Hopp til innhold

Debatt: Elbilutviklingen går ikke for fort

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den norske elbilsuksessen kan nå historiske høyder i 2019. Nå gjelder det for politikerne ikke å få høydeskrekk, skriver Christina Bu i VG.

Den norske elbilpolitikken er vellykket klimapolitikk i praksis. Hele verden ser til Norge, hvor vi nå demonstrerer hvordan bilparken kan omstilles, med store gevinster for klimagassutslipp og lokal luftkvalitet. Tall for 2018 viser at nesten hver tredje nye bil solgt i Norge var en elbil. 2019 kan bli det historiske året hvor det for første gang selges flere elbiler enn fossilbiler. Elbilsuksessen når altså stadig nye høyder. Det hårete målet om et helt utslippsfritt nybilsalg fra 2025 er innen rekkevidde. Nå gjelder det for norske politikere, nasjonalt og lokalt, ikke å få høydeskrekk.

Avgiftsfritak fortsatt avgjørende

Fremskrittspartiet har forsøkt å legge kjøpsfordelene for elbiler inn i potten før regjeringsforhandlingene på Granavollen. Det er det ingen grunn til. Partiet for nedsettelse av skatter og avgifter bør forstå hvor avgjørende fritaket for moms og engangsavgift fortsatt er. Om lag halvparten av elbilistene oppgir at de ikke ville valgt elbil uten disse fordelene. Transportøkonomisk Institutt har anslått at uten momsfritaket ville elbilsalget reduseres med hele 74 prosent. Erfaringer fra for eksempel Danmark bekrefter at en for tidlig fjerning av slike fordeler kan slå beina under hele den positive utviklingen. For at folk flest skal fortsette å velge elbil, trengs kjøpsfordelene i en god stund til. Å skifte ut en hel bilpark tar tid, og fremdeles er bare 6-7 prosent av bilparken elektrisk. Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti må holde fast ved lovnadene om å videreføre elbilfordelene til minst 2021. Ikke fordi disse fordelene skal vare evig. Men fordi politikken må få tid til å virke, slik at man kan oppnå Stortingets og regjeringens mål om et utslippsfritt nybilsalg innen utgangen av neste stortingsperiode. Idet elbilene virkelig dominerer nybilsalget, kan vi starte en gradvis innfasing av moms. Vi mener det tidligst bør skje når markedsandelen har passert 80 prosent.

Bompengerabatt viktigst lokalt

Hverdagsfordelene for elbilister er i økende grad blitt overlatt til kommunene. Det er lokale myndigheter som bestemmer miljørabatter i bomringer og på parkeringsplasser, samtidig som Stortinget har satt en regel om at elbiler ikke skal betale mer enn halvparten av hva fossilbiler gjør. I mange byer har andelen elbiler økt raskere enn forventet. Det gir lavere klimagassutslipp, bedre byluft og mindre støy. Det gir også utfordringer for inntektssiden til bomringene. Lokalpolitikerne bør likevel tenke seg om to ganger før de griper muligheten til å sende elbilistene største mulige regning. 39 prosent av elbilister oppgir at de ikke ville valgt elbil uten gratis bompassering. Samtidig er det rimelig at også elbilister begynner å betale, etter hvert som andelen elbiler stiger. En klok modell vil etter vår mening være å følge andelen trinnvis, slik at 25 prosent takst for elbiler innføres når 25 prosent av bompasseringene er elbiler, og 50 prosent idet andelen når 50 prosent.

Lading for alle i hele landet

Elbilsuksessen kommer ikke til å fortsette av seg selv. Veien fra 30 prosent elbilsalg i 2018 til 100 prosent elbilsalg i 2025 er ikke uten hindringer. Hvis ikke tilgangen til lading holder tritt med elbilsalget, kan den positive utviklingen bremse opp. Vi trenger en massiv utbygging av hurtigladestasjoner over hele Norge, ikke minst i distriktene. Bare rett før jul åpnet den første hurtigladeren i Finnmark. Behovet på nasjonalt plan er trolig over 1000 nye hurtigladere årlig, mot om lag 1600 hurtigladere bygd så langt. Uten sikker tilgang på lading hjemme vil mange hindres fra å velge elbil. I de store byene bor folk flest i blokk, og mange borettslag og sameier mangler den grunnleggende tilretteleggingen for at dagens og morgendagens elbilister kan sette opp en ladeboks. Investeringskostnadene blir ofte en hindring. Derfor har Norsk elbilforening, sammen med Norske Boligbyggelag (NBBL), tatt til orde for en nasjonal støtteordning for å gjøre borettslag og sameier ladeklare. En slik ordning finnes allerede i blant annet Oslo, og er en stor suksess.

Økt bruk av kollektivtrafikk – og elbil

Samtidig som det samlede nybilsalget gikk ned fra 2017 til 2018, økte salget av nullutslippsbiler med hele 40 prosent. I byer som Oslo og Bergen går det samlede antall bompasseringen ned, samtidig som andelen elbiler øker markant. Dette er vellykket klimapolitikk. Ser man på luftkvaliteten i byene og på meldingene klimaforskningen gir oss, kan ikke denne grønne omstillingen av transportsektoren gå for fort. En forkortet versjon av dette innlegget ble publisert i VG 10. januar 2019