Hopp til innhold

OFV med 96 regnestykker i ny rapport: Bilhold er rekorddyrt, men elbil fortsatt billigst

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

ELBILEN SOM ART: Slik ser elbil-bildet ut tidlig i 2023: Nesten halvparten av alle nye biler du kan kjøpe er elektriske – med 430 modeller å velge mellom per 23. mars. Spesialrådgiver Jan Petter Røssevold (t.v.) og OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen la fram den årlige rapporten sammen. Alle foto: Gro Matland Nevstad / elbil.dev05.dekodes.no

Like etter at Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) la fram sine årlige utregninger på hva det koster å eie bil, kom renteøkningen. Nå blir det bare enda dyrere.

Fra dyrt til dyrere.

Rapporten «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning 2023» viser den største kostnadsøkningen OFV noensinne har registrert fra et år til det neste.

– Det er blitt adskillig dyrere å eie og bruke personbilen. De totale bilkostnadene øker merkbart. Ikke uventet drar både drivstoff- og økte rentekostnader opp kostnadene, sier spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i OFV i denne pressemeldingen.

Avhengig av bilens størrelse, drivlinje og kjørelengde anslår Røssevold at de samlede kostnadene til bilhold økte et sted mellom åtte og 15 prosent i året som gikk.

Opplever salgsnedgang

Samlet ligger nybilsalget i januar og februar 42,3 prosent bak samme periode i 2022, ifølge tall OFV kom med 1. mars.

Flere kjøper brukt, noe vi nylig skrev om på elbil.dev05.dekodes.no.

Bilsalget i februar 2023:

Kraftig økning i elbil-bruktmarkedet

Den ferske rapporten fra OFV er på 56 sider og dokumenterer en kraftig kostnadsøkning i alle priseksemplene de har regnet på – også for elbiler.

Men de nærmere hundre regnestykkene ble gjort før Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,0 prosent.

Nå går det mot en enda trangere økonomi for folk flest.

BILNASJONEN NORGE: – Bilen er noe veldig mange er avhengige av, så det kuttes på andre områder først. De eldre har kuttet bilkjøring mer enn de yngre, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand. Sammen med FrP-politiker Hans Andreas Limi (t.v.) svarte hun på spørsmål fra kommunikasjonssjef Mikkel Friis i OFV etter at rapporten var presentert.

Til elbil.dev05.dekodes.no sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand, som var spesielt invitert av OFV på frokostmøtet, at de økte kostnadene og rentene nok vil føre til at mange vil endre hvordan de tenker rundt bil.

– Det er naturlig at flere vil prøve å beholde bilen de har lenger, bytte til en rimeligere bil, eller kjøpe brukt fremfor å kjøpe ny, for å få økonomien til å gå rundt. Elbiler kom ut som det rimeligste alternativer i OFV-rapporten. Det positive er at det nå er flere brukte elbiler å velge mellom om du skal bytte bil, for dem som ikke har råd eller ønske om å bruke mye penger på en ny, sier Tvetenstrand.

Årsaker til økningen

2022 var et turbulent år, og det ligger mange forklaringer bak økte kostnader til bilhold. Da pandemien endelig var over ble det krig i Europa.

Priser på drivstoff og strøm gikk opp, for ikke å snakke om renta.

Men OFV peker også på to andre viktige årsaker:

En vekst på 5,9 prosent i konsumprisindeksen (KPI) gjennom 2022 preget også bilholdskostnadene.

SsangYong Torres EVX:

Blir dette redningen for bilmerket med det rare navnet?

Andre drivlinjer marginalisert

OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen spår at andelen elektrisk i nybilsalget i inneværende år vil ende på 90 prosent.

Dermed mener han at vi har sjans til å målet om at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.

Dette ble heftig diskutert med politikerne da Elbilforeningen lanserte rapporten «Rekker vi frem til 2025 – status etter elbilåret 2022».

Elbilforeningen utfordret stortingspolitikerne:

«Opp med hånda de som tror vi når 2025-målet»

For februar endte elbilandelen på solide 83,1 prosent, viser den månedlige oppsummeringen fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Norge er et elbilland. De andre drivlinjene er marginalisert, sa Thorsen under lanseringen.

Elbiler billigst uansett

Nybilprisene økte jevnt over med 6,8 prosent i året som gikk, men her finner vi store forskjeller:

Prisøkningen for nye dieselbiler var høyest og på 9,6 prosent, mens for elbiler var økningen lavest og landet på 3,9 prosent.

Elbil-interessert? Dette bør du få med deg:

Vårens store elbil-happening

Når OFV gjør sine utregninger så gjør de det kun på nye biler. De bruker gjennomsnittstall for å beregne drivstoffkostnader.

Her nevnes ingen bilmerker, det opereres i stedet med en kategori for hver type drivlinje.

– Med de forutsetningene OFV har lagt til grunn, har elbilen de laveste kostnadene i alle våre eksempler, fulgt av ladbar hybrid, diesel- og bensinbiler, sier Røssevold.

96 REGNESTYKKER: Årets rapport er større og mer omfattende enn noensinne. Her har OFV brukt fire ulike drivlinjer, fire ulike kjørelengder og seks ulike prisklasser. Ganger du opp alt dette får du tallet 96.

Rapporten slår altså fast at elbilen fortsatt er en klar kostnadsvinner, og det med klar margin sammenlignet med de andre.

Som et eksempel tar vi med et av regnestykkene i pressemeldingen. Her sammenlignes tre nye elbiler i tre ulike prisklasser:

Dess dyrere elbilen er ved innkjøp, dess høyere årskostnad, månedskostnad og kilometerkostnad, slik bildet under viser.

FRA LAV TIL HØY: Her sammenlignes kostnadene for tre nye elbiler i tre ulike prisklasser.

Fire ulike regnestykker

For en elbil til 640.000 kroner, og med 15.000 km kjørelengde, kommer kostnadene per år på 126.180 kroner (se figuren over). Dette er hele 27.266 kroner lavere enn for en bensinbil.

Tilsvarende kostnader for en bensinbil er 153.446 kroner.

En ladbar bensinhybridbil har, sammenlignet med en vanlig bensinbil, 15.883 kroner lavere kostnader årlig.

For en dieselbil utgjør de samme kostnadene 149.014 kroner per år.

Forsker bruker særnorsk fenomen i undervisningen:

– Elbilens eventyrlige vekst er helt etter læreboka

Verditapet verst ved å eie elbil

Noen kostnader er mer skjulte enn andre, som verditap.

Den klart største kostnaden ved bilhold er nettopp verditapet, og det gjelder biler med alle typer drivlinjer. Her kommer ingen under 40 prosent:

Men så er det andre tall som igjen blir ekstra hyggelig lesning for elbileiere, og det er kostnader til drivstoff.

For en elbileier går kun 3,2 prosent av de årlige kostnadene til elektrisitet.

Utgifter til bompenger ligger også lavest med 1,5 prosent.

Vegdirektoratet konkluderer:

Fremdeles 50 prosent miljørabatt for elbil i Ryfast

OFV-tallene ble lagt frem torsdag 23. mars på Nio House, som er den kinesiske elbilprodusentens storstue på Karl Johan i Oslo.

Her kan du se opptaket.

For alle observante lesere så lenkes det ikke til selve rapporten noe sted i denne saken, og det er fordi den kun ble delt ut fysisk til de som deltok på arrangementet.

OFV melder at den kan bestilles hos dem.

Var med på «fødselen» til elbilen som har fulgt ham siden:

Buddies til reisens slutt

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også