Hopp til innhold

Bompenge-jubel i Trøndelag: 80 prosent rabatt for elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

BETYDELIG BOM-RABATT: En intens kamp er kronet med seier i Trøndelag. Dermed er et av de viktigste virkemidlene for å få elbil-vekst på plass.

Fylkeskommunen ville ha bare 50 prosent rabatt i bommen for elbilistene, mens kommunen selv ønsket 80 prosent rabatt. Nå har kommunen vunnet fram!

Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune har de siste ukene forhandlet om satsen for elbiltakst i bomringen.
I dag kom endelig svaret: For da ble formannskapet i Trondheim kommune informert om at elbiler skal betale 20 prosent takst ved bomringen.

Reduseres etter to år

LETTET: Leder i Trøndelag elbilforening, Ståle Langolf.
– 80 prosent rabatt for elbiler er et fornuftig nivå å legge seg på. Denne rabatten varer minst til 2023 da rabatten reduseres til 60 prosent. Det vil altså fortsatt være en betydelig rabatt også fra 2023. Dette gir forutsigbarhet og trygghet om at elbil er tingen å satse på for oss trøndere framover, sier Langolf.
Både lokalforeningen i Trøndelag og administrasjonen i Elbilforeningen har jobbet i flere år for å følge utviklingen i bompengesaken, og lagt inn mye innsats i form av kontakt med det politiske miljøet, innhenting av statistikk og gjennom å fremme argumenter i media.
– Slik den politiske situasjonen er, var det uungåelig å skulle innføre bompenger også for elbiler. Heldigvis har kommunestyrets ambisjoner for nullutslipp i veitrafikken trumfet vedtaket i fylkeskommunen. Det blir fortsatt full fart i elbilsatsingen i Trondheim framover, sier en glad og lettet leder i Trøndelag elbilforening, Ståle Langolf, som kjemper elbilistenes kamp i fylket.

Lavest av de store byfylkene

Elbilandelen i nybilsalget i Trøndelag i 2020 lå 13 prosentpoeng lavere enn Hordaland og 9 prosentpoeng lavere enn Oslo.

I Oslo er 22 prosent av alle personbiler på veien elbiler, i Hordaland er tallet 19 prosent, mens i Trøndelag er tallet  helt nede på 10 prosent.

Miljørabatt kraftig virkemiddel for utslippskutt

Miljørabatt i bompengeprosjekter er det kraftigste virkemiddelet kommuner og fylkeskommunene har for å kutte klimagassutslipp fra veitrafikken. Dette har Norsk elbilforening dokumentert i rapporten «Bompengerabatt for alle». Rapporten er en del av foreningens systematiske arbeid for å sikre at man lokalt skjønner hvilket virkemiddle man rår over for å sikre at stadig flere velger elbil.

De ti kommunene i Norge med høyest elbiltetthet er alle kommuner der en stor andel av beboerne jevnlig passerer bomstasjoner med bompengerabatt for elbil.

Elbiltettheten i bompengekommunene ligger opp mot 20 prosent eller høyere av personbilparken. Dette er langt høyere enn landsgjennomsnittet på 10 prosent. Kommuner med høy elbilandel har hatt miljørabatt på 100 prosent fram til elbilandelen i den konkrete bomring/bomprosjekt var høy. Ser man på nybilsalget, så viser også statistikken klar effekt av miljørabatt i bom. (Se graf under.)