Hopp til innhold

Hele 91 prosent i norsk bilbransje er menn: – Jeg står jo her med en form for skam

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Både bilen og bilbransjen har tradisjonelt vært guttas arena. Men hvorfor er det fortsatt slik i 2022? Og er det egentlig et problem?

Kun ni prosent av de ansatte i bilbransjen er kvinner.

Dette er et tall selv ihuga likestillingsmotstandere vil kunne være enig i er lavt.

På ledernivå i bransjen er det hårfint bedre fordelt: Her er 11 prosent kvinner.

Samtidig viser en fersk medlemsundersøkelse for Norges Bilbransjeforbund (NBF) at 56 prosent av disse lederne mener at mangfold er viktig for bedriften.

Likevel har bare to av ti bedrifter en strategi eller målsetting for å bli mer mangfoldige, og kun tre av ti bedrifter mener at flere kvinnelige ansatte er viktig for kundene.

Forrige uke inviterte Polestar til dugnad/oppvaskmøte for bransjen.

Nedenfor får du en smakebit på noe av det som kom ut av dette oppvaskmøtet.

OPPVASKMØTE: Deler av norsk bilbransje var til stede på Polestar Space for å diskutere hvordan kvinneandelen i bransjen kan økes. Alle foto og video: Jamieson Pothecary

– Trengs et krafttak

Idet man ankom møtelokalet – Polestars utstillingslokaler i Oslo – var elefanten i rommet åpenbar:

I det nærmest fulle lokalet var det nesten bare kvinner som hadde møtt opp. Ut fra statistikken burde strengt tatt ni av ti vært menn.

– Vi i Polestar mener det er helt avgjørende å øke kvinneandelen i bransjen. Som en ny, høyteknologisk elbilprodusent ser vi at kvinner er alfa og omega for innovasjon. NBFs undersøkelse viser at 56 prosent av lederne i bilbransjen generelt mener det samme. Men vi er for få. Da er det naturlig at bransjen løfter dette sammen.

Det sier Kristin Fjeld, kommunikasjonssjef i Polestar og initiativtager til dugnadsmøtet.

Hun får støtte av Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund, for øvrig den eneste mannlige paneldeltageren på arrangementet:

– Jeg står jo her med en form for skam på vegne av bransjen med den lave kvinneandelen vi har. Samtidig er dette en del av et større samfunnsproblem. For eksempel er 87 prosent av ansatte i barnehager kvinner, mens i anleggsbransjen er det 93 prosent menn.

Steinsland pekte på at det er vanskelig å få folk til å velge utradisjonelt, men vil likevel ikke gi opp:

– Vi må sette den lave kvinneandelen på agendaen sammen. Flertallet av bedriftslederne i bilbransjen forstår at mangfold er viktig for å sikre tilgang på kompetanse, et godt arbeidsmiljø og for å speile samfunnet. Det trengs et krafttak for å omsette intensjoner og ønsker til handling.

– Pinlig

– Ni prosent kvinneandel er jo pinlig. Og med tanke på alle som er her i dag, må man jo lure på om det bare er én promille igjen ute på arbeidsplassene, begynte Ida Krag i Bilimportørenes Landsforbund, med klar referanse til den slående høye kvinneandelen blant de fremmøtte.

– Men det er selvsagt utrolig bra at det er så mange kvinner her i dag, for dette må ikke minst vi jobbe med. Oppsiden er jo at hvis vi når 13,5 prosent, har vi klart å løfte andelen med 50 prosent.

Men dette problemet har ingen kvikkfiks, slo Krag fast.

– Men vi må anerkjenne problemet, og løse det på bilbransjens egen måte helt fra «gølvet» og hele veien inn i styrerommene og opp i toppledelsen.

Samtidig pekte hun på at bilbransjen har vært gjennom en vanvittig omstilling det siste tiåret.

– Hadde du gått inn på et verksted i 2010 og sagt at de i 2022 for en stor del kom til å jobbe med elbiler, hadde alle sett rart på deg. Så denne bransjen har klart det før på andre ting, og kan klare det igjen. Og kanskje er det slik at veien fra null til én er lengre enn fra to til fem i mannsdominerte bransjer.

Omtalt som «konemor»

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu var også på plass i panelet, og representerte dermed på sett og vis en stadig større andel av bilkundene der ute:

– De som kjøper bil, og de som får hjelp til å reparere bilene sine, selv om det ikke er like mange elbilister som trenger reparasjon, begynte Bu, med et lite spark til fossilvennlige deler av bransjen.

Hun pekte på at det faktisk går an, selv for bilbransjen, å omstille seg raskt.

– Dere er kanskje litt for tilbakelente. Bilbransjen mangler klare målsettinger, og klare målinger for å nå disse målsettingene. Og de må settes på toppledernivå, og deretter følges opp.

Bu trakk fram flere eksempler på hvorfor det er viktig med kjønnsmangfold i bransjen.

– Hvis ikke du får til mangfold, taper du konkurransen. Jeg vet om kvinner som har blitt omtalt av bilselgere som «konemor» når de har vært ute og sett på elbil med mannen sin, og som har opplevd å bli totalt ignorert i butikken, selv når det er kvinnen som har mest peiling på bil i forholdet.

– Det er klart det ikke er bra for business verken for bilforretninger eller verksteder at slike holdninger florerer. Men det får de bare fortsette å gjøre om mannsdominansen forblir slik den er i dag, konkluderte Bu.

Benedicte Bibow er driftsdirektør i Autostrada, og en annen av de relativt få kvinnelige lederne i bilbransjen.

– Noe av det vi må gjøre for å rekruttere kvinner, er å trekke frem det fine i bransjen, at du møter alle typer mennesker, at det handler om service og å se folk, både på verkstedet og i butikkene.

– Og vi må slutte å snakke om at det er skittent og møkkete, for det er ikke sånn lenger. Den moderne kvinnen og det moderne mangfoldet i Norge passer kjempefint i den moderne bilbransjen, fortsatte hun.

Men det er viktig at vi får kvinnene til å føle seg velkommen og inkludert når vi i større grad begynner å lykkes med å få dem inn.

Må løfte frem rollemodeller

– For å si det forsiktig, potensialet er stort. I bilbransjen er det mange små virksomheter, og hoveddelen av de ansatte er utdannet i et av bilfagene. I Norge har vi et svært kjønnsdelt arbeidsliv og bilfagene domineres av gutter. Jeg tror det er hovedårsaken, derfor må vi også jobbe for å gjøre bilbransjen attraktiv for jenter, påpekte Egil Steinsland i NBF.

Kristin Fjeld i Polestar savner kvinnelige rollemodeller i bransjen:

– Forskning viser at jenter inspireres av mennesker lik dem selv. De trenger unge kvinnelige rollemodeller, som de kan identifisere seg med. Derfor er det viktig at bilbransjen løfter problemstillingen i flokk. Vi kan sammen iverksette mange tiltak og vi tror at et eget kvinnenettverk er en vei å gå.

– Vi må skape et fellesskap som kan løfte frem rollemodeller og bidra med kunnskap og ideer til hvordan også bilbransjen kan bli mer attraktiv, konkluderte initiativtakeren i Polestar.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!