Hopp til innhold

Elbilsalget: Ned i fjor – venter ny vekst i år

Denne artikkelen ble revidert for over ett år siden, og kan være utdatert.

BMW i3 opplevde den største framgangen i fjor, men antall førstegangsregistrerte elbiler gikk ned med 1.557 fra 2015 til 2016 – akkurat som vi forutså for ett år siden.

Spådommen viste seg altså å stemme – markedsandelen gikk ned fra 17,1 til 15,7 prosent. Det ga 24.222 nye elbiler i fjor ifølge statistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Noe av årsaken til nedgangen er å finne i at det har vært få elbilnyheter, selv om både nye BMW i3, Hyundai IONIQ og Tesla Model X markerte seg sterkt i andre halvår. En annen årsak er at markedet var avventende, med nye og forbedrede elbilmodeller på vei inn i 2017.

– I tillegg er det sådd betydelig usikkerhet om elbilpolitikken, senest ved at over halvparten av landets bykommuner har benyttet seg av muligheten til å ta betalt for parkering, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

I år venter Norsk elbilforening ny vekst, og spår et registreringsantall på mellom 37.500 og 40.000 – og dermed ny rekord. Mye av årsaken til optimismen ligger i nevnte modeller, at det kommer oppgraderte versjoner av Renault Zoe og Volkswagen e-Golf og at Opel Ampera-e har et høyt antall forhåndsbestillinger.

Forutsetningen er imidlertid klar:

Aksel Jermstad / elbil.dev05.dekodes.no– Fasiten i fjor viste at 7 av 10 valgte forurensende bensin- og dieselbiler (ikke-ladbare) i fjor. Derfor er vi avhengige av en fortsatt sterk elbilpolitikk også de kommende årene. Gulrøttene er viktige for dem som ennå ikke har bestemt seg, legger Bu til.

Veien videre mot 400.000

På tampen av fjoråret feiret vi at det nå er mer enn 100.000 elbiler på norske veier.

– Nå sikter vi mot 400.000 elbiler i 2020. Det er viktig for å nå ambisiøse klimamål, og målet om at det ikke skal selges fossilbiler i 2025. Ikke minst vil en økende andel elbiler få stadig større betydning for lokal luftkvalitet, sier Bu.

Det er ingen tvil om at ambisjonene fortsatt må være høye: Av hele 154.603 førstegangsregistrerte biler (2,6 prosent flere enn i 2015) i fjor, fikk elbilene ikke mer enn 15,7 prosent markedsandel (ladbare hybrider 13,4 prosent – detaljer senere i artikkelen).

Det er som nevnt en vesentlig nedgang målt mot 2015, men høyere enn de foregående årene med vekst:

Nedgang for elvarebilene

Antall registreringer av elvarebiler gikk ned med 9,4 prosent, fra 712 i 2015 til 645 i fjor.

Postens storkontrakt i 2015 gjorde at det ble omsatt rekordmange elvarebiler, mens det ikke var noen tilsvarende store kontrakter i fjor. Nissan e-NV200 hadde halve markedet.

– Registreringstallene for elvarebil viser tydelig at rekkevidde er viktig også for næringsdrivende. Selv om dagens elvarebiler duger for mange, trengs mer rekkevidde og modeller med ulike egenskaper for å gjøre dem enda mer attraktive. Vi ser heldigvis tegn til bedring, men det går for tregt, sier Bu.

Ladbare hybrider

De ladbare hybridene fikk på sin side en markedsandel på 13,4 prosent blant personbilene (se modellfordeling under), med hele 20.063 registreringer. Det medførte at den ladbare andelen endte på 29,1 prosent – eller 3 av 10.

De tre bestselgerne Mitsubishi Outlander PHEV (5.136), Volkswagen Golf GTE (4.337) og Volkswagen Passat GTE (2.552) delte 58,3 prosent av markedet.

Biltypen fikk mye oppmerksomhet gjennom året. Norsk elbilforening presenterte også, sammen med Zero, et alternativt forslag til avgiftsfastsettelse i forbindelse med statsbudsjettet.

Målet med forslaget var å sørge for at de ladbare hybridene med god elektrisk rekkevidde belønnes, mens såkalte «lurehybrider» mister avgiftslette. Forslaget er tatt inn i budsjettdokumentene, og forventes behandlet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

De ladbare hybridene hadde også et rekordår i 2015, med totalt 7.982 nyregistrerte.

– Modellutvalget er etterhvert blitt veldig stort, og antall solgte ladbare hybrider er mer enn tidoblet siden 2014. Da var antallet 1.700, sier Bu.

Ellers er det verd å merke seg et høyt antall registrerte SUV-er i statistikken med svak elektrisk rekkevidde.

Med bruktimport ble elbilandelen 17,4 prosent

Nyregistreringene i statistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) byr ikke på hele bildet. En egen statistikk føres for bruktimporterte biler (ikke førstegangsregistrerte i Norge), og disse er i mange tilfeller praktisk talt nye når de kommer til Norge.

I fjor var antall elbiler 5.405, av totalt 16.319 bruktimporterte. Det gjør at 29.627 elbiler totalt ble registrert i 2016, av en brutto på 170.382. Det øker elbilenes markedsandel fra 15,7 til 17,4 prosent.

Importen ble dominert av de to modellene Kia Soul (2.494) og Nissan LEAF (2.112).

Ståle Frydenlund / elbil.dev05.dekodes.no

PS. Statistikken fra OFV viser forøvrig at gjennomsnittlig oppgitt utslipp fra nybilsalget har gått ned til 93 gram CO2 per kilometer (ned fra 100 i 2015 og 110 i 2014), primært på grunn av andelen elbiler – sekundært de ladbare hybridene. Men: Det er kun elbilene som er garantert utslippsfrie i bruk.