetene at de eksisterende reglene er distriktsfiendtlige og har hindret utbygging av hurtigladere på steder med ujevn bruk i Distrikts-Norge. Nå håper Lorentzen inderlig på at det nye forslaget vedtas. – «Klimakur» slo nylig fast at elbiler vil kutte store mengder klimagassutslipp fram mot 2030, men for å få det til, må alle som kjøper elbil kunne lade. Derfor er NVEs forslag så viktig, og det må vedtas for å nå Stortingets mål om 100 prosent elbil i nybilsalget i 2025, understreker Lorentzen. «Klimakur» er en stor utredning gjort av statens egne fagetater som redegjør for hvordan man kan klare å kutte klimagassutslipp i Norge fram mot 2030.

Feilaktig premiss om husholdningene

Fagsjefen i Elbilforeningen er imidlertid ikke like begeistret for den delen av forslaget som berører husholdningene. Argumentet fra NVE er at når Norge får flere elbiler, så vil ladingen hjemme i garasjen gi effekttopper som gjør at man må bygge ut mye nytt strømnett. For å begrense behovet for dette, foreslår NVE å endre nettleien for husholdningene og slik bruke pris til å begrense belastningen i strømnettet. – Her virker det som at NVE baserer seg på feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, men over halvparten av alle elbilister lader normalt om natta. Bare 27 prosent svarer i spørreundersøkelsen «Elbilisten 2019» at de normalt lader mellom klokka 16-20, påpeker Lorentzen. Han mener løsningen kan være enklere enn NVE vil ha det til, og anbefaler at NVE venter med å endre hele nettleiesystemet for forbrukerne. Dersom NVE vil at enda flere skal lade om natta for å hindre dyr nettutbygging, mener vi det vil være mest effektivt å informere elbilister om at det er lurt å lade om natta. Informasjonstiltak og mindre forsøk bør testes ut før man gjør store og omfattende endringer av hele nettleiesystemet for husholdningene.  

Uforholdsmessig høy nettleie for sameier

I høringsrunden vil Eblilforeningen også ta opp utfordringen i dagens system, hvor noen større borettslag og sameier i en del nettområder opplever å bli ansett som næringskunder når de installerer lading for sine beboere, selv om de bare har noen få elbiler. – Dagens system gjør at noen store borettslag og sameier får en uforholdsmessig høy nettleie, noe som kan hindre etablering av effektiv ladeinfrastruktur. Dette må endres, avslutter Lorentzen. Høringsfristen for NVEs forslag er om knappe tre måneder. 
Bakgrunn: