Hopp til innhold

Elbilforeningen omfattes av Åpenhetsloven

Vi jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er essensen i Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med:

Elbilforeningens arbeid med retningslinjer for ansvarlighet

I Elbilforeningen er vi opptatt av hvordan vårt arbeid påvirker mennesker i og utenfor organisasjonen.

Våre etiske retningslinjer forplikter våre egne ansatte, så vel som leverandører av varer og tjenester i hele vår verdikjede.

Vi forplikter oss til å drive vår virksomhet i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Vi skal respektere alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, inklusive de som er nedfelt i verdenserklæringen om menneskerettigheter, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og gjeldende standarder innenfor den internasjonale humanitærretten.

Folk står foran en hurtiglader for elbiler.
LOKALFORENINGER: Norsk elbilforening har 14 lokalforeninger. Her arrangerer Oslo og Akershus elbilforening ladeprat for medlemmer på Slependen i Bærum. Foto: Jamieson Pothecary/elbil.dev05.dekodes.no.

Hvordan realisere målene?

For å realisere disse målene, er vi avhengig av et godt samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Vi forplikter oss derfor til å engasjere leverandører som følger gjeldende lover, og som opptrer lojalt, i tråd med våre intensjoner.

Dette betyr blant annet å:

  • Opprettholde en høy standard på helse, sikkerhet og sikring.
  • Ha en tilnærming til menneskerettigheter som er i samsvar med målene i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Videre at leverandører og samarbeidspartnere bidrar med informasjon om sin virksomhet, og underleverandørers virksomhet som vi benytter i vår kartlegging. Norsk elbilforening arbeider med å få kartlagt alle eksisterende leverandører og underleverandører.

Vår virksomhet omfattes av åpenhetsloven. Alle virksomheter som omfattes av åpenhetsloven plikter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Vi søker å få oversikt over forhold internt i egen virksomhet, men også å få oversikt over og kartlegge leverandørkjeder og andre forretningspartnere


Vi gjennomføre aktsomhetsvurderinger regelmessig ved å kartlegge menneskerettighets forhold i vår verdikjede, herunder leverandører og andre forretningspartnere.

Slik får vi kartlagt om det forekommer eller er risiko for at det kan forekomme brudd på menneskerettigheter eller uanstendig arbeidsforhold.

Ved å utføre aktsomhetsvurderinger kan vi stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser på som kan knyttes til direkte eller indirekte til vår virksomhet.

Hva gjør Norsk elbilforening dersom vi avdekker negative konsekvenser?

Konkrete tiltak for å stanse negative konsekvenser eller begrense risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil være:

Kontakt oss:

For alle henvendelser om Åpnehetsloven og vårt arbeid med denne kan du kontakte oss her eller på apenhetsloven@elbil.dev05.dekodes.no

Kvinne og mann tar hverandre i hendene etter avtalesignering.
SIGNERING: Her har Christina Bu og Lukasz Lewandowski inngått samarbeidsavtale på vegne av Norsk elbilforening og EV Klub Polska. Foto: elbil.dev05.dekodes.no.
Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også