Hopp til innhold

Elbilforeningen vil ta ladegrep

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Krever tilrettelegging for 8000 nye hurtigladere innen 2025. Behovet er skrikende, viser ny undersøkelse.

80 prosent av elbilistene som bruker hurtiglading har opplevd at hurtigladeren ikke virker, og 86 prosent har opplevd kø ved hurtigladerne, viser ny undersøkelse. – Regjeringen må ta ladegrep og få fortgang på utbyggingen av hurtigladere over hele Norge, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Kjenner ladehverdagen på kroppen

– Elbilforeningens medlemmer kjenner ladehverdagen på kroppen, og de melder om mye kø, feil og liten kapasitet. Skal alle ha elbil må vi ha en infrastruktur som støtter dette og det krever innsats, understreker generalsekretæren i Elbilforeningen. Norsk elbilforening krever riktig medisin mot ladeangst, og mener derfor at det bør etableres store ladeparker langs veiene, at alle fellesgarasjer bør få tilskudd til infrastruktur for elbiler og at alle kommuner bør ha minst to hurtigladere.

Avgjørende: Enkelt og tilgjengelig

Laderapport fra Norsk elbilforening
Ladeklart Norge 2025 – en kur mot ladeangst. Klikk på bildet for å laste ned rapporten (pdf).
I dag legger Norsk elbilforening fram rapporten: Ladeklart Norge 2025 – En kur mot ladeangst. Her peker Elbilforeningen på at hurtiglading må gjøres enkelt og tilgjengelig om alle skal kunne velge elbil. Stortinget har vedtatt at alle nye biler som selges fra 2025, skal være nullutslippsbiler. Men skal folk kjøpe elbil, må det finnes god nok infrastruktur for lading. Det forutsetter en storstilt og planmessig utbygging, med tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet. – Vi mener en dobling av utbyggingstakten må til. I dag finnes rundt 1700 hurtigladere i Norge. Vi må bygge om lag 1200 i året for å holde tritt med veksten i elbilsalget, påpeker Bu.

Må dekke hele landet

Dagens hurtigladenettverk har dårlig geografisk dekning og en økende køproblematikk. Det må bygges hurtigladere på minst hver femte mil langs hele fylkesveinettet. I dag er det flere steder hvor det ikke er lønnsomt for ladeoperatørene å installere eller drifte hurtigladestasjoner grunnet høye kostnader i anleggsbidrag og nettleie. Tiltak som statlig støtte og særbehandling i tariffsystemet er nødvendig dersom man skal oppnå en nasjonal dekning av hurtigladere.

Dette forteller undersøkelsen:

I februar 2019 gjennomførte Elbilforeningen en egen spørreundersøkelse om hurtiglading. 2645 elbilister besvarte undersøkelsen, og her ser du noen av resultatene: Norge er landet i verden med desidert høyest elbilandel og ligger godt an til å bli det første landet i verden med 100 % elektrisk salgsandel. Likevel er det flere problemstillinger innenfor lading av elbil som regjeringens infrastrukturplan må svare på dersom vi skal nå målet om kun å selge nullutslippsbiler i 2025.

Elbilforeningens krav til tiltak: