Hopp til innhold

Elbilpolitikken virker

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kritikere av elbilpolitikken tar feil, mener Norsk elbilforening. Elbilpoltikken må styrkes om Norge virkelig skal nå sine klimamål.

Norsk elbilsuksess får nå oppmerksomhet fra hele verden fordi halvparten av nybilsalget er elektrisk. De historiske salgstallene gjør at kritikere nå mener elbilpolitikken er for dyr.

– Suksess, ikke problem

Da revidert nasjonal ble lagt fram i går meldte flere medier at regjeringen regner med 3,3 milliarder kroner i lavere skatte- og avgiftsinntekter, blant annet på grunn av elbiler. Elbilandelen i nybilsalget er på 46,4 prosent så langt i år til og med 30. april. – Vi må ikke gjøre det til et problem at forbrukerne reagerer på bilavgifter ved å slutte å kjøpe forurensende biler. Det er jo dette vi ønsker. Det viktigste formålet med engangsavgiften på nye biler er nettopp å kutte utslipp. Derfor er det gledelig at avgiften virker og folk velger bort bensin- og dieselbilene, sier Erik Lorentzen, leder for fag og rådgiving i Norsk elbilforening.
Undersøkelser viser at elbilsatsingen har støtte i befolkningen. 65 prosent av den norske befolkningen mener videre at avgiftslette er viktig for at nordmenn skal kjøpe elbil neste gang de skal bytte bil. Det viser tall fra Elbilbarometeret for 2019, en representativ spørreundersøkelse utført av Opinion på oppdrag for Norsk elbilforening. – Stortinget har vedtatt at elbilandelen i nybilsalget skal opp, og nå 100 prosent av nye biler innen 2025. Politikerne har skjønt at elbil er et billig, enkelt og nødvendig klimatiltak dersom man skal nå Stortingets mål om å halvere utslippene i transportsektoren innen 2030, sier Lorentzen.

Forsker vil kutte elbilfordeler

Samme dag som revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram, anbefalte forsker Katinka Holstmark at elbilfordelene burde kuttes. Hun argumenterte for at elbilpolitikken i dag kan føre til  at mange i stedet velger andre løsninger, som kollektivtransport. Holstmark vil heller ha høyere avgifter på de mest forurensende bilene. – Norge er i ferd med å bli verdens første massemarked på elbil. Stadig flere folk får være med på å kutte utslipp ved å bytte fra fossilbil til elbil. Norge må ikke ødelegge sin viktigste klimapolitiske suksess ved å høre på dårlige råd fra forskere. Norge har allerede høye avgifter både på drivstoff og nye biler, men det alene er ikke nok, sier Erik Lorentzen. Lorentzen mener vi ikke må la det beste bli det godes fiende. Norge må både satse på kollektiv, sykkel og elbil om vi skal lykkes. Norsk elbilforening viser til erfaringer fra Danmark hvor man har høye avgifter på bil, men dårlige elbil-insentiver. Elbilsalget i Danmark var på 1,6 prosent første kvartal i år, til sammenligning var det på nær 50 prosent i Norge. – Uten elbilfordelene vil folk tvinges til igjen å investere i gammeldags forurensende teknologi, og klimamålene kommer ikke til å nås. Norsk elbilpolitikk  er en suksess fordi den spiller på lag med forbrukerne, og fordi vi har sikret en balanse mellom pisk og gulerot, sier Lorentzen.

Moms nå?

Flere har meldt seg på i debatten. I dag har utvalget som skal se på et enklere system for merverdiavgift i Norge, lagt fram sin rapport. Momsutvalget hevder at momsfritak for elbil ikke er et målrettet virkemiddel i klimapolitikken. Videre anbefaler å bruke andre virkemidler enn momsfritak for å nå 2025 målet om 100 prosent nybilsalg. – Det er helt mystisk at utvalget hevder momsfritaket for elbil er lite målrettet i klimapolitikken, når elbilsalget i Norge slår stadig nye rekorder. Det finnes ingen land i verden som har så stor suksess som Norge med overgang fra fossil- til elbil i nybilsalget. Mange land har prøvd direkte subsidier for å fase inn elbil, slik utvalget anbefaler, men ingen har klart det Norge klarer gjennom slik virkemiddelbruk, avslutter Lorentzen. Utvalget mener hensynet til enhetlig og enkelt avgiftssystem tilsier at satsen på elbil bør økes til oridinær sats, men at elbilpolitikken bør få  noe tid til omstilling – og det bør skje skrittvis opptrapping fra 12 prosent og deretter 25 prosent. Transportøkonomisk institutt har tidligere beregnet at dersom man innfører man moms på elbil, så vil elbilsalget stupe med 74 prosent. Dette er en viktig grunn til at Norsk elbilforening mener at alle endringer i avgiftsregimet for elbiler må utredes, varsles i god tid, være stegvis og baseres på elbilens markedsandel heller enn et årstall. Innføring av en lav moms-sats for elbil kan tidligst vurderes innført når elbilens andel av nybilsalget når 80 prosent på helårsbasis, mener Elbilforeningen.