Hopp til innhold

Elbilforeningens lokalforeninger med råd til Enova: Her trengs det hurtigladere

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

PLANER: Nye hurtigladestasjoner skal bygges øst i Innlandet og i Sørøst-Trøndelag. Elbilforeningen gir råd om hvor og hvordan.

Det skal snart gis støtte til bygging av flere hurtigladere i Sørøst-Trøndelag og øst i Innlandet. Her er Elbilforeningens innspill til hvor og hvordan de bør etableres.

Det statlige foretaket Enova støtter utbyggingen av teknologi som skal fremskynde til Norges omstilling til fremtidens lavutslippssamfunn. Nå skal Enova bidra til at Sørøst-Trøndelag og Innlandet øst skal få forbedret hurtigladertilbudet sitt, og har bedt om innspill til dette pågående arbeidet. Norsk elbilforening lar selvfølgelig ikke slike anledninger gå fra seg. – Elbilsalget er høyt i hele landet nå, og i årene som kommer vil enda flere ta steget over til elbil. Ved å sikre utbygging av ladeinfrastruktur, bidrar vi til at elbil blir for alle, sier Erik Lorentzen, leder fag og rådgiving i Norsk elbilforening. Mye utbygging skjer kommersielt, men må suppleres med offentlige støtteordninger i noen områder. Samtidig advarer Elbilforeningen om at små stasjoner med lav ladeeffekt er sårbare for kødannelse selv ved lite trafikk.

PRIS-SJEKK: Disse hurtigladerne er billigst – og her er de dyreste

– Minst fire biler må kunne lades samtidig

– Enova bør også stille som krav for støtte at minst fire biler kan hurtiglade samtidig, og man bør planlegge for å kunne utvide til at minst seks biler, sier Erik Lorentzen.
Erik Lorentzen i Norsk elbilforening.
Elbiloreningen mener generelt at det bør stilles krav til høyere ladeeffekt enn 50 kW på alle ladere på stasjoner som bygges langs vegnettet. Ladestedene bør legges til naturlige knutepunkt og ved gode lokasjoner med et servicetilbud, mener Elbilforeningen. Videre råder man Enova til åpne for at støtten også kan gå til å styrke eksisterende ladetilbud på steder der noe hurtiglading allerede er etablert.

Les også: Bompengestrid i Trøndelag

Sørøst-Trøndelag trenger lading

Trøndelag elbilforening ønsker støtte til hurtiglading velkommen. I fjor oppga 42 prosent av alle elbilistene i Trøndelag som svarte på spørreundersøkelsen Elbilisten at de opplevde kø på hurtigladestasjonene ofte eller av og til.
LOKALFORENINGSLEDER: Ståle Langolf i Trøndelag elbilforening.
– Trøndelag har en del store ladestasjoner med mange ladere og dette drar opp statistikken. Men fylket trenger et bedre grunnleggende sammenhengende godt ladetilbud over hele fylket. Med utbygging på steder som Selbu, Tydal, Os, Meråker og Røros vil vi komme nærmere dette målet, sier leder i Trøndelag elbilforening Ståle Langolf. Elbilforeningen har pekt på at disse stedene er ekstra viktige i den aktuelle delen av Trøndelag der utlysning av støtte planlegges, og har begrunnet det slik: Selbu: Har stor gjennomgangstrafikk av hyttefolk til Tydal og mot Røros, i tillegg til mange hytter i Selbu. Ladetilbud i Selbu vil bedre situasjonen for elbilister på strekningen Trondheim/Stjørdal mot Røros. Selbu – Røros er for øvrig en strekning med lave vintertemperaturer, som kan bety behov for hyppigere og mer forutsigbar lading. Kjøring over fjellet fra Tydal til Røros kan være krevende, og stenging på grunn av været forekommer hver vinter. Anbefalte lokasjoner i Selbu er i nærheten av Kiwi i sentrum og ved Spar B. Langseth. Da er det både spisesteder og butikker i nærheten. Tydal: Kapasiteten bør økes, og en ekstra plassering 22 km lengre sørøst på Stugudal i nærheten av Moheim Camping bør vurderes. Her er det både spisested og butikk i nærheten. Denne lokaliseringen blir også fornuftig med tanke på at det er mange høydemeter som skal klatres på tur over til Brekken, som bør være neste lokasjon og der trafikken deler seg mot Sverige og Røros. Os: Kan være et aktuelt sted grunnet betydelig trafikk og hytteaktivitet. Meråker: Det bør vurderes å styrke eksisterende ladetilbudet her, som i dag består av to lokasjoner med hver sin enkeltstående 50 kW-lader. Røros: Bør også få økt ladekapasitet.

Les også: Så mange elbiler er det per hurtiglader der du kjører

Innlandet: Stort behov for hurtigladere i Østerdalen

Også Innlandet elbilforening ønsker utlysingen av støtte til hurtigladeutbygging fra Enova velkommen.
LOKALFORENINGSLEDER: Eivind Falk i Innlandet elbilforening.
– Ladetilbudet i Østerdalen er generelt er for dårlig. Dette er både et gjennomfartsområde, og et område med destinasjoner for hytteeiere og tilreisende turister, sier Eivind Falk, leder for Innlandet elbilforening. Riksvei 3 gjennom Østerdalen er korteste reisevei mellom Trondheim og Oslo, men mange elbilister velger likevel å kjøre E6 på grunn av det dårlige ladetilbudet i Østerdalen, som preges av små stasjoner med lav ladeeffekt. Elbilforeningen har derfor spilt inn til Enova at man bør ha som mål å få på plass et ladenettverk hvor stasjonene tilbyr minst 150 kW ladeeffekt. – Enova bør både støtte  nye stasjoner og kapasitetsutvidelser og oppgraderinger av eksisterende ladetilbud i dette området, sier lederen av lokalforeningen.

Ber Enova også sikre brukervennlighet

Elbilforeningen har også bedt Enova bidra til å utvikle hurtiglademarkedet i en forbrukervennlig retning. – Det bør stilles krav om at forbrukeren skal kunne benytte betalingskort fysisk på stedet, framfor å bare tilby lading via QR-kode, nettside eller app. I tillegg fortjener forbrukeren fysisk informasjon om prising på stasjonene, sier Erik Lorentzen i Elbilforeningen. Elbilforeningen har også anbefalt at lokasjonene bør bygges etter «drive thru»-prinsippet. Dette kan sikre at kjøretøy med henger kan lade uten å kolbe fra hengeren. Det kan også gi økt trafikksikkerhet og bidra til universell utforming. – Og til slutt: Ladeoperatørene må så sant det er mulig sørge for at det skiltes langs veien der stasjoner bygges ut. For selv om mange planlegger reisen og ladingen via Elbilappen, så bør hurtigladerne være enkle å finne, også for de mer spontane av oss.