Hopp til innhold

Vinteren reduserer elbilens rekkevidde

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rekkevidden til en elbil går betraktelig ned om vinteren. Vi gir råd om hvordan du kan gjøre ditt beste for å få flest mulig mil også i den kalde årstida.

Vinter og kuldegrader reduserer rekkevidden til elbilen. I verste fall kan kapasiteten oppimot halveres. Redusert rekkevidde er merkbart allerede ved fem plussgrader og følger gradestokken videre nedover. Det er ulike grunner til at batterikapasiteten til elbilen reduseres mer om vinteren, og ulike løsninger på problemet. For det første vil oppvarming av bilen med elektrisk varmeapparat trekke strøm fra batteriene. Våt snø og is i veibanen øker rullemotstanden og øker dermed energibruken per kilometer. Kaldere luft gir økt luftmotstand. Dette gjelder selvsagt også fossile biler. Men er ikke like merkbart fordi energiinnholdet i en bensin- eller dieseltank er mye større enn i et elbilbatteri. Energiinnholdet i en batteripakke tilsvarer til sammenlikning en stor brusflaske eller to med bensin eller diesel. Den viktigste årsaken er likevel at kuldegrader reduserer batteriets evne til å gi fra seg strøm. Batterikapasiteten «krymper» i takt med at gradestokken går nedover. Elbil i snølandskap Vi kan sette opp følgende anslag over hvor mye de viktigste årsakene bidrar til redusert batterikapasitet: Dette er satt opp for dagens nye elbiler med litiumbatterier og kun elektrisk kupévarmer. Tallene er kun illustrerende og varierer for type bil, bosted, kjørestil etc. Under har vi satt opp noen råd for hvordan du sparer strøm på elbilen. Tiltakene er sortert med de viktigste først, basert på hva som bidrar mest til økt rekkevidde om vinteren: I tillegg gjelder også generelle råd for økonomisk kjøring, uavhengig av årstid: Se vår kjøpsveiledning med oversikt over nedre og øvre rekkevidde for ulike elbilmodeller. Nedre grense er et godt anslag for rekkevidden vinterstid i Norge. Siden batterikapasiteten minker om vinteren, vil behovet for offentlige ladeplasser øke. Vi vil igjen oppfordre alle elbilister til å parkere på vanlig P-plass om de ikke har behov for lading. Særlig på de plassene som er mye i bruk. Til slutt må det også nevnes at ladetiden for hurtigladere øker når minusgradene kommer og batteriet er kaldt. Ladingen kan ta dobbelt så lang tid som normalt. Samtidig vil behovet for raskere lading øke, siden rekkevidden til elbilen blir redusert. Også her vil innendørs temperert parkering i forkant av hurtiglading kunne hjelpe. Vi er interessert i å høre din erfaring med batterikapasitet og lading om vinteren. Hvor mye reduseres rekkevidden ved ulike temperaturer? Bruk kommentarfeltet under for å gi dine innspill om utfordringer og løsninger!