Hopp til innhold

Elbilforeningens ærespris delt ut – vinneren ante ingen ting

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

PRISVINNER: TØI-forsker Lasse Fridstrøm mottok Buddy-prisen av Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

Tidenes tredje Buddy-prisvinner er kåret: «Årets Buddy» i 2020 er TØI-forskeren Lasse Fridstrøm.

Utdelingen av Elbilforeningens pris har tradisjonelt – i den grad man kan snakke om tradisjoner for en pris som utdeles for tredje gang – funnet sted under Arendalsuka. Her fikk tidenes første Buddy-vinner Frederic Hauge overrakt sin pris i 2018, det samme fikk Kari Asheim i fjor. I år førte imidlertid du-vet-hva til at det ikke ble noe av dette arrangementet heller, men det kunne jo ikke bety at vi ikke skulle få delt ut æresprisen vår til den som æres bør. Spørsmålet var bare hvordan.

Tatt på sengen under jubileumssending

I en slik situasjon var det jo fint at Norsk elbilforening tilfeldigvis også fylte 25 år, noe vi selvsagt skulle markere. Selv om det i 2020 ikke kunne skje med en stor bursdagsfest, men derimot med en smittevernvennlig digital jubileumssending.   Og til denne sendingen hadde vi invitert en rekke gjester, deriblant Lasse Fridstrøm, som var forespeilet at han var invitert for å diskutere norsk elbilpolitikk i egenskap av sin rolle som forsker på Transportøkonomisk Institutt (TØI). Mens han i virkeligheten altså var invitert for å motta Elbilforeningens ærespris, som for øvrig ikke må forveksles med navnebror-utmerkelsen som Norsk Jazzforum deler ut hvert år. – Det var veldig hyggelig, og totalt overraskende! Jeg trodde jeg skulle delta i en faglig diskusjon, men her ble jeg overrumplet, sier prisvinneren selv. Som man kan se i jubileumssendingen, var det da også en synlig rørt og tydelig overrasket Lasse Fridstrøm som mottok prisen fra Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Ingen elbilentusiast

– Lasse Fridstrøm har aldri vært en elbilentusiast, begynner Christina Bu, kanskje litt overraskende, når hun blir bedt om å forklare hvorfor nettopp TØI-forskeren fikk Elbilforeningens ærespris.
OVERRUMPLET: TØI-forsker Lasse Fridstrøm trodde han skulle delta i en faglig diskusjon, men endte opp med å få Elbilforeningens ærespris.
– Det var derimot forskningen og resultatene TØI kom fram til i det fireårige forskingsprosjektet Tempo, som gjorde det tydelig for ham at elektrifisering var nøkkelen til å kutte klimagassutslipp fra kjøretøy, fortsetter Bu. Hun vektlegger at Fridstrøm er god til å forklare vanskelige sammenhenger og gjerne tar pennen fatt og forsvart elbilpolitikken i media. – Dessuten er Lasse en engasjert og spennende diskusjonspartner. Vi i Norge har vært heldige som har en forsker som ham, som har stått i debatten og forklart hvor viktig det er at vi lykkes, fastslår Bu. Les juryens begrunnelse for årets Buddy-tildeling lenger ned i saken. Også prisvinneren selv understreker at han ikke er noen elbilforkjemper: – Mange tror visst jeg er en ihuga elbilentusiast på det private plan, men slik er det ikke. Jeg deltar i samfunnsdebatten ut fra rent faglige premisser. Jeg tror det er sunt for forskere å ha en viss avstand til sitt studieobjekt, sier Fridstrøm.

– Elbilpolitikken trolig uunnværlig for å nå klimamålene

Selv har Fridstrøm dette å si om elbilpolitikken han trodde han var kommet for å diskutere: – Elbilpolitikken virker og er trolig uunnværlig hvis vi skal nå klimamålene. Men billig er den ikke. Fridstrøm har regnet på kostnadene per tonn ved å skattlegge biler med utslipp og frita elbiler. Han mener likevel det interessante spørsmålet er om det egentlig finnes billigere måter å nå klimamålene på. – Jeg utfordrer dem som kritiserer elbilpolitikken til å peke på en slik måte, med angivelse av helt konkrete virkemidler. Fridstøm er tydelig på at han ikke tror at en forbudslinje mot fossilbiler er veien å gå i fremtiden: – Elbilpolitikken har fått nokså allmenn aksept fordi myndighetene har unngått tvangsmidler og i stedet lokket elbilkjøperne med skattefritak. Jeg vil advare mot å fravike denne linjen, ved for eksempel å innføre forbud mot bensin- og dieselbiler. TØI-forskeren mener en slik kursendring vil kunne forspille elbilenes popularitet. – Et forbud vil dessuten under EØS-avtalen trolig bli vurdert som såkalt «uforholdsmessig», avslutter Fridstrøm.
BUDDY-OVERREKKELSE: Lasse Fridstrøm fikk prisen overrakt av Christina Bu under Elbilforeningens jubileumssending.

Her er juryens formelle begrunnelse for at Lasse Fridstrøm får Buddy-prisen i 2020:

Norsk elbilforening deler ut æresprisen «Årets Buddy» til en enkeltperson som i særlig grad har bidratt til å drive elbilskiftet framover. Buddy-prisen er en vennepris, og dette er tredje gangen vi deler den ut. Norsk elbilforening ønsker å ære en bestemt person for den innsatsen vedkommende har gjort for at Norge har blitt verdens beste elbilland. Årets Buddy har i mange år vært en av de sentrale forskerne på klima og transport, og har forsvart elbilen fra et forskersynspunkt – basert på grundige modellberegninger og rapporter. Årets Buddy var ansvarlig for prosjektet Tempo, som kartla hvordan man skulle klare å kutte klimagassutslipp fra transportsektoren. Dette prosjektet viste at elektrifisering er helt nødvendig for å kutte utslippene i stort nok omfang. Etter dette og fram til i dag har Årets Buddy blitt en som deltar i den offentlige debatten om transport og klima, mye mer enn hva andre forskere gjør. Han er på ballen raskt, ofte har han til og med formulert debattinnlegg før Elbilforeningen har rukket å reagere. Årets Buddy har lang fartstid som, direktør, samfunnsøkonom og forsker hos Transportøkonomisk Institutt – TØI. Uten TØI hadde Norsk elbilforening og elektrifiseringen av transporten i Norge, stilt mye svakere. TØI har sammen med Årets Buddy spilt en viktig rolle, og deres forskning har vi i foreningen og veldig mange andre, brukt flittig. Det er godt å kunne støtte seg på TØI sine mange og grundige forskningsrapporter når vi skal argumentere for at elbiler er lurt. Videre har Årets Buddy og TØI satt elbilsatsingen i en internasjonal kontekst, med å forklare hvorfor den har vært så vellykket. Gratulerer Lasse Fridstrøm – du er vår Buddy!