Hopp til innhold

Trues med rettssaker: Haster for Europas storbyer

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mer enn 130 europeiske storbyer har en byluft som er så forurenset at det bryter med EUs utslippsreglement.

Nå krever EU handling, og fem medlemsland har fått en frist på to måneder for å gjøre noe med situasjonen. Grenseverdien for nitrogendioksid er langt overskredet i store byer som Paris, Marseille, Hamburg, Berlin, Madrid, Barcelona, Roma og London, og mange flere. Liv og helse er i fare, og EU tyr nå til sterkere virkemidler for å tvinge fram tiltak mot de ulovlige utslippene. Det er de fem EU-stormaktene Storbritannia, Italia, Spania, Frankrike og Tyskland som har fått denne siste advarselen. EUs klimaregler forplikter dem til å begrense innbyggernes eksponering for «skadelige luftforurensende stoffer», men tidligere advarsler har ikke ført fram. De bryter alle med et EU-direktiv fra 2008, som setter klare grenser for luftforurensing i medlemslandene. Nå må de komme med strakstiltak og få på plass effektive planer for hvordan utslippene skal komme ned. Landene har fått to måneder på seg før EU-domstolen kan kobles inn, og landene risikerer rettslige konsekvenser. Elbil viktig virkemiddel EU mener det totale trafikkvolumet i byene må ned, og vi må velge biler med drivstoff som ikke slipper ut den giftige NOx-gassen. EU peker særlig på elbilen som en viktig brikke i de store byene. Både fordi den er utslippsfri og fordi den fremskynder overgangen til en klimavennlig, grønn økonomi. EU er tydelige på at de diesel-drevne biler bidrar svært negativt til den kritiske situasjonen i byene, og at et viktig første steg som må tas er å få ned utslippene fra disse. Tidlig død og helseskader Millioner av mennesker lider av luftveis- og lungesykdommer i Europa. Hvert år dør flere enn 400 000 mennesker en for tidlig død som følge av luftforurensing i EU-landene, og av disse regner man at så mange som 70 000 tidlige dødsfall kan knyttes til utslipp av NOx-gassen, nitrogendioksid. Dette er tre ganger flere enn de som dør i trafikkulykker i året. EU-reglementet har satt grenseverdier som ingen medlemsland har lov til å overskride. Det pågår inngrepssaker mot tolv medlemsland for brudd på EUs luftkvalitets-reglement, men til tross for dette har luftkvalitet forblitt et stort problem mange steder, og over mange år, ifølge EU-kommisjonen. Til tross for dette brytes direktivet fortsatt i 23 av 28 medlemsstater, og til sammen mer enn 130 europeiske byer.