Hopp til innhold

Bikkjeslagsmål om elbilsatsingen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det hele begynte med at Drivkraft Norge, bransjeforeningen for forhandlere av drivstoff i Norge, bestilte en rapport som skulle se på klimaavtrykk fra personbiler med ulike drivlinjer – i et livsløpsperspektiv. Rapporten problematiserer om det er elbiler eller biler med forbrenningsmotor som er mest miljøvennlige når man tar utgangspunkt i bilens og drivstoffets totale utslipp i et helt livsløp. I en artikkel i TU tidligere denne måneden ble innholdet i rapporten (PDF) presentert. Der ble det blant annet hevdet at en diesel-Golf kan være mer miljøvennlig enn en e-Golf. Forutsetningen var at diesel-Golfen bare kjøres på den reneste biodieselen som finnes.

Frederic Hauge: – Useriøst

Ikke uventet ble det rabalder. Bellona-leder Frederic Hauge gikk i samme TU-artikkel knallhardt ut mot Drivkraft Norge og Stakeholder AS, som hadde utarbeidet rapporten. Den stemplet han som «useriøs» og «urealistisk»: – Skal du bli tatt seriøst må du gå til seriøse forskningsinstitutter. Her mangler det med respekt å melde kvalitetssikring, konkluderte Hauge etter å ha sablet ned rapporten på de fleste områder.

«Feilinformasjon og misvisende formidling»

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening var heller ikke nådig: I et påfølgende debattinnlegg mente hun at Drivkraft Norge serverte alternative sannheter om alternative drivstoff, og at rapporten framstår unyansert når man ser på hvilke problemstillinger som fremmes og hvilke som ikke fremmes. Elbilforeningen reagerte blant annet på at rapporten bruker urealistisk høye og utdaterte utslippstall for europeisk strømmiks, mens man for biodrivstoffet til en bil med forbrenningsmotor bruker data for det aller beste biodrivstoffet. Dette til tross for at biler med forbrenningsmotor i Norge sjelden går på rent avansert biodrivstoff, og en vesentlig del av biodrivstoffet som brukes har dårlig klimanytte, slik som biodrivstoff produsert av palmeolje. Dette var bakgrunnen for at Elbilforeningens generalsekretær beskyldte Drivkraft Norge og Stakeholder for «feilinformasjon og misvisende formidling av kunnskap», og toppet det hele slik: «Mest av alt er rapporten et skoleeksempel på hvor enkelt det er å bruke selektive fakta og tvilsomme forutsetninger til å presentere livsløpsanalyser som konkluderer slik man selv ønsker. Men god og redelig forskning er det ikke.»

«Kraftuttrykk og skjellsord»

Dermed var tonen satt, og Svein Thompson i Stakeholder slo tilbake og anklaget Elbilforeningens generalsekretær for å ty til storslegga – og for å slå «om seg med kraftuttrykk og skjellsord i en slik grad at ingen kan være i tvil om at noe har truffet henne på et ømt punkt» Det ømme punktet? «At en bil med forbrenningsmotor kan være like klimavennlig som en elbil».

Angrep på 2025-målet?

Om det slutter her? Selvsagt ikke. I nok et tilsvar i TU kontrer Christina Bu med at rapporten egentlig er et angrep på 2025-målet, altså Stortingets vedtatte mål om at alle nye personbiler solgt fra 2025 skal være være utslippsfrie – og at denne rapporten dermed er et angrep på Norges elbilsatsing som sådan: «Jeg mener det er et åpent spørsmål hvem sine ømme punkt som blir truffet hardest. Ved å utfordre nullutslippsbegrepet kan det tyde på at Drivkraft Norge ønsker å innlemme biodiesel i 2025-målet», skriver Bu. Det synspunktet deler hun med redaktør Anders Bjartnes i Energi og Klima, som omtaler rapporten Drivkraft Norge har finansiert som «et lobby-fremstøt» som har til hensikt «å undergrave elbilen som klimatiltak». Inntrykket ble forsterket av at Drivkraft Norge i et annet intervju nylig kom med budskapet om at elbilpolitikken kutter lite og koster mye.

«Selektiv bruk av livsløpsanalyser»

Reakaktøren i Energi og Klima analyserer i innlegget sitt situasjonen slik: «Drivkraft Norge prøver å så tvil om elektrifisering som hovedstrategi når transportsektoren i Norge skal kutte klimagassutslipp. Ved selektiv bruk av livsløpsanalyser blir elbilen forsøkt satt i miskreditt. Søkte og konstruerte eksempler brukes for å gjøre diesel-Golfen like ren som e-Golfen. Dieselbilen må kjøres på 100 prosent avansert biodrivstoff hver eneste km den tilbakelegger for å komme ut på linje med en e-Golf som bruker fornybar strøm. Mer realistiske forutsetninger gir dieselbilen langt høyere utslipp enn elbilen, og slik vil det være i det virkelige liv.» Og Bjartnes konkluderer i likhet med Christina Bu med at Stortinget må holde fast på elektrifisering som sin hovedstrategi når transportsektoren om få år skal bli utslippsfri.